Jaarverslag AIVD – enkele opmerkingen

En dan natuurlijk wat we allemaal stiekem pas echt willen weten: hoe eng zijn wij, links-radicalen, extreem-linksen, anarchisten? Wie krijgt dit jaar een eervolle vermelding als opruier of aanjager van links-extremistisch geweld? Helaas, geen namen dit jaar, geen eretitels. Het hele hoofdstukje “Links-extremisme” beslaat maar een enkele pagina. Miskenning is het, een totaal gebrek aan waardering. Maar dat hebben we als “links-extremisten” toch voornamelijk aan onszelf te wijten. We zijn bij lange na niet gevaarlijk genoeg. Ook een vermelding in een jaarverslag van de AIVD moet je wel echt verdienen. Wat wordt er dan wel gezegd? “Anarchisten en anti-fascisten” – want daar gaat het hier over, niet over de wel extreem ongevaarlijke trotskisten en maoisten – “proberen in 2023 vaker dan voorheen rechtse personen en groepen dwars te zitten of te intimideren. Ze bekladden gebouwen waar zij samenkomen, lijmden sloten dicht, richtten vernielingen aan en publiceerden hun persoonlijke gegevens (doxing)”. Gelukkig, iets hebben links-radicale mensen nog wel gedaan het afgelopen jaar. Terzijde: fascisten en dergelijke doxen andersom nogal eens, maar daar wijst de dienst niet op. Maar ja, ze hadden al zo weinig om linkse mensen verdacht mee te maken, dus dan dit maar… De dienst bespreekt de motivaties in “links-extremistische” kringen: “klimaat, gender, dierenrechten, wonen, gepercipieerd politiegeweld” – kwestie van perceptie, bokkenpootjes krijgen en getaserd worden heeft geen enkele objectieve basis verder… – “en vreemdelingenbeleid”. De dienst constateert dat anarchisten vinden dat “het bestaande politieke en economische systeem niet deugt en dat ertegen gestreden dient te worden”. Nog eventjes en ze gaat Kropotkin citeren. Radicalisering vanuit deze kringen? “De AIVD heeft dat in 2023 niet waargenomen, maar blijft er alert op.” Die alertheid dient natuurlijk te worden beloond, maar er dient dan wel daadwerkelijk radicalisering merkbaar te zijn…

Peter Storm in Jaarverslag AIVD – enkele opmerkingen (Peterstormt.nl)