Weiger medewerking aan onderzoek naar radicaal-links activisme!

Kantoor van Strukton in Maarssen waar half juni door activisten brand is gesticht

Onlangs werd een tweetal actiegroepen benaderd door Anton van Dijk van onderzoeksbureau IVA om mee te werken aan een onderzoek naar “asielactivisme”. Navraag leerde dat het onderzoek wordt verricht in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Vrij vertaald: de AIVD”, aldus de activisten. Vanzelfsprekend wezen ze het verzoek resoluut van de hand. Je gaat niet meewerken aan je eigen criminalisering.

De benaderde groepen zijn Werkgroep Stop Deportaties (WSD) en de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU). “Het doel van het onderzoek is in kaart brengen wat mensen motiveert tot activisme en extremisme”, zo liet Van Dijk hen weten. Zijn bureau is verbonden aan de universiteit van Tilburg. “Wij willen graag weten welke factoren bepalend kunnen zijn of iemand als activist actie wil voeren tegen, in dit geval, migratiebeleid. Daarnaast kijken we waar mensen daarin de grens leggen, hoever zijn activisten bereid te gaan en waar legt men zelf de grens tussen activisme en extremisme. En wat zorgt er dan voor dat sommigen echt die grens over gaan en meer (gewelddadige) illegale acties voeren.” De WSD en de AAGU beseffen heel goed dat de staat met dit speurwerk activisten aan de ketting wil leggen. “Meewerken aan dit onderzoek betekent meewerken aan pacificatie en repressie gericht op activisme tegen het migratiebeleid”, aldus de actiegroepen. Ze willen hun tegenstanders vanzelfsprekend geen informatie geven over hun politieke motivatie en hun manier van actievoeren.

Al jarenlang zijn wetenschappers in opdracht van de overheid bezig om de leefsituatie van mensen zonder papieren in kaart te brengen. Dat dwarsboomt de overlevingsstrategieën van illegalen en stelt de overheid in staat om hen effectiever op te jagen. De laatste tijd lijken ook activisten tegen het migratiebeleid meer onder de loep te worden genomen, zoals blijkt uit het AIVD-rapport “Het vuur van verzet” uit oktober 2009. Hoe meer gegevens de overheid over deze activisten heeft, hoe repressiever ze kunnen worden aangepakt. Wie illegalen ondersteunt en het migratiebeleid aanvalt, moet daarom altijd alert zijn op onderzoekers die in opdracht van de overheid informatie willen aftappen.

In april 2009 heeft de Europese Raad besloten om een EU-databank te gaan opzetten met gegevens over mensen met “een radicale boodschap”. Een staat hoeft voortaan slechts een bepaalde politieke overtuiging tot “radicaal” te bestempelen, om allerlei privacy-gevoelige informatie van personen op te mogen slaan. De in Den Haag gevestigde Europese politie-organisatie Europol gaat volgens burgerrechtenorganisatie Statewatch een centrale rol spelen bij het verzamelen en verspreiden van informatie over “radicalen”. Het onderzoek van Van Dijk hangt zeker samen met deze EU-brede repressie. WSD en AAGU verwachten daarom dat ook andere actiegroepen benaderd zullen worden. Houd de snuffelaars buiten de deur!

Harry Westerink