Wethouder Van Es wil toch onderzoek naar grotere tijdelijkheid bijstand

Donderdagmiddag stond een interview in Het Parool met Van Es, die zei: ik moet helaas zeggen dat toekennen van tijdelijke bijstand wettelijk niet mogelijk is. Ze had het graag gewild, maar het kan niet. Vandaag heeft wethouder Van Es in de gemeenteraad aangegeven, dat ze het pre-advies van het college van Burgemeester en wethouders toch integraal wil handhaven, dus inclusief de zin over de tijdelijkheid van de bijstand over een afgebakende periode. Om met fractievoorzitter Ivens van de SP te spreken: ‘u wilt oorlog’. Wat is er gebeurd? Kan het nu plotseling wettelijk wel? En wat wordt er nu precies onderzocht? En wie gaat dat onderzoek doen? De mistige onduidelijkheid en onzekerheid voor cliënten over hun toekomstige rechten wordt steeds groter.

Piet van der Lende in Wethouder Van Es wil toch onderzoek naar grotere tijdelijkheid bijstand (Bijstandsbond)