Geïllegaliseerde man dood in Belgische deportatiegevangenis

Een man uit Azerbeidzjan, opgesloten in het gesloten centrum in Vottem, stierf vanmorgen. Volgens de informatie die we hebben, was hij sinds drie dagen in Vottem en werd hij overgebracht vanuit een ander gesloten centrum. Twee dagen geleden had hij zichzelf verminkt. In antwoord hierop heeft men hem in een isolatiecel geplaatst. Hij werd er deze morgen dood aangetroffen. Wat is er precies gebeurd? We weten het niet. Maar wat we wel weten, is dat de isolatiecel, ook het cachot genaamd, een gevangenis is binnen de gevangenis en een onmenselijke behandeling is. Dat de isolatie belet een kreet om hulp, ongeacht de oorzaak, te horen en te zien. We willen eraan herinneren dat het gesloten centrum voor vreemdelingen een machine is om mensen te deporteren. Om deze deportaties voor te bereiden, moeten ze de weerstand van de gevangenen breken, door opsluiting en psychologische marteling; en als dat niet werkt, aarzelen ze niet om mensen in isolatie te plaatsen. Deze isolatie wordt vaak weken aan een stuk verlengd in een “speciale” vleugel in het detentiecentrum voor buitenlanders in Vottem. We hebben herhaaldelijk het isolement van “rebellen” die hun illegitieme vrijheidsberoving niet accepteren aan de kaak gesteld, maar ook de opsluiting in isolatie van mensen die daadwerkelijk medische of psychiatrische zorg nodig zouden hebben.

In Dood in het cachot (Gettingthevoiceout)