Waarom persoonsgericht fouilleren een te grote inbreuk op onze privacy is

Eerder deze maand werd bekendgemaakt dat de Rotterdamse politie overgaat tot persoonsgericht fouilleren in de strijd tegen wapengeweld. De aanleiding hiervoor is de toegenomen hoeveelheid schietpartijen in de stad: halverwege dit jaar waren dat er al 72, evenveel als in heel 2018. De nieuwe maatregelen zijn een aanvulling op de oudere tiplijn en gebiedsgericht preventief fouilleren. Met de nieuwe regeling kan de politie in Rotterdam voortaan persoonsgericht fouilleren als iemand is aangemerkt als vuurwapengevaarlijk. Het gaat dan om mensen bij wie nog onvoldoende reden is voor aanhouding, maar die wel vaak naar boven komen in onderzoeken naar vuurwapengeweld. Een veiligere stad wil iedereen, maar dit voornemen vraagt om een kritische beschouwing. Eerder kwam de Rotterdamse politie in opspraak vanwege de zogenaamde, enigszins vergelijkbare, ‘patseraanpak’. Mensen met dure auto’s, sieraden of merkkleding mogen in Rotterdam staande worden gehouden en gevraagd worden naar de herkomst van hun eigendommen. Kan dit niet aangetoond worden, dan mag de politie de spullen innemen. Het verdenken van mensen vanwege hun kleding of auto valt onder de zogenaamde dader- en risicoprofielen, waarbij mensen gecontroleerd worden omdat ze eruitzien als ‘typische’ daders. Volgens mensenrechtenorganisaties als Amnesty International werkt dit stigmatisering van kwetsbare groepen in de hand. Daarom heeft Controle Alt Delete, een organisatie die zich inzet tegen etnisch profileren, eerder meegewerkt aan beleidsmaatregelen die bepalen dat de politie niet meer mag uitgaan van daderprofielen. Ook bij persoonsgericht fouilleren spelen dezelfde zorgen.

Romy van Dijk in Waarom persoonsgericht fouilleren een te grote inbreuk op onze privacy is (Versbeton.nl)