Categorie: Nieuws elders

Nieuws elders

Het neo-liberalisme op nieuwe wegen

De sociaal-democratische partijen en vakbonden kunnen hun klassieke rol niet meer vervullen, namelijk beperkte concessies afdwingen van het kapitaal, in ruil voor een legitimering van een in wezen neo-liberaal beleid. Enerzijds is het kapitaal in de huidige economische crisis minder dan ooit tot concessies bereid, anderzijds is de meerderheid van de bevolking tegen de afbraak van de laatste sociale zekerheid

Verder lezen Reageren?

Zorgmedewerkers: ‘Zorg wordt zogenaamd onbetaalbaar, maar sommige bestuurders verdienen meer dan drie ton’

Zorgwerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg (VVT) hebben afgelopen maanden volop actie gevoerd. De meeste zorgwerkers, en hun bond Abvakabo FNV, hebben namelijk niet met hun cao-akkoord ingestemd – en willen dit terecht van tafel. Kees Hoogendijk sprak erover met Emek Egeli, organizer bij de Abvakabo en lid van Doorbraak. Eric Krebbers Over Zorgmedewerkers: ‘Zorg wordt

Verder lezen Reageren?

In memoriam meneer Azad

Zeventig jaar werd hij, meneer Azad uit Iran. Toen hij in detentiecentrum Rotterdam gevangen zat, werd er een gezwel bij hem geconstateerd. Het bleek kanker in het laatste stadium. Niets meer aan te doen. Hij overleed een paar weken later in een hospitium. Zijn laatste verjaardag ‘vierde’ hij in het detentiecentrum. Hij deelde een cel met Kamran, zijn bijna zestigjarige

Verder lezen Reageren?

£13tn hoard hidden from taxman by global elite

Op Radio 1 meldde de libertariër Toine Manders gisteren vol trots dat hij rijke mensen helpt bij belasting’ontwijking’. De anarcho-kapitalist meent dat de overheid teveel geld uitgeeft aan sociale zaken. En die rijken hebben er hard voor gewerkt, beweert hij. Nou meneer Manders, heel veel mensen werken hard, maar worden niet rijk, juist doordat hun rijke bazen hen uitbuiten. Die

Verder lezen Reageren?

Unemployed bussed in to steward river pageant

Rond het feestje op de Thames voor de Britse koningin werden dit weekeinde uitkeringsgerechtigden uit andere steden gedwongen om 14 uur aan een stuk gratis te werken in de beveiliging. Het was winderig en koud, en ze moesten in de open lucht onder een brug slapen. Geen toegang tot toiletten, en omkleden eveneens in de open lucht. Lees en huiver.

Verder lezen Reageren?

Kansen op een tegenmacht

Op de site van Konfrontatie is ‘de vakbeweging’ geen veelbesproken onderwerp. Daar is begrip voor op te brengen. Immers, van beweging is meestal niets te merken, ook niet van een democratisch elan, laat staan van mobiliserende anti-kapitalistische acties. Bovendien lijkt ze zich uitgerekend in een crisisvolle periode blind te staren op vastgelopen interne machtsverhoudingen. Is het dan wel zo slim

Verder lezen Reageren?

Hoe GroenLinks de solidariteit en het milieu helpt slopen

Het gaat me erom dat de ene kwetsbare groep wordt ontzien door de andere kwetsbare groep te duperen. Maar waarom zou de zorg voor kwetsbare leerlingen betaald moeten worden door de zorg door ouderen die slecht ter been zijn, uit te hollen? Of trouwens ook omgekeerd? Wat hier gebeurt, is niet alleen dat bezuinigingen van de ene groep in de

Verder lezen Reageren?

SYRIZA of de enorme doorbraak van de eenheid

Op 17 juni zijn er in Griekenland weer verkiezingen. Die zijn van belang voor heel Europa, zoals het verzet van de Griekse bevolking tegen de opgelegde bezuinigingen van belang is voor heel Europa. Een hoofdrol lijkt weggelegd voor de Griekse radicaal-linkse partij SYRIZA. Grenzeloos vertaalde een interessant artikel over die partij: “Steun SYRIZA. Niet morgen, maar vandaag! Allicht zijn we

Verder lezen Reageren?

Unpaid jobseekers to deliver patient care in three hospitals

In Nederland worden werklozen steeds vaker tot onbetaalde arbeid gedwongen: productiewerk of de plantsoenendienst bijvoorbeeld. In Groot-Brittannië gaat men verder en moeten werklozen nu ook gratis in ziekenhuizen werken: patiënten voeden en vloeren schoonmaken. De afgelopen jaren hebben ziekenhuizen tienduizenden mensen ontslagen, en dit zijn nu hun vervangers. Zonder veel opleiding met patiënten aan de slag. Het getuigt van minachting

Verder lezen Reageren?

GroenLinks? OverbodigRechts

Na het tot Lente Akkoord omgedoopte bezuinigingsakkoord is er nog een reden bij gekomen om GroenLinks nadrukkelijk de rug toe te keren en aan de vergetelheid prijs te geven: de wijze waarop Tofik Dibi zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap lanceerde, en de argumenten die hij daarbij aanvoert. Zowel dat akkoord als Dibi’s lancering wijzen er op dat er van linksheid

Verder lezen Reageren?