In actie – en ook Grijze Piet Kan Niet

De strijd gaat door. En dit nog steeds noodzakelijke gevecht tegen Zwarte Piet en het bijbehorende racisme verloopt nog steeds bepaald niet gladjes. Dat ondervonden op zondagmiddag 15 november in Maastricht ook een honderdtal demonstranten tegen Zwarte Piet. Ze werden uitgejouwd, beledigd, belaagd en aangevallen door honderden, mogelijk een duizendtal lieden die hun racistische karikatuur tot iedere gewelddadige prijs overeind wilden houden. Racistische straatterreur maakte niet voor het eerst een ongestoord anti-racistisch protest onmogelijk. Demonstranten werden onder dekking van de ME in veiligheid gebracht – een ME die er bij andere gelegenheden nooit zo veel moeite mee heeft om een menigte op afstand te houden en het veld te doen ruimen. Aytmara Hersisia over het ME-optreden: “Als zij er niet waren geweest, was het helemaal fout gelopen. We werden ontzettend goed beschermd.” En inderdaad, zonder de ME waren er waarschijnlijk veel akeliger dingen gebeurd met de dappere demonstranten die zwaar in de minderheid waren. Maar het is benauwend dat dit soort protest onder bescherming van politie moet plaatsvinden, een politie op wiens steun we op geen enkele manier kunnen vertrouwen, dat het nu uit openbare orde-oogpunt goed uitkwam om anti-racisten in bescherming te nemen, verandert daar niets wezenlijks aan. Politie is intussen boos, vooral ook omdat het racistentuig ook agenten aanviel en een ervan verwondde. “Vuurwerk naar agenten gooien is poging tot doodslag dan wel zware mishandeling. We gaan ervan uit dat de daders keihard gestraft worden”, aldus Koen Simmers van de Nederlandse Politiebond. Het misselijke “beide kanten dragen schuld”-frame ontbrak weer niet. “Xander Ximonis van politiebond ANPV vindt ‘het jammer dat beide kampen zo weinig rekening houden met de omstandigheden waarin we verkeren’. ‘Immers, met dit soort bijeenkomsten vergroot je de kans op besmettingen. Tevens kost het weer veel extra politiecapaciteit die niet elders ingezet kan worden.'” Zo wordt weer eens het onderscheid tussen vreedzame demonstranten en agressieve pro-Piet-lieden aan het oog onttrokken. Net als het feit dat op anti-racistische demonstraties keer op keer mondkapjes worden gedragen en afstand wordt gehouden, hetgeen van veel lui in die rechtse meutes niet gezegd kan worden.

Peter Storm in In actie – en ook Grijze Piet Kan Niet (Peterstormt.nl)