Juist nu is het tijd voor een massastaking. Wie durft?

Het is tijd voor radicale actie, ook hier in Nederland. Als de ernst van de economische depressie waar we nu al in rollen een indicatie geeft van het rechtse shockbeleid dat we kunnen verwachten, dan zal een links front de borst nat moeten maken. Ik sluit me aan bij wat de communistische schrijfster Rachida Aziz in het socialistische tijdschrift Lava bepleit: het is tijd voor een línkse shockdoctrine. “Het is nu het moment om door te duwen en maximale eisen te stellen”, aldus Aziz. Voor zulke linkse verzustering is solidariteit van de geprivilegieerde, vrijwillige thuiszitters met iedereen die buiten moet werken of zonder werk zit onmisbaar. Daar zagen we de afgelopen tijd gelukkig al iets van: we stonden applaudisserend op het balkon, haalden boodschappen voor elkaar. Nu is het tijd voor de volgende stap. Een algemene staking is een uiting van solidariteit en cohesie in het aanzicht van de neo-liberale bedreiging op onze levens, gezondheid, huisvesting, inkomens, aarde en toekomst. Want de economische crisis zal ons waarschijnlijk allemaal treffen, ongeacht onze kleur, gender, beroep of woonplaats. Voor de geprivilegieerde thuiszitters, zoals ik, is het maar de vraag hoelang die privileges nog zullen bestaan. We zijn voorbij de tijd van halve maatregelen en water bij de socialistische wijn. Het is tijd voor een nieuw progressief verbond, ambitieus, inclusief en inspirerend. Een radicaal verbond met radicale strategieën, met een divers en gedurfd pakket aan eisen dat recht doet aan de gelaagdheid en complexiteit van de maatschappelijke en socio-economische problemen waar we mee kampen.

Olave Nduwanje in Juist nu is het tijd voor een massastaking. Wie durft? (Oneworld)