2 december, Amsterdam: nationale actiedag tegen Wilders

Op 2 december om 12:00 uur zal de Dam in Amsterdam het toneel zijn van een nationale actiedag. Onder de strijdkreet ‘Niet mijn premier’ komen we samen om onze steun uit te spreken voor vrijheid van religie, mensenrechten, klimaatrechtvaardigheid, internationale solidariteit en de democratie. Driekwart van de Nederlanders heeft niet op Wilders gestemd. Zij hebben ook recht om zich uit te spreken. Na twintig jaar extreem-rechts sentiment is de eenmanspartij PVV van Wilders de winnaar”, aldus de oproep.

Die gaat verder: “Twintig jaar lang anti-vluchtelingen, anti-migranten, anti-moslim, anti-Marokkaan, anti-lhbtia+, anti-democratie, voor klimaatverandering, vriend van extreem-rechts parlement in Israël, Hongarije en Polen, voor een Nederland voor enkel de witte Nederlanders. Na de VVD in de leiding, met als gevolg chaos in de volkshuisvesting, in de zorg, bij de IND en de COA, het toeslagenschandaal en de ramp in Groningen, is Wilders de grootste geworden in het, in zijn woorden, ‘nepparlement’. De eerste slachtoffers van deze uitkomst zijn nu al de vluchtelingen en moslims en morgen zal iedereen zijn slachtoffer zijn.

Wij gaan de straat op voor een Nederland van iedereen, dus ook moslims, lhbtia+, vluchtelingen, migranten, joden, zwarte mensen, mensen met een beperking en alle andere uitgesloten groepen in Nederland. Voor een menswaardige opvang van mensen op de vlucht. Voor klimaatrechtvaardigheid. Voor de democratie, dit zien we ook graag binnen de partij van Wilders. Voor de democratische rechtsstaat. Voor een eerlijke volkshuisvesting, zorgstelsel, onderwijs, arbeidsmarkt en marktwerking. Voor het behoud van de kunst- en cultuursector.”

Zaterdag 2 december
Vanaf 12:00 uur
De Dam, Ansterdam

De oproep is getekend door tientallen organisaties, waaronder Doorbraak. We vinden het belangrijk dat de linkse beweging in brede zin nu schouder aan schouder gaat staan. Dat betekent overigens niet dat we volledig achter de tekst staan. Wij zijn niet voor democratie in de PVV, maar ineenstorting ervan onder druk van anti-fascisten, wat hopelijk het grootste deel van de bevolking is nog. En we zijn ook niet voor “eerlijke marktwerking”, wat dat ook moge zijn.

Vanuit parlementaire hoek is er kritiek op dit protest. Dat doet ons sterk denken aan de situatie van precies 15 jaar geleden toen de politieke partijen van ‘links’ tot rechts een cordon sanitaire legden, niet om de PVV, maar om de anti-racisme beweging. Wilders moest onaantastbaar blijven. Het resultaat van die heilloze strategie zien we nu.

Op hun website legt De*Beweging, een van de organisatoren, nog eens uit waarom dit protest belangrijk is via een lijstje vragen en antwoorden. Dat nemen we hieronder integraal over:

Vraag: Wat is het doel van deze demonstratie?

Antwoord: Deze demonstratie is bedoeld om een krachtig tegengeluid te laten horen tegen de extreem-rechtse politiek van Geert Wilders. We willen mensen uit de hele maatschappij bij elkaar brengen om zich uit te spreken. Vanaf de nationale actiedag willen ons blijvend organiseren tegen Wilders’ agenda van haat en uitsluiting.

Waarom noemen jullie deze demonstratie “Nationale actiedag tegen Wilders”? Waarom niet bijvoorbeeld “tegen extreem-rechts” of “tegen racisme” of juist “vóór de democratie”?

We hebben voor deze naam gekozen omdat die zo breed mogelijk samenvat wat ons bindt. We richten ons expliciet op Geert Wilders, omdat hij de leider is van een extreem-rechtse en autocratische eenmanspartij die afgetekend de verkiezingen heeft gewonnen. Wilders is het gezicht van waar we ons met de brede beweging, van de moslimgemeenschap tot migrantengroepen, tot de culturele sector en de klimaatbeweging tegen verzetten. Als we slechts één element van zijn gedachtegoed zouden uitlichten, zouden we geen recht doen aan de vele dingen die in gevaar zijn.

Moet je niet juist de verbinding zoeken om Wilders’ kiezers terug te winnen?

Deze demonstratie is bedoeld om ons uit te spreken tegen Wilders’ gedachtegoed door al die mensen die hierdoor geraakt worden en in verzet willen komen. Het bij elkaar brengen van deze mensen is een startpunt om ze op de lange termijn te organiseren. Daarnaast is het belangrijk dat de bredere linkse beweging mensen die we zijn verloren weer voor zich wint, daarvoor zijn weer andere tactieken, op andere momenten geschikt. Deze kunnen prima naast een massademonstratie op dit moment bestaan.

Ben je door je tegen Wilders te verzetten, die democratisch de grootste is geworden, niet anti-democratisch? Zet je door je op Wilders te focussen zijn kiezers niet weg?

Een demonstratie is niet anti-democratisch, maar misschien wel het belangrijkste democratische middel dat we hebben. Door te demonstreren tegen een extreem-rechtse politicus en zijn anti-democratische waarden staan we juist op voor de democratie. We sluiten Geert Wilders zijn kiezers niet uit, we sluiten Geert Wilders’ ideologie uit. Wilders geeft bovendien al meer dan twintig jaar op autocratische wijze leiding aan zijn extreem-rechtse eenmanspartij, het is dus niet raar dat we ons specifiek op hem richten.

Doe je door Wilders weg te zetten niet hetzelfde als hij? Draag je hiermee niet bij aan polarisatie?

Geert Wilders zet consequent bevolkingsgroepen weg voor zijn eigen politieke belang. Het is onze democratische plicht ons hier via vreedzaam verzet tegen uit te spreken. Het wegzetten van bevolkingsgroepen vanwege hun religie of afkomst, of het wegzetten van een politicus die anderen wegzet, zijn fundamenteel tegenovergesteld. Door ons uit te spreken tegen Wilders verzetten we ons juist tegen het wegzetten van groepen mensen.

Moet je niet communiceren waar je voor bent, in plaats van waar je tegen bent?

We communiceren krachtig waar we voor zijn. We spreken ons uit voor vrijheid van godsdienst, mensenrechten, de moslimgemeenschap, migranten, de culturele sector, klimaatrechtvaardigheid, internationale solidariteit en de democratie. Al deze zaken en mensen worden bedreigd door Wilders’ politiek, daarom spreken we ons uit tegen hem.

Tot zover de vragen en antwoorden van De*Beweging.

Eric Krebbers