12 november, Alkmaar: protestactie tegen Zwarte Piet bij lokale Sinterklaasintocht (GEANNULEERD)

Deze demonstratie gaat niet door. Een uitleg vind je onderaan deze aankondiging.

Onder het motto “Wij zijn klaar met Zwarte Piet!” organiseren We Promise en Alkmaar Kan Het tijdens de Alkmaarse Sinterklaasintocht op 12 november een protestactie tegen de racistische karikatuur.

Uit de oproeptekst: “Institutioneel racisme is een veelkoppig monster met vele zichtbare en onzichtbare uitwerkingen: het gaat bijvoorbeeld om achterstelling op de woning- en arbeidsmarkt, om onderadvisering in het onderwijs en om het schandaal omtrent de toeslagen van de Belastingdienst.

In Nederland is een van de meest zichtbare vormen van institutioneel racisme Zwarte Piet, de jaarlijks terugkerende karikatuur van zwarte mensen, die stamt uit de tijd waarin de slavernij in Nederland nog niet was afgeschaft. De figuur die ervoor zorgt dat vele zwarte mensen zich tijdens de Sinterklaasperiode niet veilig voelen en het hele jaar rond voor ‘Zwarte Piet’ worden uitgescholden. De figuur waardoor bij witte mensen, jong en oud, jaar in jaar uit schadelijke beeldvorming verder inslijt. De figuur waardoor zwarte kinderen in november en december niet naar school kunnen gaan zonder daar een karikatuur van zichzelf aan te treffen. Kom daarom dit jaar samen met Alkmaar Kan Het in actie voor de afschaffing van de racistische karikatuur Zwarte Piet.

Zaterdag 12 november
Van 13:00 tot 15:30 uur
Bierkade, Alkmaar
Facebook

Helaas is het het intochtcomité en de gemeente Alkmaar niet gelukt om vorig jaar een inclusief feest te organiseren. Het intochtcomité houdt vast aan Pieten die nog steeds schofferend en kwetsend zijn voor een heleboel mensen. De gemeente Alkmaar vindt dat wij tevreden moeten zijn met de verandering die is ingezet. Dat wij aan de winnende hand zijn. Dat wij nog een aantal jaren geduld moeten hebben, omdat zij nog tijd nodig hebben om afscheid te nemen van de racistische karikatuur. De gemeente Alkmaar wijst naar het intochtcomité en deze wijst weer naar Maskerade die de Pieten schminkt en zij wijzen weer naar de vrijwilligers die liever racistisch met blackface rondparaderen. Niemand wil de verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat er nog steeds racisme is bij een kinderfeest. Wij hebben geen tijd en geduld voor racisme. Racisme bouw je niet af, dat schaf je af. Lees deze post van Alkmaar Kan Het.

Protesteren blijft een effectief middel om de dialoog en bewustwording voort te zetten. Doordat mensen de straat op gingen, zijn veel veranderingen op gang gebracht: het Sinterklaasjournaal heeft Zwarte Piet in de ban gedaan, de nationale intocht kent schoorsteenpieten en veel scholen vieren het feest ook zonder de raciale karikatuur. Maar zolang niet alle kinderen in Nederland een inclusief Sinterklaasfeest vieren, zijn we er nog niet. Daarom gaan wij ook dit jaar weer de straat op. Op 12 november 2022 hopen wij op jouw aanwezigheid te kunnen rekenen. Wij doen een beroep op alle mensen om in Alkmaar aanwezig te zijn tijdens de jaarlijkse Sinterklaasintocht om een statement te maken voor een inclusief Sinterklaasfeest en een samenleving zonder racisme!

Kennisgeving

Vreedzaam protest is wat wij nastreven. Alkmaar Kan Het is niet uit op geweld, rellen of andere vormen van protest die onnodige provocatie en agressie teweeg kunnen brengen. Met de burgemeester en politie worden afspraken gemaakt om het protest veilig te laten verlopen en om de demonstranten te beschermen tegen de mogelijke intolerantie van omstanders.

Kinderfeest

Alle kinderen hebben recht op een omgeving waarin zij niet met racistische stereotype beelden, die hun zelfbeeld aantasten, worden geconfronteerd. Het zijn volwassenen die Zwarte Piet in stand houden. Onze demonstraties tijdens de Sinterklaasintocht zijn dan ook gericht op de aanwezige volwassenen, de gemeente Alkmaar en de sponsoren van de intocht. Met de demonstratie wil Alkmaar Kan Het dat het kabinet eindelijk stelling inneemt in de kwestie en daar ook naar handelt, bijvoorbeeld door middel van beleid, om zo de veiligheid van alle Nederlanders gedurende de Sinterklaasperiode en daarbuiten te waarborgen. Onze demonstratie tijdens de Sinterklaasintocht zorgt ervoor dat het Sinterklaasfeest een feest wordt voor álle Nederlandse kinderen.”

Harry Westerink


Statement demonstratie 12 november annuleren:

Wij hebben hedenmorgen van de adviseur Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Alkmaar de foto’s doorgestuurd gekregen waar wij om hadden gevraagd.

Wij hadden afgelopen donderdag in een gesprek met de gemeente en de politie aangegeven dat wij mevrouw Mathot en het intochtcomité helaas niet kunnen vertrouwen op de mondelinge toezegging dat hun versie van Piet een inclusieve Piet is.

Precies op dit punt ging het namelijk vorig jaar mis en zagen wij ons genoodzaakt dit jaar een demonstratie in Alkmaar aan te kondigen. Wij wilden daarom een schriftelijke toezegging door middel van foto’s, zodat er absoluut geen misverstand kan ontstaan over waar wij akkoord mee zijn gegaan om de aangekondigde vreedzame demonstratie te annuleren. Demonstreren is namelijk nooit ons doel. Een feest voor alle kinderen is het doel.

Wij hebben een paar kanttekeningen.

  • De kraag kan achterwege gelaten worden.
  • De donkere krullenpruiken kunnen achterwege gelaten worden.

Als het intochtcomité hiervoor zorgt, dan hebben zij een versie van een Piet die ontdaan is van alle raciale kenmerken die kwetsend zijn. Wij geven dan graag ons schoorsteenproof-keurmerk aan de nieuwe Pieten van het intochtcomité.

Wij zien ons met deze nieuwe versie van Piet dan ook niet meer genoodzaakt om te demonstreren.

Het is jammer dat het voortschrijdend inzicht zo lang op zich heeft laten wachten. Het is namelijk niet aan de mensen die geen racisme ervaren om te bepalen waar genoegen mee genomen moet worden. Wij waren daar al vanaf het begin duidelijk over.

We zijn wel dankbaar dat er nu een feest voor alle kinderen gevierd kan worden in #Alkmaar.

Wij wensen iedereen in Alkmaar een mooie Sinterklaasperiode toe.

Alkmaar Kan Het en We Promise