Logo van Orionis BV.

Logo van Orionis BV.

Joris van de Hulle won op 25 februari een zaak bij de bestuursrechter. Die bepaalde dat Orionis zijn uitkering ten onrechte met honderd procent gekort had omdat hij geen dwangarbeid wilde verrichten. Orionis Walcheren omvat zowel de sociale dienst als de sociale werkplaats, de schuldhulpverlening en het reïntegratiebedrijf van de gemeenten Veere, Vlissingen en Middelburg. Met die moloch kreeg Van de Hulle te maken toen hij in november 2011 werkloos werd.

Hij kreeg destijds een bijstandsuitkering toegekend. Van de Hulle doet werk dat niet met de vorst gedaan kan worden en vier maanden later, in maart 2012, had hij alweer een nieuwe baan. Van wat hem in die korte periode allemaal overkwam, zal Van de Hulle flink geschrokken zijn. Maar het moet hem ook boos gemaakt hebben, want hij vocht zijn korting aan bij de rechter. Hij weigerde te buigen, ook al betekende dat maanden geen inkomen. Of misschien juist wel daarom. In ieder geval was Van de Hulle overtuigd, sterk en strijdbaar genoeg om niet toe te geven aan de feitelijke chantage door Orionis, dat hem de ‘keuze’ gaf tussen dwangarbeid accepteren of leven zonder inkomen.

Doorbraak verzet zich tegen dwangarbeid voor uitkeringsgerechtigden, en probeert de ervaringen en het verzet van de dwangarbeiders op te tekenen.

Eerder kwamen al verhalen naar buiten uit:
Amsterdam
Den Haag
Deventer
Eindhoven
Helmond
Hoogeveen
Leiden
Vlagtwedde
Vlissingen

Wil je ook je verhaal kwijt? Mail dan naar dwangarbeid@doorbraak.eu. We kennen uit eigen ervaring de repressieve sfeer die er kan heersen op en rond de dwangarbeidplaatsen. Daarom brengen we vanzelfsprekend alleen verhalen naar buiten waar jij expliciet toestemming voor geeft.

Tekendwang

Van de Hulle krijgt op 14 december 2011 al een contract voorgelegd voor een ‘werkstage’ van 32 uur per week bij Orionis in Middelburg. Hij moet op 9 januari 2012 beginnen. Maar hij weigert te tekenen, omdat hij geen dwangarbeid wil verrichten en vanwege punt 9 in het werkstage-contract: een geheimhoudingsplicht over alles wat je ziet bij Orionis. Eind januari krijgt hij “een maatregel” van vijftig procent korting op zijn uitkering wegens het niet voldoen aan “de tegenprestatie” die de gemeente in het kader van de Wet Werk en Bijstand kan eisen. Maar Van de Hulle tekent nog steeds niet.

Wanneer hem vervolgens op 9 februari “een maatregel” van honderd procent wordt opgelegd, maakt hij bezwaar. Maar dat wordt op 24 februari botweg afgewezen. Ook in maart wordt hij honderd procent gekort. Hij maakt weer bezwaar en weigert nog steeds het ‘werkstage’-contract te tekenen, ook na een gesprek met Orionis. Daarop legt Orionis hem een honderd procent korting op voor april en mei. Het bedrijf houdt er keihard aan vast dat uitkeringsgerechtigden haar ‘werkstage’-contract tekenen.

Rechter

Van de Hulle gaat vervolgens naar de rechter en… wint dus eind februari dit jaar! In de Wet Werk en Bijstand (WWB) staat dat werklozen ófwel “sociale activering gericht op arbeidsinschakeling”, ófwel “het verrichten van onbeloonde additionele werkzaamheden” kan worden opgelegd wanneer ze “een voorziening” (een uitkering) accepteren. De rechtbank oordeelt dat het ‘werkstage’-contract van Orionis geen arbeidsinschakeling gericht op het vinden van arbeid is. En ook, kort gezegd, dat het contract niet past binnen wat een uitkeringsinstantie volgens artikel 9 van die wet mag vragen als tegenprestatie. “Onbeloonde additionele werkzaamheden” mogen niet voor 32 uur per week opgelegd worden, en ook geen jaar duren.

Van de Hulle beroept zich op de Memorie van Toelichting bij de WWB en op de veranderingen in de wet sinds 2012. Daardoor kan de tegenprestatie weliswaar sterker verplicht worden, maar niet zo sterk dat je een jaar lang 32 uur per week werkzaamheden moet doen als tegenprestatie voor je uitkering. Op de site van het ministerie van Sociale Zaken staat dat de tegenprestatie “een paar uur per dag of per week” en gedurende “een paar maanden” mag plaatsvinden. Dat is dus niet 32 uur per week gedurende een heel jaar, vindt ook de rechtbank. De gemeente motiveert de “maatregelen” tegen Van de Hulle met artikel 9, lid 1 c: “het niet voldoen aan de tegenprestatie”. De rechtbank maakt daar gehakt van. “De rechtbank is van oordeel dat door het aanbieden van een 32 uur-contract met de looptijd van een jaar de grens van de tegenprestatie wordt overschreden”, aldus het vonnis.

Maatwerk

Bij zijn ‘werkstage’ zou Van de Hulle als “algemeen medewerker” te werk worden gesteld. De rechtbank zegt dat dit niet aangeeft wat de bijstandsgerechtigde voor werkzaamheden zou moeten doen en of hij daartoe in staat is. En dat zijn wel voorwaarden voor het mogen opleggen van een tegenprestatie. In de Memorie van Toelichting staat dat de gemeente een individuele afweging moet maken. Maar dat doet de gemeente niet, zo zegt de rechtbank. “Het aanbieden van een standaardovereenkomst aan (nagenoeg) alle uitkeringsgerechtigden voldoet dan ook niet aan de eis van de individuele afweging.” De gemeente illustreerde dat zelf tijdens de zitting door te berde te brengen dat mensen met een reïntegratietraject hetzelfde werk kunnen doen als mensen die een tegenprestatie verrichten.

Van de Hulle had mogelijk schoonmaakwerk moeten doen. Maar dat is gewoon werk, geen additioneel werk, zegt Van de Hulle. Temeer daar Orionis nauw samenwerkt met reguliere schoonmaakbedrijven. In het kader bij het verhaal van Belle van Zon is te lezen wat Orionis haar werklozen allemaal gratis kan laten doen. Pure verdringing van reguliere arbeid.

Over de geheimhoudingsplicht zegt de rechtbank niets, noch over andere bezwaren die Van de Hulle tegen het ‘werkstage’-contract heeft. Een uitspraak over die regels acht de rechter niet meer relevant nu de hele zaak vervalt, nu Van de Hulle het contract mag weigeren zonder gekort te worden. Nu hij in het gelijk is gesteld kan Van de Hulle, als het goed is, de bedragen opeisen die Orionis op zijn uitkering heeft ingehouden.

Gemeente

Deze uitspraak is een opsteker in de strijd tegen de om zich heen grijpende dwangarbeid. Gemeenten kunnen kennelijk toch niet alles maken. Orionis zelf komt steeds meer onder vuur te liggen vanwege haar dwangarbeid. Doorbraak publiceerde ervaringsverhalen van mensen die bij Orionis te werk zijn gesteld, en onlangs besteedden Omroep Zeeland en VlissingenTV aandacht aan de dwangarbeid en de verdringing van reguliere arbeid. Op 7 maart kwam het onderwerp in de gemeenteraad van Vlissingen, maar behalve die van de SP en GroenLinks vonden de gemeenteraadsleden de dwangarbeid van Orionis prima.

Maar met de uitspraak van de rechtbank in de hand kunnen werklozen die Orionis tot dwangarbeiders wil maken, nu voortaan succesvol bezwaar maken. Om dwangarbeid af te schaffen is echter meer nodig. Het principe dat werklozen gekort worden als ze niet onbetaald willen werken, staat helaas nog overeind in de WWB. Maar overwinningen komen met kleine stapjes en Van de Hulle heeft er alvast een gezet.

Klik hier voor de uitspraak van de rechter.

Jeroen Breekveldt


 1. Belle van Zon # 1 
  6 jaar geleden

  YES!!!

 2. KanHetBeter # 2 
  6 jaar geleden

  Een hele gemotiveerde en duidelijke uitspraak van deze rechter. Als nu de andere werkzoekende die ook met zo’n verplichting voor het verrichten van een tegenprestatie een zaak aanspannen en voor het gemak de opgelegde sancties ook te sprake laten komen, dan is er veel opgelost. Nu de rest van Nederland nog die onder dezelfde omstandigheden een tegenprestatie verrichten. En niet te vergeten, de opstellers van dit soort contracten de deur wijzen zonder recht op een uitkering en ontslagvergoeding. Tenslotte zijn zij diegene die de wet overtreden.

 3. timedesk # 3 
  6 jaar geleden

  Ik heb de afgelopen dagen research gedaan naar waar al die onzalige uitwassen vandaan komen. Dat biedt een triest beeld van hoe een handvol ZZPérs op sleutelposities op basis van hun vroegere werk werkloos Nederland heeft geijzeld in hun verknipte visie en casemanagers doelbewust op het verkeerd been heeft gezet. Het levert ze toegang tot de onbeperkte re-integratie budgetten. Heel griezelig om te zien hoe het radarwerk inelkaar zit.

  Met deze uitspraak hebben we veel tijd gewonnen en kunnen we een mooie start maken met het ontmantelen van een griezelig old boys network.

  Wordt vervolgt

 4. Patrick # 4 
  6 jaar geleden

  Heeft deze meneer uiteindelijk wel z’n uitkering met terugwerkende kracht gekregen?

  Dappere zaak, om zo tegen de gemeente te vechten. Ik zit zelf ook in deze situatie, moet ook 32 uur per week werken voor m’n uitkering op een inpakafdeling van de sociale werkplaats. Zeker niet bepaald gericht op arbeidsinschakeling maar botweg werkzoekende pesten.

  Ik zou eigenlijk deze uitspraak 50x moeten printen en overal op de werkplaats moeten ophangen.

 5. gewoonloon # 5 
  6 jaar geleden

  YES! Gefeliciteerd Joris! Het biedt hoop voor velen die in hetzelfde schuitje zitten. Ik hoop dat je gauw de gemiste inkomsten terugkrijgt!

  Nu nog een uitspraak van een rechter over werken met behoud van uitkering /tegenprestatie en verdringing!
  Dat mis ik in de uitspraak!

 6. Deva Daniël Luysterburg # 6 
  6 jaar geleden

  Joris gefeliciteerd met deze mooie overwinning! En Patrick en anderen, ook voor jou is het mogelijk naar de rechter te gaan. Je kunt deze uitspraak ook bijvoorbeeld naar de wethouder en naar het hoofd Werk en Re-Integratie van de gemeente sturen 🙂

 7. Condor # 7 
  6 jaar geleden

  Proficiat Joris.

  De moedigen worden beloond. De werklozen moeten nu collectief bezwaar gaan indienen bij de burgemeester en wethouders. En ook met rechtszaken gaan dreigen.

  Groetjes Condor

 8. Joris Van Hulle # 8 
  6 jaar geleden

  Hallo allemaal,

  Iedereen bedankt voor de reacties en felicitaties op deze Rechtelijke uitspraak en het spreekt voor zich dat ik het super vindt dat Doorbraak er een heel duidelijk artikel aan heeft gewijd en de uitspraak van de Rechter publiceert.

  Waar ik iedereen op wil wijzen die een gang naar de Bestuursrechter wil maken is dat je er rekening mee moet houden dat er alleen en uitsluitend naar wordt gekeken of er is gehandeld in strijd met de wet en regelgeving en er absoluut niet wordt gekeken naar wat er in werkelijkheid is gebeurd en welke invloed dat heeft gehad op je eigen leven.

  “Nog voor enkele dagen uitkering te goed hebben “zoals mijn advocaat schreef in het briefje bij de uitspraak staat dan ook in geen enkele verhouding tot plotsklaps geen inkomen hebben en niet weten hoe je nu verder moet overleven.

  Ik wil hierbij ook wel laten weten dat ik helemaal begrijp dat mensen vaak niets anders kunnen dan dwangarbeid accepteren, wat moet je anders als je een gezin te eten moet geven ?

  Ook wil ik met klem zeggen denk eerst echt goed na voordat je weigert, vraag als ze van je eisen om direct een handtekening te zetten onder een contract (zoals mij overkwam) ruim de tijd om er over na te denken zodat je overwogen een beslissing kan nemen en juridisch advies kan inwinnen of het allemaal wel mag want de 30, 50 of 100% korting die ze opleggen is echt en vanaf dat moment wordt er gewoon minder of geen geld meer gestort!

  Met vriendelijke groet,

  Joris

 9. Benno # 9 
  6 jaar geleden

  Goed gedaan Joris,

  Heb je echt lef voor nodig. 99,9999% is te onmondig.
  Men flikt het ook omdat de nederlandse rechtspraak gebouwd is rond daderbescherming en weinig slachtoffer gericht. De morele schade (stress) die je duid kun je hier niet verhalen.

  Tekent je voor het leven ondanks de overwinning.
  Want welke rotzooi vinden ze hierna uit?

  Ik heb ook ooit zo’n klinkende gemaakt. Maar het houd zelden bij het hek op.
  Hopelijk krijgt iemand het voor elkaar de lokale willekeur uit het geheel te krijgen.

 10. maruta # 10 
  6 jaar geleden

  ik ben ook dwangarbeider 100% gekort maar moet toch werken maar ik heb geen geld meer voor eten,of huur of niets, juridisch bezwaar maken wordt mij onmogelijk gemaakt,mede ook door regelrechte intimidatie en de dwang om mij voltijd bezig te laten zijn tot wel 60+ uur in de week met dwangarbeid en solliciteren,of anders ! dat houd dus in dat je als dakloze op straat mag gaan leven als goed herintergratie project onder de vlag dat men mensen weer aan een baan helpt. of wordt hier de vuiligheid van de gemeente Goes onder de mat geveegd door mensen expres de mond te snoeren door ze gewoon te laten verhongeren ? blijkbaar is dat beter want tegen de beslissingen van een megalomane dolgedraaide narcistische gemeente ambtenaar mag en kan men blijkbaar geen bezwaren uiten, of anders ! en feitelijk kan men geen bezwaar indienen,daar is geelloket voor, dat moet men maar in de rechtbank uitvechten. enkelen alleen omdat de gemeente medewerkers geen enkele tegenspraak dulden,of anders ! ik vraag me af, wat kost zo een rechtzaak ? en is dat nodig voor de misplaatste ego’s van de ambtenaren ? is het niet goedkoper om die gewoon te ontslaan zoals elke werknemer die zichzelf gewoon misdraagt en daardoor dure gerechtelijke kosten ontstaan ? neen,de gemeente ambtenaar is heiliger dan de wet en kan alles maken wetende dat de gemeente achter hen staat met zakken geld, van de belastingbetalers.
  “dat is ons werk” zeggen ze dan keihard. ik snap al helemaal niet dat een ambtenaar zijn/haar persoonlijke mening zover mag doordrukken dat mensen verhongeren eigenlijk.
  je zal maar een SGP weigerambtenaar treffen, dan pas je je zelf maar aan aan die normen en waarden van die kleine minderheid, of anders ! gekkenwerk is het, echte onvervalste slavenarij
  in Zeeland, de provincie die groot en stinkend rijk werd met.. jawel, slaven handel.
  het zal ze in het bloed zitten denk ik .maar waar is mijn recht als nederlander ?
  teniet gedaan door een gemeente ambtenaartje met een willekeurig persoonlijk extremistisch meninkje ? het is wel de harde werkelijkheid.

 11. Janny Jansen # 11 
  6 jaar geleden

  De rechter is in mijn beleving niet geheel duidelijk, hij zegt n.l. dat de overige gronden niet besproken dienen te worden. Volgens mij redenen voor een hoger beroep en cassatie.

 12. Janny Jansen # 12 
  6 jaar geleden

  Een bestuursrechter gaat nooit en nimmer op de stoel van de bestuurders zitten.

  Een burgemeester maakt geen ruzie met wethouders, hij wil geen ruzie hij wil slechts zijn baantje en pensioen behouden

  Een wethouder gaat geen ruzie maken met ambtenaren, anders krijgt hij zijn benodigde informatie niet. Of ten dele, te laat of verkeert aangeleverd.

  Ambtenaren gaan collegae niet wijzen op fouten, dan doen ze n.l. niet lekker me. Vallen anders buiten de groep en dit willen ze niet.

  De burger schopt en slaat om zich heen, tegen dit systeem en wint slechts mondjesmaat. Om vervolgens bij de Hoge Raad te eindigen, het vangnet van de staat om onwillige burgers af te schieten door uw zaak netjes volgens de wet ongegrond te verklaren.

  Dit is uw democratisch Nederland.

  Oplossingen:
  Herzie Pikmeerarrest 1 en 2.

  Laat alles schriftelijk bevestigen en laat de ambtenaar met en uit eigen naam tekenen.

  Neem alle gesprekken op met een memo-recorder.(stiekem is ook goed)

  Pleit voor gespreksopnamen tussen burger/ambtenaar door de overheid.
  In het overheidshokje/spreekkamer staat een videocamera met geluid opname mogelijkheid.
  Na afloop krijgt u een USB stick mee, met daarop het volledige gesprek.
  Zo simpel is het, beiden partijen hebben bewijs en niemand kan draaien en/of sjoemelen.
  De kosten zijn laag en/of verdienen zichzelf terug, omdat ik ervan uit ga dat er veel en veel minder procedures zullen zijn/komen.

 13. Joris Van Hulle # 13 
  6 jaar geleden

  Hallo Maruta,

  Ik heb uw verhaal gelezen, zou u specifiek kunnen zeggen wat er wordt opgegeven als reden van de 100% korting die je is opgelegd en voor welke periode, is het voor een maand of langer?
  In het algemeen geldt het volgende:

  Tegen de beslissing van de ambtenaar kan je binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken middels een bezwaarschrift dat je indient bij het dagelijks bestuur van de uitkerende instantie. In het bezwaarschrift moet minimaal staan:

  1. Naam en Adres
  2. De Datum van uw bezwaarschrift
  3. Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  4. Waarom u het niet eens bent met het besluit

  Bovenstaande is bepaald in artikel 6:5 van de Algemene Wet bestuursrecht.

  Als het goed is heeft u een schrijven van de Uitkerende Instantie ontvangen over de opgelegde maatregel waarin bovenstaande staat.

  In dit schrijven staat ook dat je een Voorlopige Voorziening kan aanvragen op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht bij de voorzieningsrechter bij de Rechtbank te Middelburg.
  Er moet wel sprake zijn van spoedeisend belang en dit kost geld (het zogenaamde Griffierecht).

  Een voorlopige voorziening is een voorzieningsrechter verzoeken het genomen besluit van de Sociale Dienst voorlopig ongedaan te maken.

  Ik kan, omdat ik de reden van de aan u opgelegde maatregel niet weet, niet bepalen of u kans maakt om de maatregel op basis van de WWB aan te vechten. Dus en of het zin heeft om naar het bureau voor Rechtshulp te gaan om een toevoeging van een advocaat te verzoeken is moeilijk te zeggen.

  Wat ik wel wil stellen is dat ongeacht welke achtergrond een ambtenaar ook heeft wat politiek of geloofsovertuiging betreft, en ongeacht wat ze zeggen ( “dit is ons werk” zoals u schrijft), de reden van de opgelegde maatregel wel duidelijk omschreven moet worden. De ambtenaar kan wel van mening zijn hij /zij de WWB wet en regelgeving uitvoert maar dat wil nog niet zeggen dat dit ook zo is.

  In ieder geval veel sterkte met de huidige situatie en ik weet dat het moeilijk is in Zeeland om een baan te vinden maar probeer dat toch want het is op dit moment wel de beste oplossing om verlost te zijn van het juk van dwangarbeid.

  Met vriendelijke groet,

  Joris

 14. Peter Storm # 14 
  6 jaar geleden

  Gefeliciteerd, Joris! Ik lees het nu pas, maar ik vind het glorieus. Blij voor jou en vor alle anderen die zoiets te wachten zou kunnen staan.

  Ik heb nog wel een inhoudelij punt buij de toestand. Orionis is zowel sociale dienst als sociale werkplaats, lees ik. Het is dus zowel de instelling die maatregelen oplegt als de instelling die profiteert van dwangarbeid. Is dat geen belangenverstrengeling? Is van dat punt geen werk te makenn?

 15. Patrick # 15 
  6 jaar geleden

  Hé Joris. Gefeliciteerd hoor.

  Maar er blijven bij mij, en waarschijnlijk ook bij anderen nog een aantal vragen zitten:
  – Is jouw uitkering wel alsnog hervat?
  – Is jouw uitkering blijvend totdat je werk hebt weergevonden?
  – Je wordt nu totaal niet meer opgeroepen?
  – Heb je nog contact met je jobcoach?
  – Heb jij in je rechtsgang ook gerefereerd naar artikel 13 ESH?
  – Het je ook nog gebruikt gemaakt van art. 365 Wet van Strafboek tegen je jobcoach?
  – Heb jij nog contact met je dwangcollega’s en hun ook geïnformeerd over de gang van zaken?

  In elk geval: top gedaan, jouw rechtsgang geeft weer extra hoop voor ons overige dwangarbeiders.

  Hé Maruta,
  60 uur werken en helemaal geen uitkering meer krijgen is helemaal te zotte. Als je dan toch al een maatregel oplegt krijgt, stop dan ook met dat werken en ren zo snel mogelijk naar uitzendbureau’s en pak aan wat je pakken kunt, al is het alleen voor tijdelijk om je huis en huid te redden van de straat.

 16. Joris Van Hulle # 16 
  6 jaar geleden

  Hoi Patrick,

  Bedankt met de felicitatie ! Wat betreft de vragen die je hebt het volgende:

  1e vraag: Is jouw uitkering wel alsnog hervat?

  Antwoord: Nee, ik heb vrijwel direct na de maatregel werk weten te vinden.

  2e vraag: Is jouw uitkering blijvend totdat je werk hebt weergevonden?

  Antwoord: Op het moment heb ik geen uitkering en niets meer met Orionis te maken.

  3e vraag: Je wordt nu totaal niet meer opgeroepen?

  Antwoord: Idem.

  4e vraag: Heb je nog contact met je Jobcoach?

  Antwoord: Sinds de 100% korting heb ik geen enkel contact meer gehad met mijn Jobcoach.

  5e vraag: Heb jij in je rechtsgang ook gerefereerd aan artikel 13 ESH

  Antwoord: Nee ik was onbekend met dit Europees Sociaal Handvest.

  6e vraag: Heb jij ook gebruik gemaakt van art 365 van Wetboek van Strafrecht tegen je jobcoach.

  Antwoord: Nee, in mijn bezwaarschrift stelde ik dat het handelen van Orionis in strijd is met artikel 2 ILO-VERDRAG NR 29 in welk verdrag het individueel handelen in strijd met dit verdrag strafbaar en vervolgbaar is, nu de Rechter hierover geen uitspraak heeft gedaan in haar vonnis ben ik aan het bekijken welke mogelijkheden ik nog heb om hierover wel duidelijkheid te krijgen.

  7e vraag: Heb jij nog contact met je dwangcollega’s en hun ook geïnformeerd over de gang van zaken?

  Antwoord: Ik heb behalve de enkele mensen die ik persoonlijk ken en die in een uitkering zitten geen contact gehad met mensen die dwangarbeid doen, dit heeft er mee te maken dat ik geen dag dwangarbeid heb gedaan omdat ik geweigerd heb dit te doen. Vrijwel direct nadat ik de uitspraak van de Rechter op papier had heb ik deze doorgezonden naar Doorbraak om er bekendheid aan te geven.

  Met vriendelijke groet,

  Joris

 17. victim # 17 
  6 jaar geleden

  joris is een volksheld, bedankt voor het vrijmaken van dit pad door de burocratische jungle

  heel mooi hoor, maar waar ik me zorgen om maak is al die mensen die niet zo mondig zijn om voor zichzelf op te komen. niemand die je helpt. waarom worden we tegen deze misstanden niet automatisch beschermd door onze rechtsstaat? waarom moet je nog steeds vechten voor je rechten om ze ook daadwerkelijk te krijgen? heb je ze nou of heb je ze nou niet?

 18. Patrick # 18 
  6 jaar geleden

  Dank je voor je uitgebreide antwoord Joris. 😉

  Het enige wat ik me dan nog afvraag, stel je had geen werk gevonden, was jouw uitkering dan wel hervat? En heb je ook over de periode dat je gekort bent met terugwerkende kracht geld teruggekregen?

 19. Joris Van Hulle # 19 
  6 jaar geleden

  Hoi allemaal,

  Super dat er zoveel op gereageerd wordt op dit artikel maar een volksheld voel ik me niet hoor Victim maar gewoon eerder één van de vele mensen die stok steekt in de spaken van het systeem dat ons tot slaaf probeert te maken. Wat betreft het hervatten van de uitkering (Vraag Patrick.) als ik geen werk had gevonden weet ik wel zeker dat ik eerst de maanden korting van 100% geheel had moeten zien te overleven en dan alsnog het contract had moeten ondertekenen anders had er een volgende 100% ’s sanctie voor een aantal maanden op gevolgd.
  Het was overduidelijk de bedoeling mij te dwingen het contract te tekenen wat ook de reden is dat ik vindt dat het handelen van Orionis Walcheren perfect voldoet aan dwangarbeid: “ het doen van arbeid op straffe van , bij weigering.”.

  Met vriendelijke groet,

  Joris

 20. marcel louws # 20 
  6 jaar geleden

  jorris van harte ik heb ook gewerkt bij dat duivelse orionis in het groen! ik had vooral te maken met die kwal van een klantmanager die het heerlijk vind om klantjes te pesten hoop dat ze m ontslaan en zonder uitkering op straat zetten die lul van een minheere die het heerlijk vind om kortingen uit te delen en mensen tot waanzin te drijven! en laten we met zn allen laten merken dat we het niet pikken!!!!

 21. Benno # 21 
  6 jaar geleden

  Joris,

  Het is gewoon asociaal misdadig tuig. Ik raad ieder om met hand en tand te voorkomen er dwangarbeid te verrichten. eenmaal binnen zit je in vernichtungslager. kans op normale carierre verkeken. Honger tot einde der dagen. Je hebt gelukt dat je nu een job hebt.

  wat ze hier doen is in de states een ordinaire z.g. chain gang.
  Ik rijd moedeloos langs mensen die ze in het z.g. groen douwen.

 22. hulle onze held # 22 
  6 jaar geleden

  zou hy de eerste wezen die rechtzaak tegen orionis-uitbuiters /concentratiekamp begonnen is. hulle probleem is als ze hoger beroep, en alsnog winnen. dit zijn de zwakste mensen vd samenleving. meeste hebben bijna geen geld, dus ook geen geld voor rechtzaak, zou het nu overal zo erg wezen. in nederland om voor 5eu per uur papier moet prikken, of walcheren terug gevallen in de middeleeuwse praktijken

  heb nog nooit vacature gezien: gevraagt papierprikkers voor 5 eu per uur

  dit is gewoon eigen mensen vd gemeente in groen voorziening weg bezuinigen

  maximaal 2 dagen papier prikken meer dan zat. het zijn tog geen misdadigers. zo worden ze wel behandelt. die mensen die daar werken worden als stuk stront behandelt. schaam je als je deze mensen aan het werk zet. hoop dat die mensen zelf in zo een situatie teregtkomen die op kantoor bij orionis zitten, en de zwarte wethouder vlis die dit heeft verzonnen

  ik zeg ik zie nog wel iemand doordraait, en iemand wat aandoet. daar vragen ze om. de onderste hebben 650 a 700eu pmnd, en in de top kantoor 2500 of nog meer.

  hadden tog minimumloon van 8.20 bruto per uur ingevoerd. orionis heeft jaren 80 lonen.

  hoop dat ze allemaal in staking gaan, de papier prikkers, of kantoor gaan bezetten.

 23. jeroen # 23 
  6 jaar geleden

  http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/fnv-hoopt-op-steun-uitspraak-orionis-1.3725991
  Vakcentrale FNV hoopt dat uitspraak van de bestuursrechter dat de Walcherse uitkeringsinstantie Orionis ten onrechte iemand heeft gekort op zijn bijstandsuitkering de gemeenten in Nederland tot nadenken stemt.

 24. orionis slavenarbeid # 24 
  6 jaar geleden
 25. Joris Van Hulle # 25 
  6 jaar geleden

  Hallo Allemaal,

  Iedereen weer bedankt voor de reacties ! en zoals jullie misschien wel weten is er behoorlijk wat aan het loskomen in het Zeeuwse zoals het moedige naar voren komen van twee dwangarbeiders die de sfeer van intimidatie en angst aankaarten bij Orionis Walcheren bij Omroep Zeeland (Compliment daarvoor! ), de reacties bij de video en het bijbehorende artikel spreken boekdelen over de situatie bij Orionis Walcheren. Verder begint nu ook de FNV zich te bemoeien met de situatie en spreekt de hoop uit in de PZC (regionale krant) dat andere Nederlandse gemeenten gaan nadenken over het beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Rechter (Bedankt Jeroen voor het plaatsen van de link). Ook is de SP actief geworden door op Maandagavond 22 april een bijeenkomst te organiseren waar cliënten van Orionis wordt gevraagd hun verhaal te doen, nu is 22 april nog een eind weg maar het is iets.
  In ieder geval lijkt de tijd voorbij dat de maatschappij de andere kant opkijkt als het Orionis Walcheren betreft en dat is een goede zaak!

  Met vriendelijke groet,

  Joris

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*