Gemeente Groningen, stop met de promotie van Zwarte Piet-racisme!

Zwarte Piet is racisme.
Zwarte Piet is racisme.

De Groningse Sinterklaasintocht wordt voor veel inwoners verpest door de hardnekkige inzet van zwarter-dan-zwarte Pieten. De intocht wordt georganiseerd door de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken (KVVV), een club van 23 deftige witte mannen en vrouwen. Uit een recent interview blijkt dat bestuursvoorzitter Harrie van Dam zijn kop in het zand steekt als het gaat om het blackface-element van het Sinterklaasfeest. “Zwarte Piet is zelfs geen thema in Groningen”, zegt hij daarin tegen journalist Willem Groeneveld. “Het is alleen maar een issue omdat journalisten als jij erover schrijven en er wat van vinden.” Groeneveld reageert daarop in zijn stuk met: “Wake up call voor Harry: er zijn heel veel mensen die er wat van vinden”. Hij noemt Harrie van Dam grappig genoeg consequent Harry van Ham.

Groeneveld heeft zelf in praktijk geleerd wat de racistische karikatuur Zwarte Piet met kinderen doet, zo schrijft hij. “Tijdens de lessen die ik aan een gekleurde klas kinderen gaf aan de Weekendschool in Groningen, leerde ik dat Zwarte Piet bijdraagt aan pesterijen. De donkere jongens en meiden in de klas vonden Zwarte Piet niet leuk in tegenstelling tot hun witte klasgenootjes. Omdat zij vaak worden gepest met ‘hey Zwarte Piet!’. Tranen en opzien tegen Sint in plaats van zin en positieve spanning.”

Deze 23 witte mensen hebben bepaald dat de Zwarte Piet-discussie in Groningen niet aan de orde is.
Deze 23 witte mensen hebben bepaald dat de Zwarte Piet-discussie in Groningen niet aan de orde is.

Daar heeft de KVVV-voorzitter echter geen enkele boodschap aan. Groeneveld: “Harry wordt boos en emotioneel vanwege de vragen. Dat er donkere kinderen zijn in 050 die met gruwel opzien tegen Sinterklaas, omdat ze worden gepest met opmerkingen als ‘hey Zwarte Piet’, negeert hij. Doet er niet toe, de mensen in de bubbel van het bestuur zijn tevreden.” Van Dam schiet meteen in de oh zo bekende pietofielenreflex: eerst defensieve ontkenning, dan witte tranen en tenslotte de hakken extra stevig in het zand. Met zo’n voorzitter gaat de afschaffing van blackface bij de intocht in Groningen nog wel even duren.

Onder Groenevelds artikel reageren vooral pietofielen. Ze komen met oudbakken racistische en misogyne argumenten om hun geliefde sprookjesfiguur in stand te houden. Maar er wordt ook gereageerd dat het basisonderwijs in de gemeente alvast op eigen houtje begonnen is met het afschaffen van blackfacing. “Op de openbare scholen komen roetpieten, zo vreemd dat de intocht in de stad achterloopt!”, en “volgens mij heeft het met een cultuuromslag te maken die nog niet echt is geland in Groningen (behalve dan op de basisscholen)”.

Zwarte Piet-racisme in stand houden door sponsoring

“Kan het college van B&W niet de vereniging op de vingers tikken en het anders laten invullen?”, stelt een andere reageerder. Nou… daar hebben we een hard hoofd in! De gemeente is een van de hoofdsponsors van de KVVV. Men kan de organisatie dus makkelijk beïnvloeden en in anti-racistische richting duwen, maar het is duidelijk dat daar (nog) geen behoefte aan is bij B&W en de raad.

Naast de gemeente zijn er meer sponsors van de blackface-parade: Stichting Beringer Hazewinkel, Emmaplein Foundation, Fonds Ondernemend Groningen, Stichting Sinnige Fonds, Rabenhaupt Stichting, ABN AMRO private banking, Combinatie Herepoort, Dekensgroep BV, JUMBO, Geveke Bouw en Ontwikkeling, New Nexus, Noord Nederlands Orkest, VIROL Recycling Groep, Variass Holding BV, Winkeliersvereniging Westerhaven en Stichting Peerd van Ome Loeks.

Allemaal zijn ze verantwoordelijk voor het promoten en in stand houden van het Zwarte Piet-racisme! Als ze ook maar een pepernoot interesse hadden, dan hadden ze allang bij de KVVV kunnen aandringen op afschaffing van de Zwarte Pieten bij de Sinterklaasfestiviteiten.

Zwarte Piet-racisme per direct afschaffen!

De Groningse Sinterklaasintocht is nu vooral een feest voor witte kinderen en hun witte ouders. Wij willen dat het een feest wordt voor alle inwoners van de stad. Ook niet-witte kinderen en hun ouders moeten naar dit feest kunnen uitkijken! Daarom doen we via onderstaande brief een dringend beroep op alle sponsors om ervoor te zorgen dat de Zwarte Piet-figuur uit de Sinterklaasintocht én de stad verdwijnt.

Beste sponsor van de De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken Groningen,

Wij schrijven naar aanleiding van de lokale intocht van Sinterklaas in Groningen. Deze intocht wordt jaarlijks georganiseerd door de KVVV Groningen. U sponsort deze vereniging.

Wij zijn een groep Groningers die niet jaar na jaar geconfronteerd willen worden met racisme in het Sinterklaasfeest.

Tot nu toe vindt de Groningse intocht elk jaar plaats met Zwarte Pieten. De Zwarte Piet-figuur is een racistische karikatuur van mensen van Afrikaanse herkomst. Zoals u waarschijnlijk wel weet, moet racisme worden uitgebannen. Als inwoners van Groningen willen wij niet worden blootgesteld aan de Zwarte Piet-figuur. Wij willen niet geconfronteerd worden met deze negatieve stereotypering van mensen van Afrikaanse herkomst. Wij verzoeken u om uw verantwoordelijkheid te nemen en ervoor zorg te dragen dat de intocht van Sinterklaas vrij is van racistische uitingen.

In 2015 heeft het Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) van de Verenigde Naties een dringend beroep gedaan op de Nederlandse overheid om het Zwarte Piet-racisme uit te bannen. “Zelfs een diepgewortelde traditie rechtvaardigt geen discriminatie en stereotypering”, aldus het CERD. “De overheid moet actief bevorderen dat die kenmerken van Zwarte Piet worden verwijderd die negatieve stereotypen weergeven en door veel mensen van Afrikaanse origine worden beschouwd als een overblijfsel van de slavernij.”

De gemeente Groningen, ook hoofdsponsor van de KVVV, maakt deel uit van de Nederlandse overheid. Het CERD-comité heeft de gemeente Groningen dus rechtstreeks aangesproken. Toch is het Zwarte Piet-racisme nog steeds niet uitgebannen.

Sterker nog, de gemeente houdt dit, evenals u, in stand door de sponsoring van de vereniging die de jaarlijkse intocht van Sinterklaas met Zwarte Pieten organiseert. De gemeente Groningen en álle sponsors maken daarmee het Zwarte Piet-racisme elk jaar mede mogelijk.

Nationaal en internationaal neemt de kritiek op de Zwarte Piet-figuur steeds meer toe. Naast het VN-comité hebben ook de Amsterdamse rechtbank, het College voor de Rechten van de Mens en de Kinderombudsman verklaard dat Zwarte Piet racistische aspecten heeft. Meer dan 100 BN-ers (Bekende Nederlanders) en vele anderen hebben zich uitgesproken tegen Zwarte Piet. In diverse steden, ook in Groningen, hebben basisscholen de Zwarte Piet-figuur afgeschaft of gaan ze die figuur afschaffen.

Gezien deze diepgaande maatschappelijke veranderingen wordt het hoog tijd dat alle organisaties die de KVVV sponsoren stappen gaan ondernemen tegen het Zwarte Piet-racisme.

Wij vragen u dan ook om uw invloed als hoofdsponsor van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken Groningen te laten gelden en stappen te nemen die nodig zijn om de racistische Zwarte Piet-figuur in zijn geheel en voorgoed uit de jaarlijkse intocht te laten verdwijnen.

Wij hopen dat u gehoor geeft aan ons verzoek, zodat wij met elkaar een Sinterklaas-traditie kunnen gaan opbouwen zonder racisme, een traditie die gevierd kan worden door alle inwoners (jong en oud) van de gemeente Groningen. Graag ontvangen wij binnen een week antwoord op deze brief.

Wil jij ook deze brief (of een eigen versie) sturen naar de sponsors? Hieronder vind je hun email-, Facebook- en Twitter-adressen.

Doorbraak Groningen

Email:

Stichting Beringer Hazewinkel: info@beringerhazewinkel.nl
Emmaplein Foundation: info@emmapleinfoundation.nl
Fonds Ondernemend Groningen: info@hetfondsgroningen.nl
Stichting Sinnige Fonds: info@sinnigefonds.nl

Rabenhaupt Stichting: info@rabenhauptstichting.nl
Voorzitter Rabenhaupt Stichting: wabgerner@gmail.com
Secretaris Rabenhaupt Stichting : macwel@planet.nl
Penningmeester Rabenhaupt Stichting: c.j.niermeijer@home.nl

Combinatie Herepoort: info@combinatieherepoort.nl
JUMBO: pers@jumbo.com
Geveke Bouw en Ontwikkeling: info@gevekebouw.nl & groningen@gevekebouw.nl
New Nexus: info@newnexus.nl
Noord Nederlands Orkest: info@nno.nu
Recycling Groep: info@virol.nl
Variass Holding BV: contact@variass.nl

Uitsluitend via Twitter en Facebook te bereiken:

ABN AMRO private banking: @AA_MeesPierson & @ABNAMRO
ABN AMRO private banking: https://www.facebook.com/abnamro

Ook via Twitter en/of Facebook te bereiken:

Dekensgroep BV: https://www.facebook.com/dekensgroep/

JUMBO: @JumboSupermarkt
JUMBO: https://www.facebook.com/jumbosupermarkten

Geveke Bouw en Ontwikkeling: @GevekeBouw

New Nexus: https://www.facebook.com/NewNexusTynaarlo/

Noord Nederlands Orkest: @hetNNOnu
Noord Nederlands Orkest: https://www.facebook.com/hetnoordnederlandsorkest/

Recycling Groep: @VirolRecycling
Recycling Groep: https://www.facebook.com/virolrecycling