Artikel 1 snapt alvast het eerste artikel van onze Grondwet. En dan ook echt, tot diep in haar vezels. Dat is veel verder dan vrijwel alle andere partijen komen, en haar bestaansrecht. Maar hoe zit het met de rest? Hieronder een bespreking van enkele standpunten die de StemWijzer al dan niet terecht toeschrijft aan Artikel 1. Stelling: “De uitgaven voor defensie moeten de komende jaren fors omhoog naar 2 procent van het nationale inkomen (de NAVO-norm).” Artikel 1: “Eens. De wereld is veel onzekerder geworden, en we kunnen niet meer automatisch op de Verenigde Staten rekenen. Nederland is nu niet goed in staat om ons en onze buurlanden effectief te verdedigen. Richting de twee procent is dan een goed evenwicht tussen kosten en veiligheid.” Kijken we naar de laatst bekende cijfers van het BNP (2015) en de rijksbegroting, dan blijken we met moeite aan de één procent te komen. Om dat op te hogen naar twee procent moet er dus 7,9 miljard bij. Na decennia van vredesdemonstraties, waar overigens alle kandidaat-Kamerleden die ik persoonlijk ken ook nog eens aan meegedaan hebben, wil hun partij het leger nu meer dan twee keer zo groot maken? Is dat dan progressief militarisme, of..? Stelling: “Er moet een Europees leger komen.” Artikel 1: “Eens. De verdediging van ‘Nederland’ is sinds 1940 een betekenisloos begrip. Onze toekomst en veiligheid liggen bij een Europees leger, zeker in de context van een minder betrouwbare Verenigde Staten.” Een meer dan twee keer zo groot leger is dus niet genoeg, het moet ook nog eens onder commando van de EU komen. Alleen heeft dat wel consequenties. Het betekent dat we feitelijk ons Nederlandse buitenlandbeleid opheffen en in handen geven van de EU. Je kunt niet een minister van Buitenlandse Zaken hebben, terwijl alleen de Europese Commissie (of de gezamenlijke Europese regeringen of een Eurogeneraal) besluit of zijn woorden ook wapens waard zijn.

Grutjes in Wordt Artikel 1 progressief? (Grutjes)Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*