Black Lives Matter, óók aan de Universiteit Leiden

Baanonzekerheid beïnvloedt uiteindelijk diegenen die niet op een stevig netwerk kunnen terugvallen, zij die meer zorgtaken hebben, zij die gezondheidsproblemen ervaren, het meest. Vaak worden minderheden extra hard getroffen. Dit laatste geldt ook voor de coronacrisis, waar de universitaire gemeenschap óók nog eens onder gebukt gaat de laatste maanden. Zoals María Gabriela Palacio Ludeña ook al schreef namens het Leiden University Diversity and Equality Network (LUDEN): “COVID-19 has put inequalities in Academia under a magnifying glass.” Het zijn telkens weer dezelfde mensen die de klappen opvangen. Een universiteit die niet goed voor haar werknemers kan zorgen, wordt haast onmogelijk een plek waar “diversiteit en inclusie kernwaarden zijn” en waar werknemers en studenten die zich willen uitspreken tegen racisme en discriminatie worden gewaardeerd. Gelijkwaardigheid en inclusie kunnen maar moeilijk bestaan zonder economische gerechtigheid. Met andere woorden: hoe kunnen we een statement over anti-racisme kracht bijzetten in een systeem waar veel mensen die worden gezien als ‘anders’ op den duur weer moeten vertrekken of overwerkt raken? Want we hebben juist deze mensen zo keihard nodig voor gelijkwaardigheid én omdat ze nieuwe perspectieven en vragen kunnen meebrengen. Juist het enkele zwarte staflid dat we hebben, functioneert misschien als veilige haven voor die enkele zwarte student, of maakt het mogelijk het curriculum eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Het werk dat zij doen om een inclusieve gemeenschap te creёren en studenten het gevoel te geven erbij te horen, soms alleen al door aanwezig te zijn, is ontzettend belangrijk voor de universiteit. Daarom is het des te schrijnender dat dit vaak niet wordt erkend. Het gevolg is vaak bovendien dat deze mensen, meestal functionerend op een tijdelijk contract en toch al overwerkt, nog meer emotionele lasten op zich nemen. En ze moeten toch al harder werken in een wereld die afwijken van de norm niet tolereert.

Larissa Schulte Nordholt in Black Lives Matter, óók aan de Universiteit Leiden (Mareonline.nl)