Andrée van Es, GroenLinks-wethouder Werk en Inkomen in Amsterdam, wil voor bepaalde groepen de bijstand afschaffen

In de begrotingsstukken voor het jaar 2014 die in november en december in de gemeenteraad besproken worden, staat een zinsnede, waaruit blijkt dat Van Es, wethouder Werk en Inkomen in Amsterdam, de bijstand voor bepaalde groepen wil omzetten in een tijdelijke bijstand. Wanneer je bijstand aanvraagt, omdat je werkloos bent, in een scheiding ligt of vanwege andere onvoorziene omstandigheden een beroep moet doen op bijstand, dan wordt tegen je gezegd: je krijgt bijvoorbeeld drie maanden bijstand, dan heb je tijd om betaald werk te zoeken, en lukt dat niet, dan heb je pech gehad. Je zoekt het dan maar uit. Ga maar in de goot liggen.

Piet van der Lende in Andree van Es, wethouder werk en Inkomen in Amsterdam voor Groen Links wil voor bepaalde groepen de bijstand afschaffen (Bijstandsbond)