Categorie: Repressie

Repressie

De jodenjagers van de Nederlandse politie

Zes onderzoekers hebben meer dan een half jaar de strafdossiers bestudeerd van zo’n 250 Nederlandse politie-agenten die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog schuldig maakten aan het opsporen en oppakken van ondergedoken Joden. Dat onderzoek heeft geleid tot het opzienbarende boek “Jodenjacht”, waaruit blijkt dat veel rechercheurs met grote overtuiging en volledige inzet deelnamen aan deze verschrikkelijke mensenjacht. Eind 1942, begin

Verder lezen 2 Reacties

Bedriegers van de Hoge Raad stemmen in met onrechtmatige aanpak anti-kernwapenactivisten

De klacht die een aantal veroordeelde anti-kernwapenactivisten, waaronder een lid van Doorbraak, bij de procureur-generaal van de Hoge Raad hebben inge­diend tegen een advocaat-generaal van zijn parket, loopt nog. Maar op 13 maart heeft de raad al wel een uitspraak gedaan in de zaak tegen de activisten. Zonder enige inhoudelijke reactie heeft men hun cassatieberoep deels niet-ontvankelijk verklaard, deels verworpen.

Verder lezen 1 Reactie

‘Hogere straf bij buitenlands uiterlijk’

Probleemgroepen als politici, rechters en agenten zouden harder aangepakt moeten worden. Hun racisme veroorzaakt veel maatschappelijk leed. Agenten bespieden, verdenken, controleren en arresteren “allochtonen” vaker dan “autochtonen”. Rechters veroordelen “allochtonen” vaker en strenger. Rechtse politici komen steeds met plannen om “allochtonen” harder te straffen. Misdaden die rijke “autochtonen” plegen worden echter gelegaliseerd of met de mantel der liefde bedekt. Wie

Verder lezen Reageren?

Levensgevaarlijke loketten

In een gezamenlijk rapport van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman wordt de vloer aangeveegd met het schandalige optreden van de IND en de vreemdelingenpolitie tegen een Turkse moeder en haar tienjarige dochter. De publicatie van het rapport viel toevallig samen met de bekendmaking van het plan van de ministers Leers en Opstelten en van hoofdcommissaris Kuijs om in 2012

Verder lezen Reageren?

Marokko: volksopstand ontmoet staatsterreur

Ook in Marokko zijn sinds de late winter van 2011 protesten gaande tegen armoede, corruptie en een onderdrukkend bewind. Onder de noemer van de 20 Februari-beweging vinden sinds die datum minstens wekelijks demonstraties plaats. Keer op keer stuiten die op grof geweld van veiligheidstroepen van het koninklijke regime, die met soms dodelijk geweld optreden. Dat blijft voor een zeer groot

Verder lezen 1 Reactie

Dwangarbeid in Europa

Sinds enkele jaren treffen de regeringen van de Europese landen maatregelen om, zo wordt gezegd, werklozen te helpen weer een baan te vinden. Zo moeten werklozen onbetaalde of sterk onderbetaalde arbeid verrichten, om in “het werkritme” te blijven, de discipline niet te verleren, en werk te doen dat maatschappelijk nuttig is en anders niet wordt gedaan. Soms moeten werklozen vele

Verder lezen 4 Reacties

De onbegrensde mogelijkheden van het @MIGO-BORAS camerasysteem

Het nieuwe grensbewakingssysteem Mobiel Informatiegestuurd Optreden – Better Operational Result and Advanced Security (@MIGO-BORAS) leidde onlangs tot enige ophef in de media en elders, omdat het systeem het vrije verkeer tussen de Schengenlanden zou aantasten en niet in overeenstemming zou zijn met wetgeving op het gebied van privacy. Vanuit de overheid werd deze kritiek echter snel weggewuifd, onder andere bij

Verder lezen 1 Reactie

Nucleaire genocide en massamoord kunnen rechtmatig zijn, aldus advocaat-generaal bij de Hoge Raad

Vorige week hebben anti-kernwapenactivisten, waaronder een lid van Doorbraak, bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad een klacht inge­diend tegen een advocaat-generaal van zijn parket. Die heeft zich volgens de activisten “ethisch en juridisch corrupt getoond” en beweerd “dat nucleaire genocide en massamoord op de burgerbevolking onder omstan­digheden rechtmatig zouden kunnen zijn”. De activisten hebben aangedrongen op diens ontslag. Meindert

Verder lezen Reageren?

Beerput van Nederlandse oorlogsmisdaden verder opengetrokken

Na 65 jaar gaat de beerput van de verschrikkelijke koloniale oorlog van Nederland tegen Indonesië steeds verder open. De Nederlandse regering heeft in 1954 in het geheim besloten om niemand te vervolgen voor de oorlogsmisdaden van Nederlandse militairen in Zuid-Sulawesi. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat tot voor kort alleen wetenschappers bij hoge uitzondering mochten inzien en dat nu in

Verder lezen 1 Reactie

Privacy te koop

In de afgelopen maand heb ik twee artikelen geschreven over de teloorgang van de privacy in de moderne informatiemaatschappij, die door de handhavers en bestuurders van de neo-liberale strafstaat dankbaar gebruikt wordt om op basis van verschillende informatiebronnen de controle over de bevolking op te voeren. Het ene artikel gaat over het gebruik van gezichtsscans bij de opsporing van bijstandsgerechtigden

Verder lezen 2 Reacties