Brief aan FNV Lokaal Oost Groningen over de “keukentafelgesprekken”

Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord is de gemeente Groningen van plan in het kader van de Participatiewet gesprekken te houden met zes á zevenduizend uitkeringsgerechtigden. Wethouder Gijsbertsen wil deze gesprekken in de privésfeer van mensen voeren, zogenaamde “keukentafelgesprekken”. Hij gebruikt daarbij nota bene de term “vertrouwen”, terwijl de gesprekken eenzijdig worden opgelegd en met dreiging van sancties worden afgedwongen. We vragen jullie je politieke contacten te gebruiken om de gemeente Groningen duidelijk te maken dat deze zogenaamde “keukentafelgesprekken” een grove schending zijn van de privacy van uitkeringsgerechtigden. We vragen jullie tevens de gemeente erop te wijzen dat het inzetten van uitkeringsgerechtigden als gedwongen vrijwilligers en als dwangarbeiders zonder loon en rechten, zoals diezelfde P-wet willens en wetens beoogt, niet alleen een schending is van mensenrechten, maar ook nog eens leidt tot verdere afbraak van werkgelegenheid, fatsoenlijke arbeidsverhoudingen en loonafspraken. Wij zijn van mening dat een dergelijk gesprek, zo het al plaats zou moeten vinden, prima op de soos zelf kan. Alleen op nadrukkelijk verzoek van de uitkeringsgerechtigde zelf mag het gesprek aan de keukentafel van betrokkene worden gevoerd. Zo hoort het te gaan ingeval van uitnodiging en genodigde. In andere gevallen betreft het huisvredebreuk. Uitkeringsgerechtigden dienen dus de keuze te hebben waar het gesprek wordt afgenomen. Daarnaast zijn we van mening dat het verslag na afloop van het gesprek alleen mag worden ingevoerd in de dossiers als de uitkeringsgerechtigde in kwestie in kennis is gesteld van de inhoud, waar nodig correcties heeft kunnen aanbrengen en een handtekening heeft geplaatst voor akkoord. In het kader van de openheid zullen we deze brief en jullie reactie hierop publiceren op de website van Dwangarbeid Nee Groningen. Dit in aanloop naar de bijeenkomst van 29 juni (hierover later meer) waar een start zal worden gemaakt met inventarisatie van misstanden in de bijstand Groningen in de vorm van een zwartboek.

DANG in Brief aan FNV Lokaal Oost Groningen over de “keukentafelgesprekken” (Dwangarbeidneegroningen.wordpress.com)

Een vergelijkbare brief is gestuurd aan de SP en de PvdD.