Waarom de Griekse organisatie SKYA actie voert tegen dwangarbeid

Logo van Skya.
Logo van SKYA.

Donderdag spreken Doorbraak-activisten in Athene op een bijeenkomst van de organisatie SKYA over onze strijd tegen dwangarbeid. In oktober organiseren wij op onze beurt twee bijeenkomsten met SKYA in Nederland. De eerste is in Nijmegen en zal gaan over anti-fascisme en vluchtelingenstrijd in Griekenland. De tweede vindt plaats in Amsterdam en dan gaan de Griekse activisten in op hun strijd tegen dwangarbeid. SKYA heeft daarover in juni vorig jaar een uitgebreid artikel geschreven dat we in delen zullen vertalen en publiceren. Wat is SKYA voor een organisatie en waarom vinden ze de strijd tegen dwangarbeid zo belangrijk?

SKYA is de Griekse afkorting van de Assemblee voor het Verbinden van Strijden. Een assemblee die activisten bijeenbrengt van verschillende politieke achtergronden en uiteenlopende strijden: van strijd op de werkvloer tot buurtstrijd. Ons belangrijkste doel is om die strijden met elkaar te verbinden.

Doorbraak organiseert met SKYA twee bijeenkomsten in Nederland.

Op zondagmiddag 23 oktober is er in Nijmegen een bijeenkomst over anti-fascisme en vluchtelingenstrijd in Griekenland. En op donderdagavond 27 oktober gaat het in Amsterdam over de strijd tegen bezuinigingen en dwangarbeid in Griekenland.

Op 22 september spraken Doorbraak-activisten op een SKYA-bijeenkomst in Athene over strijd tegen dwangarbeid in Nederland. Hun verhaal kun je teruglezen in het Engels en het Grieks.

Over de ideeën en strijd van SKYA lees je onder meer in de vertalingen
“Waarom de Griekse organisatie SKYA actie voert tegen dwangarbeid”
“In Griekenland wordt dwangarbeid opgelegd door de linkse regeringspartij SYRIZA”
SKYA: workfare en dwangarbeid zijn vooral ook wapens tegen werkweigering
SKYA over vormen van verzet tegen dwangarbeid
Wat kunnen we leren van het Griekse verzet tegen dwangarbeid?

We komen elke week bij elkaar in een sociaal centrum in de Atheense wijk Exarchia. SKYA is niet opgericht op basis van maximaal gedeelde ideologische principes. We komen bijeen in ons gedeelde geloof in de betekenis van sociale strijden voor de veranderingsprocessen van de samenleving en voor het bevorderen van de sociale revolutie richting een samenleving zonder bazen of staat. Twee keer per jaar publiceren we (althans dat proberen we) een blaadje dat we uitdelen in de bredere beweging.

Eigen visie

SKYA kreeg vorm tijdens onze deelname aan de gebeurtenissen van december 2008, toen er demonstraties, rellen, sit-ins, bijeenkomsten en solidariteitsacties plaatsvonden, en door het samen ontwikkelen van een kritiek op onze ervaringen daarbij.

We ontwikkelden samen een visie op de strijden waaraan we deelnamen. Aan de ene kant bekritiseerden we dat politieke partijen probeerden de strijden van linkse organisaties te controleren en te leiden, en aan de andere kant gingen we in tegen de logica van het voorhoededenken bij anti-autoritaire en anarchistische organisaties. SKYA werkt eraan om een collectief perspectief te ontwikkelen via het onderling delen van uiteenlopende ervaringen: ervaringen die de theorie aan de praktijk koppelen, en actievormen aan de inhoud van de diverse strijden.

Internationaal

We zijn begonnen om onze ervaringen te analyseren en een strategie te ontwikkelen om de diverse strijden te kunnen bundelen. We willen graag een bijdrage leveren, met de beperkte macht die we hebben, aan het ontwikkelen van een strategie van tegenmacht op internationaal niveau die in staat is om te reageren op de behoefte van de bewegingen waaraan we deelnemen, bewegingen die zijn opgekomen door de economische crisis.

Door de jaren heen zijn we via onze interesse in de strijden die overal uitbarstten (Occupy, Gezi) in contact gekomen met kameraden uit diverse delen van de wereld. Een internationaal perspectief is belangrijk, willen we verder komen. Maar tot op heden hebben we geen stevige internationale relaties weten op te bouwen. Dat is onder andere wat we nu aan het proberen zijn.

Arbeidsmodel

Met dat in ons achterhoofd, willen we graag vertellen over onze politieke ideeën en onze strijd tegen de dwangarbeidprogramma’s voor baanlozen die snel in aantal groeien in het Griekenland van de crisis. Als assemblee begonnen we een paar jaar geleden een discussie over onze behoeften en problemen als baanloze en precaire arbeiders. Vanzelfsprekend behoort een flink deel van ons collectief tot die sociale categorie. De belangrijkste conclusie van dat debat was dat veel jonge baanlozen wel degelijk continu werken, en wel onder slechte omstandigheden. In andere woorden: wij beschouwen baanloosheid als een nieuw arbeidsmodel.

In de tussentijd begonnen sommigen van ons te werken in die nieuwe programma’s voor baanlozen en deel te nemen aan de strijd tegen de arbeidsomstandigheden daarbij. We deden er onderzoek naar en beseften dat deze programma’s opgezet worden vanuit dezelfde filosofie als werkloosheidsbeleid in veel andere landen in de wereld. Wij noemen die kapitalistische strategie workfare of dwangarbeid. Voor onze organisatie is dwangarbeid een belangrijk strijdterrein geworden. We brachten er twee brochures over uit. De eerste enkele maanden nadat die programma’s begonnen. Daarin legden we uit wat dwangarbeid is en verwezen we naar strijdervaringen, met name in het Verenigd Koninkrijk. In de tweede brochure, die we recent uitbrachten, probeerden we de Griekse dwangarbeid te analyseren, evenals de strijden ertegen die al zijn opgekomen.

SKYA
(Vertaald door Eric Krebbers)