Hoe realistisch en nuttig is de campagne tegen Bleckmann?

We hebben een aantal vragen gekregen over de campagne rondom modedistributiebedrijf Bleckmann. Die zullen we hier proberen te beantwoorden. “Flex is een groot, politiek en zelfs internationaal probleem, niet een probleem van één werker, en daarom los je het niet op met acties voor individuen.” We pretenderen dan ook niet hier dat we hier en nu de flexellende gaan beëindigen. We zeggen dat we strijden voor wat we vinden dat ons toekomt. In dit geval botsen onze eisen rechtstreeks op de flexwetgeving. In die zin is dit zeker een strijd tegen flex. Een strijd aan de basis, op de werkvloer. De vakbeweging heeft nu bijna 40 jaar aan schier aaneengesloten politieke nederlagen achter zich. Overal is neo-liberalisme. De vakbond verslapt. In die zin zou je wel kunnen twijfelen aan de strategie waar de vraag een verwijzing naar is. Lieve demonstraties en manifestaties gevuld door individuele leden, gericht op politici. Vloerwerk is geen magische oplossing en wij zijn geen profeten of heiligen. Eén ding weten we wel zeker: door de werker centraal te plaatsen bouwen we gestaag aan een solidariteitsnetwerk. Het is op de fundamenten van dit soort netwerken en organisaties dat grootschaliger verzet een kans maakt.

Vloerwerk in Hoe realistisch en nuttig is de campagne tegen Bleckmann? (Vloerwerk)