Gerechtshof buigt zich over racistische appjes

Het OM besloot om de Rotterdamse agenten die elkaar racistische appjes stuurden niet te vervolgen. Een coalitie van Rotterdammers en maatschappelijke organisaties vraagt op woensdag 25 augustus bij het Gerechtshof Den Haag om de vervolging van deze Rotterdamse agenten (…) De rechtszaak is een zogeheten artikel 12 procedure. De coalitie maakt hiermee bij het Gerechtshof bezwaar tegen het besluit om de betrokken agenten niet te vervolgen. Dit sepotbesluit heeft het OM, ondanks herhaalde verzoeken, pas daags voor de rechtszaak verstrekt. Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete: “De politie en het OM werken nauw samen bij opsporing en vervolging, daarom is het extra belangrijk dat het OM transparant is als het besluit om agenten niet te vervolgen. Dat wij het sepotbesluit pas op het laatste moment mochten ontvangen, bemoeilijkte ook ons verzoek bij het Hof. Wij moesten nu bezwaar maken tegen een beslissing die wij niet mochten inzien.” De top van de Rotterdamse politie en de burgemeester van Rotterdam stellen dat zij direct een onderzoek instelden toen in de zomer van 2020 de appjes bij hen bekend werden. Uit geluidsopnames in het bezit van RTL Nieuws blijkt echter dat de eenheidsleiding al in februari 2019 door klokkenluider Carel Boers op de hoogte was gebracht van de misstanden. Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete: “De politietop was al bijna anderhalf jaar op de hoogte voordat zij actie ondernamen. Dit voedt de zorg dat de leiding niet krachtig optreedt tegen racistische uitspraken door Rotterdamse agenten.”

Controle Alt Delete in Gerechtshof buigt zich over racistische appjes (Controlealtdelete.nl)