Amsterdam zet militairen in tegen “allochtonen”

Amsterdamse politieagenten hebben zo weinig kennis van de niet-blanke stadsbewoners en hun gewoontes dat de gemeente een beroep doet op Afghanistan-veteranen om in de leemte te voorzien. De militairen patrouilleerden in burger met de agenten en deelden bewoners in groepen in, zoals “moskeebezoekende mannen tussen 25 en 40”. Experts bekritiseren de aanpak. Het project is door Amsterdam veelzeggend PsyCops genoemd, een variant op PsyOps (psychological operations), een van het Amerikaanse leger overgenomen methode om de plaatselijke bevolking in vijandig of bezet gebied aan te zetten tot medewerking. De militairen werden in de wijk Bos en Lommer ingezet om Amsterdammers van Marokkaanse en Turkse te observeren en classificeren. Vervolhgens werden analyses opgesteld over de bewonersgroepen, over gedrag en zogenaamde kwetsbaarheid en hoe ze gemanipuleerd en geïndoctrineeerd kunnen worden. De politie noemt vooral de gedragsbeïnvloeding van belang. Het project, dat startte in 2012 met financiering van het minister van Veiligheid en Justitie, liep tot maart 2014 vond in het geheim plaats, de militairen waren niet als zodanig herkenbaar. Het eindrapport is onder de pet gehouden. (…) De politie ziet geen enkel probleem om militairen in te zetten tegen de eigen bevolking. De verantwoordelijke hoofdinspecteur: “Het mooie van militairen is dat ze gewend zijn blanco te kijken. Je rijdt met je tank vreemd gebied in, en moet achter de culturele codes zien te komen. Je wilt dat mensen meewerken aan je missie.” De militairen richtten zich alleen op bewoners met een niet-autochtone achtergrond. De politie wil verder met de methode het Civiel en Militaire Interactie Commando die is bedoeld om burgers te manipuleren tot door de autoriteiten gewenst gedrag.

Joop in Amsterdam zet stiekem militairen in tegen eigen bevolking (Joop.nl)