Haagse motie aangenomen om iedereen die voor de gemeente werkt, minstens 14 euro te betalen (beeldverslag)

Vanmorgen waren #voor14-activisten actief bij en in het Haagse stadhuis. Voor de ingang van het stadhuis werden veel leuzen gekrijt die opriepen om het minimumloon te verhogen tot minstens 14 euro. Tijdens de gemeenteraadsvergadering spraken twee activisten in om de gemeente Den Haag ertoe te bewegen om aan letterlijk iedereen die voor of in opdracht van de gemeente werkt, minstens 14 euro te betalen. Daarmee ondersteunden de activisten de motie van die strekking die was ingediend op initiatief van de SP.

Vele uren later adviseerde het college van B&W positief over de motie en werd de motie met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de VVD en Forum voor Democratie stemden tegen, waarmee ze weer eens lieten zien dat ze partijen van de bazen en de rijken zijn. De aangenomen motie is een flink succes voor de #voor14-activisten die in Den Haag stug doorgaan met de strijd voor een hoger minimumloon en voor hogere uitkeringen.

Harry Westerink


Hieronder staat de integrale tekst en video van de praatjes van de twee #voor14-activisten tijdens de gemeenteraadsvergadering van vandaag.

De tekst van inspreker Tom Scholten:

Hallo,

Zo’n twee jaar geleden stond ik hier in het gemeentehuis te pleiten voor het verhogen van het minimumloon naar 14 euro per uur. De gemeenteraad ging daar met een grote meerderheid mee akkoord. Helaas heeft de landelijke overheid daar nog steeds minder dan niks mee gedaan. Sterker nog, ondanks de jubelberichten over 5 procent loonsverhoging bij bepaalde sectoren gaat het gros van de mensen in Nederland er door de inflatie op achteruit in koopkracht. In deze kan ik de gemeente natuurlijk niets verwijten.

Echter, als de gemeente dan wordt gevraagd de mensen die in haar dienst zijn die 14 euro per uur te betalen, dan kan het niet, is het te moeilijk, te duur, juridisch onhaalbaar en ongetwijfeld zijn er nog talloze argumenten opgesteld door een leger advocaten waarom het allemaal niet kan. Als bewoner van het Laakkwartier ben ik intiem bekend met een gemeente die zegt: “Dat is heel vervelend, maar we kunnen er niks mee”. Persoonlijk hoop ik dat dit leger advocaten, juristen en raadsleden eens gaat kijken naar wat wél kan om te garanderen dat mensen in dienst van deze gemeente gewoon een leefbaar loon krijgen.

Nog even snel twee bezwaren:

  • De zogeheten loonprijs-spiraal is een onzinargument, zoals gezegd blijven lonen al lang achter bij inflatie. Juist deze mensen meer geld en middelen geven leidt tot een gezondere lokale economie, aangezien zij het geld ook lokaal uitgeven.
  • U heeft voor Amare budget gevonden, dan past een leefbaar loon vast ook.

Als laatste wilde ik nog uw aandacht vragen voor het feit dat Den Haag voor 14 en de Voor 14-beweging in Nederland altijd netjes en vreedzaam heeft gedemonstreerd. Het zou een mooi signaal zijn van de gemeenteraad als voor deze motie wordt gestemd, niet alleen voor de verbetering van de koopkracht van de mensen die voor de gemeente werken, maar ook om te laten zien dat een vreedzaam protest wél werkt.

Dank u wel.

De tekst van inspreker Ruben Bres:

Geacht college,

Ik doe mee met Den Haag voor 14 en ik werk ook voor vakbond FNV.

Een aantal jaar geleden heeft de gemeenteraad met grote meerderheid een motie aangenomen. Een motie waarin de raad onderschrijft dat het wettelijk minimum te laag is om van te leven, en het minstens 14 euro moet zijn. Een belangrijk en symbolisch standpunt.

Nu staat het college voor de vraag of zij ervoor kan zorgen dat iedereen minstens 14 euro betaald kan krijgen die via ingekocht werk voor de gemeente arbeid verricht. Net zoals gemeente-ambtenaren minstens 14 euro krijgen.

Juristen hebben het college geadviseerd. Kan niet, mag niet, zo zeggen zij. Maar ja, een jurist wordt gevraagd naar mogelijke problemen, dat je die dan krijgt voorgeschoteld is logisch. Dat het advies ook nog eens vrij tam is, mag helder zijn. Zo wordt bijvoorbeeld het standaardkarakter van cao’s als norm aangehouden om in het geheel geen 14 euro te kunnen betalen. Dit argument miskent dat veruit de meeste cao’s een minimumkarakter kennen. En er dus in het voordeel van de werker mag worden afgeweken. Daarnaast kennen functies in cao’s met een standaardkarakter ook een salarisbreedte, waar 14 euro vaak echt wel in de bestaande kaders past. De mogelijke gevallen waar dit echt niet kan als uitgangspunt nemen om alles af te wijzen, getuigt van onwil.

Geachte college en raadsleden, alle seinen staan op groen. Europa zegt minstens 14 euro. Het CPB zegt dat het minimum omhoog moet en zelfs De Nederlandse Bank gaf dit onlangs aan, ondanks aanhoudende, hoge inflatie. Gedraag u zich niet als een jurist. We hebben dromers nodig die drammen en bovenal gewoon doen. Alleen daarmee kunt u de werkelijkheid veranderen, en overigens ook juridische normen. Omdat het keihard nodig is voor mensen met lage inkomens in uw stad.

Ik vraag u in te stemmen met de motie.

Dank u wel.