Wat doet jouw lokale SP- en GroenLinks-afdeling voor of tegen dwangarbeid voor werklozen?

Affiche van de SP-afdeling Sittard-Geleen tegen het ten grave dragen van het wettelijk minimumloon.
De opstellingen van de lokale afdelingen van de SP en GroenLinks op het gebied van bijstandsuitkeringen en dwangarbeid lopen zeer sterk uiteen. Zo voert de SP-afdeling Sittard-Geleen morgen actie tegen de verkwanseling van het wettelijk minimumloon door die gemeente, terwijl de SP in Leiden juist volop meewerkt aan nieuw beleid dat bijstandsgerechtigden dwingt om onbetaald werk te verrichten. Oppositiepartij GroenLinks neemt in Leiden principieel stelling tegen de ontduiking van het minimumloon, maar in Amsterdam voert GroenLinks-wethouder Andrée van Es dat beleid juist van harte uit, wat de Amsterdamse SP overigens weer fel bekritiseert. Lezer, laat ons hieronder weten wat de SP en GroenLinks in jouw gemeente doen!

In Sittard draagt de SP morgen het wettelijk minimumloon vanaf 19:00 uur symbolisch ten grave in een rouwstoet van het Stationsplein tot op de Markt. “De mensen met de zwakste arbeidspositie worden tegen een financiële vergoeding aan de gemeente verplicht te werk gesteld zonder een rechtvaardig minimumloon voor dit werk te krijgen. Werkgevers krijgen voor een habbekrats arbeidskrachten die mogelijk zelfs de plek van vaste werknemers innemen”, aldus de partij-afdeling.

Vergelijkbare kritiek valt te horen van GroenLinks in Leiden, die van het college van B&W heeft geëist dat het minimumloon “het uitgangspunt van beleid moet blijven. Het kan niet zo zijn dat iemand in de bijstand straks achter de kassa van een supermarkt moet gaan zitten om de uitkering te behouden.” Toch is dat juist wat het Leidse college, waar ook de SP aan deelneemt, voor de bijstandsgerechtigden in petto heeft. Via zogeheten participatieplaatsen kunnen ze namelijk worden verplicht om twee jaar lang onbetaald werk te verrichten, met behoud van hun uitkering, dus ver onder het minimumloon en zonder cao. Daar staat weer tegenover dat GroenLinks in bijvoorbeeld Sittard en Amsterdam precies dat beleid maakt dat GroenLinks in Leiden juist bestrijdt.

Met andere woorden: de SP levert kritiek op beleid dat de SP maakt, en GroenLinks neemt stelling tegen beleid dat GroenLinks omarmt. En GroenLinks bekritiseert de SP die GroenLinks aanvalt die de SP verwijten maakt. Volgt u het nog? Doorbraak is er benieuwd naar hoe de SP en GroenLinks zich in andere gemeenten opstellen op dit terrein. Verkwanselen ze het minimumloon, of protesteren ze juist tegen de gedwongen tewerkstelling? Graag ontvangen we reacties van mensen die ons hier meer over weten te vertellen.

Harry Westerink