Zwarte Pieten zwartepieten en nog zien witten geen racisme

Het OM is overduidelijk racistisch. Het hele strafrechtsysteem is racistisch. De politiek en de politie zijn racistisch. Racisme is diep ingebed in de samenleving en is institutioneel. Dat gaat niet alleen over de PVV en Pegida. Het racisme is zo diep geworteld in onze samenleving dat het niet alleen is voorbehouden aan ‘rechts’. Nee, menig zich links noemende partij, politicus of do-gooder denkt nog altijd te kunnen beweren er niet mee besmet te zijn. En nee, je moet er ook niet raar van opkijken als al die zondebokkenpolitiek de ‘gewone’ burger het gevoel geeft dat racisme de gewoonste zaak van de wereld is en erger nog: een mening. Een ‘mening’ die vrijelijk geuit kan worden onder de vlag van de vrijheid van meningsuiting terwijl intussen zwarte activisten worden bedreigd en aangevallen, gearresteerd, geslagen, vervolgd, veroordeeld en opgesloten om hen de mond te snoeren. Het is beslist geen toeval dat twee activisten die bekend staan als voorvechters voor de afschaffing van blackface Zwarte Piet juist degenen zijn die met zoveel fanatisme vervolgd worden. Het OM denkt als altijd: dat zijn leiders, die pikken we eruit en die stellen we ten voorbeeld. Eerder ging het OM ook al in beroep tegen de vrijspraak van de vals beschuldigde Kno’ledge Cesare en laat men zo het zwaard van Damocles andermaal boven zijn hoofd zwaaien. Het aanwijzen van zondebokken is een kenmerk van fascisme. De zwarte activisten tegen Zwarte Piet zijn een duidelijk voorbeeld. Maar vergeet niet de talloze vluchtelingen en migranten die aan de buitengrenzen en overal in de EU, in steden en kampen en detentiecentra, en in wijken als de Schilderswijk in Den Haag voortdurend blootstaan aan de terreur van het geweldsmonopolie van de staat. De slachtoffers van dat staatsgeweld dragen vervolgens altijd schuld als ze zich verzetten, al is het maar door te protesteren. En om terug te komen op Zwarte Piet: zo meent de goegemeente ook dat juist diegenen die tegen Zwarte Piet protesteren zelf schuldig zijn aan het racisme dat uit de vuilbekken van de verdedigers van de racistische karikatuur komt. Je reinste chantage: hou je kop erover of we maken ons racisme nog erger, dreigen en roepen op tot moord en brandstichting, en dat is dan allemaal jullie eigen schuld.

Joke Kaviaar in Zwarte Pieten zwartepieten en nog zien witten geen racisme (Jokekaviaar)