18 maart, Amsterdam: demonstratie “geen racisme in de raden”

Slogan
Slogan

“Nederland verhardt. Mensen die hier al decennia wonen, worden als bedreiging neergezet. Werkzoekende jongeren worden op basis van hun achternaam afgewezen. En er zou in ons land geen plek zijn voor mensen die vluchten voor oorlog, armoede of klimaatchaos. Moslims en vluchtelingen worden zo gebruikt als bliksemafleider voor groeiende sociaal-economische onzekerheid en stijgende prijzen. De drijvende kracht achter deze ontwikkeling zijn partijen die oproepen op tot ‘minder Marokkanen’ of waarschuwen tegen ‘homeopathische verdunning’ van ‘het Nederlandse volk’”, aldus het Comité 21 maart in haar oproep.

Demonstratie
Zondag 18 maart
Vanaf 13:00 uur
De Dam
Amsterdam
Facebook

De afgelopen weken hebben allerlei rechtse opiniemakers zich tegen de demonstratie uitgesproken en hebben lokale ‘linkse’ politieke partijen er afstand van genomen. Want demonstreren tegen racistische partijen zou ondemocratisch zijn. Daarom is het des te belangrijker voor daadwerkelijke anti-racisten om eraan deel te nemen. Dat ‘linkse’ partijen zich terugtrekken is overigens niets nieuws, dat gebeurde tien jaar geleden bij dezelfde jaarlijkse demonstratie precies zo. Toen legde parlementair Nederland een cordon sanitaire rond anti-racisme.

Eric Krebbers