Anti-racisten wijzen medewerking aan VVD-propagandashow af (beeldverslag)

Spandoek
Spandoek

Vanavond hebben we met zo’n 25 anti-racisten van ontvangstcomité “Vluchtelingen welkom, de VVD niet” geprotesteerd bij D’n Burgemister in Veldhoven. Daar hield VVD-er Klaas Dijkhoff, samen met cabaretier Rob Scheepers, een ‘gezellige’ en ‘humoristische’ bijeenkomst om een nieuw voorstel te bespreken om vluchtelingen sneller het land uit te werken.

We hadden spandoeken bij ons met daarop “Vluchtelingen bashen is niet lollig”, “Vluchtelingen welkom, geen mens is illegaal” en “Borders kill”. We riepen en zongen leuzen als “Vluchtelingen welkom, de VVD niet”, “Say it loud, say it clear, refugees are welcome here”, “Dijkhoff schande, bloed aan je handen” en “No borders, no nations, stop deportations”. En we deelden enkele tientallen pamfletten uit, met niet alleen een kritiek maar ook vragen die de bezoekers aan Dijkhoff zouden kunnen gaan stellen (de tekst lees je hieronder). En Peter Storm en Joke Kaviaar zongen een speciaal voor de gelegenheid aangepast lied (de tekst daarvan lees je helemaal onderaan). We wilden zo duidelijk maken aan Dijkhoff en zijn aanhangers dat het VVD-plan niet lollig is, maar ook en vooral dat het beleid dat de VVD tegen vluchtelingen voert, verwerpelijk en asociaal is.

Dijkhoff en Scheepers werden vandaag op de radio een heel klein beetje aan de tand gevoeld. Scheepers leek best een beetje onder de indruk van alle negatieve reacties die hij gekregen had. Kennelijk had de VVD-er het er even over gehad met zijn spindoctors. Toen hij bij de zaal arriveerde, liep hij namelijk linea recta op ons af en stelde hij voor dat we mee kwamen praten en vragen kwamen stellen. Nou ja, er was niet voor iedereen plaats. Maar minstens een van ons en mogelijk nog enkelen mochten naar binnen.

Interview
Interview

We hebben niet direct geantwoord. Nadat Dijkhoff naar binnen ging, hebben we zijn voorstel kort met z’n allen besproken. We besloten om niet op zijn uitnodiging in te gaan. We vonden dat we daarmee een onderdeel zouden worden van zijn in essentie racistische propagandashow. De VVD zou bovendien op de bijeenkomst de touwtjes in handen hebben en de beeldvorming controleren. Net zo goed als we de deelname van Scheepers als medewerking aan de VVD zagen, zo zou ook onze deelname neerkomen op collaboratie. En iedere kritische angel zou ermee uit onze actie worden gehaald. We wezen Dijkhoffs uitnodiging daarom resoluut van de hand.

Later bleek toch een van ons naar binnen gegaan te zijn om onopvallend een kijkje te nemen, aldus De Volkskrant. Ook Trouw berichtte over de actie. Die krant schreef dat Scheepers “een ware shitstorm” over zich heen gekregen had. Een mooi resultaat van onze oproep om hem te informeren over wat men vond van zijn deelname aan het leedvermaak.

In deze video van Omroep Brabant zegt Dijkhoff nog over dat wij niet wilden komen meedoen aan zijn anti-vluchtelingen show: “Het zou wel fijn zijn als we in dit land in discussie blijven…” ‘Behalve met de vluchtelingen, want die deporteren we’, maar dat laatste zei ie er natuurlijk niet hardop bij.

De leden van de Dijkhoff-fanclub stonden soms wat beteutert en schaapachtig te kijken. Eén SP-er ging met hen in gesprek.
De leden van de Dijkhoff-fanclub stonden soms wat beteuterd en schaapachtig te kijken. Een SP-er ging met hen in gesprek.

De actie van het ontvangstcomité heeft flink bijgedragen aan de kritische kijk op de VVD-bijeenkomst in de media en in de publieke opinie. Daarom beschouwen we het protest als een succes. We hopen dat de aangekondigde soortgelijke VVD-initiatieven de komende tijd eveneens tegemoet getreden zullen worden met kritische geluiden en protesten.

Joke Kaviaar
Peter Storm
Eric Krebbers

Spandoek
Spandoek

Ons pamflet

Vluchtelingen bashen is niet lollig

Klaas Dijkhoff komt vanavond vertellen dat hij vluchtelingen alleen nog tijdelijk asiel wil geven. Als gunst in plaats van als het recht dat het nu officieel is. Na 3 of 4 jaar wil hij hen deporteren, naar ‘huis’ of naar ‘opvang in de regio’, dus naar een vluchtelingenkamp.

Al miljoenen mensen leven in eindeloze rijen tentjes in zulke ‘opvang in de regio’-kampen, onder meer in Turkije en Libanon. Ze mogen niet weg, hebben vaak te weinig te eten en slechte medische zorg. Mede doordat staten als Nederland hun afspraken niet nakomen en te weinig bijdragen aan de UNHCR.

Dijkhoff probeert die deportatie van vluchtelingen te verkopen als iets positiefs. Hij zegt “als zij weer terug zijn naar de opvang in de regio kunnen er anderen naar Nederland komen”. Maar er is hier plek en geld zat voor opvang van juist meer vluchtelingen. Mensen met geweld rond slepen is niet sociaal. Het is sollen met levens.

Nederland en Europa hebben de afgelopen 30 jaar het beleid van migratiebeheersing steeds verder aangescherpt. Dat leidt tot duizenden doden: in de Middellandse Zee, in gevangenissen overal in Europa, en na deportatie door repressie en oorlog in de landen van herkomst. Dijkhoff wil Fort Europa nog meer dicht timmeren, en daardoor zullen meer vluchtelingen en migranten omkomen. Maar mensen zullen blijven komen. Op zoek naar overleven, naar vrijheid.

Dijkhoff deinst niet terug voor het opzeggen van het vluchtelingenverdrag, een toch al zo beperkte overeenkomst. Zonder dat verdrag ligt de weg open voor minder of helemaal geen opvang meer. Terwijl rijke landen in hoge mate verantwoordelijk zijn voor oorlogen en onderdrukking in de landen van herkomst, bijvoorbeeld door wapenhandel, grondstoffenroof en het steunen van dictators.

Alleen enkele vluchtelingen die hun best doen “om er wat van te maken”, en die zijn waarden delen, mogen van Dijkhoff blijven. Maar wat zijn die waarden van Dijkhoff? Van zijn partij die alle corruptielijstjes aanvoert? Die mensen indeelt in nuttig personeel dat mag blijven en menselijk afval dat gedumpt kan worden? Die miljarden belastinggeld cadeau geeft aan Shell en Unilever? Pakken wat je pakken kan?

Met racistische verhalen over vluchtelingen die niet bij ‘ons’ passen, wil Dijkhoff het aanscherpen van het migratiebeleid verkopen. Zo wil hij ook onze aandacht afleiden van het afbraakbeleid van zijn partij. Denk aan het doordrukken van flexwerk en flexwonen, het afbreken van pensioenen en uitkeringen, het invoeren van dwangarbeid voor baanlozen, het afbreken van de toegang tot advocaten, het massaal bespieden van alles en iedereen, enzovoorts.

“Je gaat sowieso lachen”, verzekert Dijkhoff zijn publiek. Cabaretier Rob Scheepers zal ervoor zorgen dat “we allemaal met een glimlach naar huis kunnen”. Maar het beleidsmatig treiteren van vluchtelingen is niet om te lachen. Het treiteren van vluchtelingen is een schande. Kappen ermee.

#vluchtelingenwelkomdevvdniet

Vragen voor mijnheer Dijkhoff

Illustratie op het pamflet
Illustratie op het pamflet

Beste bezoeker,

Als u naar binnen gaat om te luisteren naar Dijkhoff en zijn standpunten over, of beter gezegd tegen vluchtelingen, zou u dan de gelegenheid willen aangrijpen om hem wat kritische vragen te stellen? De man wil uiteindelijk in gesprek, nietwaar? Een aantal suggesties:

– Vindt u het schenden van internationale verdragen echt een goed idee? Mogen we u daaraan herinneren als u Poetin ervan beschuldigt dat hij zich niet aan het internationaal recht houdt?

– Hoe vaak bent u al in een gezinslocatie geweest? In asielzoekerscentra dus waar kinderen van vluchtelingen samen met familieleden gehuisvest zijn in afwachting van hun uitzetting? Kunt u zich voorstellen dat kinderen die daar wonen beschadigd raken door de permanente onzekerheid waarin zij moeten leven?

– Weet u precies hoeveel vluchtelingen we zouden kunnen helpen met 7 miljard euro? *

– Als u morgen halsoverkop moet vluchten, waar gaat u dan heen? En hoe hoopt u dan te worden ontvangen?

– Hoeveel mensen mogen wat u betreft om het leven komen vanwege het door u bepleite “restrictieve vreemdelingenbeleid”?

– Vindt u het “vreemdelingenbeleid” echt een legitiem onderwerp voor een ‘gezellige’ avond?

– Vindt u dat politici onbeperkt mogen blijven? Of moeten ze van u na een paar jaar automatisch weg?

– Als we het bonnetje kunnen vinden, kunnen we u dan nog inruilen?

* Zeven miljard is het bedrag dat Shell via belastingontduiking wist te incasseren – een belastingontwijking die door VVD-beleid mede is mogelijk gemaakt.

Spandoek
Spandoek

De songtekst van Joke Kaviaar en Peter Storm

Laat ze zelf vertrekken!

Wat zijn dat voor een mensen
in dit Hollandse moeras?
Met hun wetten en hun grenzen
en hun veelste groene gras

Ze kennen geen ellende
want ellende, dat zijn zij
Voor wie vlucht en aan komt rennen
maken zij geen plekkie vrij!

Laat ze zelf vertrekken – die de mensenrechten schenden
Laat ze zelf verrekken – die hele Dijkhoff en zijn bende

Ja, ze weten toch zo goed
hoe een bange arme donder
dit land verlaten moet
voor hun eigen wereldorde

Rot maar op, ga maar retour,
anders sluiten we je op
want we geven echt geen moer om je
We geven je wel een schop!

Laat ze zelf vertrekken – die de mensenrechten schenden
Laat ze zelf verrekken – die hele Dijkhoff en zijn bende

En wat is nou die moraal
waarmee minister leuren?
Het is voor ons allemaal
Nou, dat is me toch terreur, he?

Dus wij roepen “Laat ze blijven!”
want we zijn het meer dan zat
Ondervind maar aan den lijve
zo een trap onder je gat!

Laat ze zelf vertrekken – die de mensenrechten schenden
Laat ze zelf verrekken – die hele Dijkhoff en zijn bende

De politie bleef op een afstand en kwam na afloop vragen of we tevreden waren (klanttevredenheidsonderzoek?)
De politie bleef op een afstand en kwam na afloop vragen of we tevreden waren (klanttevredenheidsonderzoek?).

Ons Twitterdraadje tijdens de actie