Basisinkomen is loonsubsidie voor de bazen

Als we nu (ook als vakbeweging) blijkbaar niet in staat zijn om menswaardigheid in het huidige systeem af te dwingen, zijn we dan wel in staat (ook als vakbeweging) om een menswaardig systeem door te drukken onder de noemer “basisinkomen”? Wordt het dan niet eerder “basisarmoede”? (…) Gezien de steeds verder geautomatiseerde productie zou een basisinkomen daarop een antwoord zijn. Maar dan wel zo dat de bestaande economische structuur in wezen onaangetast blijft! Terwijl geen enkel economisch kernprobleem wordt aangepakt, zou de invoering van het basisinkomen nieuwe problemen oproepen. Bijvoorbeeld zou het leiden tot het einde van het minimumloon, waardoor de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt verder zal inzakken. Dientengevolge zullen alle lonen dalen, mensen verplicht worden om (langer) te werken voor een (aanvullend) minimaal loontje. Pensioenen kunnen ook verdwijnen, met aanvullend werk voor bejaarden als oplossing, Sober leven op hun oude dag? Uiteindelijk zal het basisinkomen een vorm van loonsubsidie zijn voor de werkgevers.

Luc Brusselaers in Geen vervanging, maar uitbreiding stelsel sociale zekerheid (Solidariteit)