We leven al jaren in een “Trump-tijdperk”

Het bouwen van muren om migranten buiten te houden is niet iets dat Trump zelf heeft bedacht. In heel Europa zijn er het afgelopen jaar hekken en muren opgetrokken om de slachtoffers van westerse oorlogen buiten Europa te houden. Het opsluiten en deporteren van migranten inclusief hun kinderen is in Nederland al jarenlang de dagelijkse realiteit. Een realiteit die niet alleen door ‘Trump-achtigen’ in werking is gezet, maar waaraan het hele politieke spectrum van links tot rechts door de jaren heen aan heeft bijgedragen en mogelijk heeft gemaakt. Het mag bekend zijn dat de PvdA een van de partijen is die een groot deel van de ‘vreemdelingenwetten’ heeft ontworpen en uitgevoerd. Wat er nu in de Verenigde Staten gebeurt, zal waarschijnlijk ook in Nederland gaan gebeuren. Een neo-liberale politicus die zich uitgeeft als beschermer van de werkende (witte) klasse, die hebben we in Nederland ook. Geert Wilders met zijn PVV is in Nederland de grootste partij in de peilingen. Maar laten we ons zelf niet voor de gek houden. Wat Trump en Wilders willen, dat gebeurt al jaren op grote schaal. Het zijn de zogenaamde linkse partijen die nagenoeg dezelfde agenda nastreven, maar het in zachte, nette woorden neerzetten. Want onder partijen als de PvdA zijn arbeidersrechten op grote schaal uitgehold, en racisme is totaal geïnstitutionaliseerd. Met het uithollen van de arbeidsrechten en het gebruiken van migranten als zondebok heeft zich juist een klimaat kunnen ontwikkelen waar politici als Trump en Wilders zich in hebben kunnen nestelen. Noch rechtse noch linkse partijen zullen daadwerkelijk een verschil maken in het opkomen voor de arbeidersklasse, het bevorderen van gelijkwaardigheid of het tegengaan van racistische zondebokpolitiek. Het verschil is de nuance in woorden, niet in daden. Het belang dat de partijpolitiek al sinds jaar en dag behartigt, is het belang van de grote bedrijven, niet dat van de mensen.

Kwinten Keesmaat in We leven al jaren in een “Trump-tijdperk” (Kwintenkeesmaat)