Klaag bij Laco over het Zwarte Piet-racisme in hun zwembaden!

Racistische karikatuur bij Laco.
Racistische karikatuur bij Laco.

In een van de zwemaccomodaties van Laco Nederland trof een vader die zijn zevenjarige zoon naar zwemles bracht, onlangs een Zwarte Piet-masker en andere Zwarte Piet-versieringen aan. Uit verontwaardiging over deze racistische karikatuur roept hij iedereen op om protestbrieven naar het hoofdkantoor van de Laco-zwembaden te sturen.

Vorige week boekte een activiste tegen Zwarte Piet snel succes, nadat ze via een protestbrief bij de Omniversum-bioscoop in Den Haag had geklaagd over de aanwezigheid van Zwarte Piet-poppen in de Omniversum-winkel. De directie van Omniversum liet weten dat men beter had moeten nadenken over de aankleding van hun winkel. De poppen werden daarop meteen weggehaald. Daar kan Laco Nederland een voorbeeld aan nemen. Ook daar moet men beter gaan nadenken, en wel over de aankleding van hun zwemaccomodaties. De vader ontdekte het Zwarte Piet-materiaal in de Laco-vestiging in Bemmel. Mogelijk is in andere vestigingen van Laco ook Zwarte Piet-materiaal te vinden.

Wil jij ook een klacht sturen naar Laco? Dat kan via het email-adres: info@laco.eu. Hieronder vind je een voorbeeldbrief. Je kunt natuurlijk ook een eigen versie opsturen. Of maak je mening kenbaar op hun Facebook-pagina.

Harry Westerink


Voorbeeldbrief

Geachte heer, mevrouw,

In een van uw zwemaccomodaties, namelijk in de vestiging Bemmel, is Zwarte Piet-beeldmateriaal aangetroffen (maskers en andere versieringen). Hierbij klaag ik bij u over de aanwezigheid van dit materiaal in een van uw zwembaden, en mogelijk in meerdere.

Zwarte Piet is een racistische karikatuur van mensen van Afrikaanse herkomst. Al tientallen jaren is er daarom protest tegen de aanwezigheid van deze figuur in het Sinterklaasfeest. Op uw website lees ik: “Doordat onze medewerkers met twee benen in hun lokale gemeenschap staan en gastheerschap hoog in het Laco-vaandel dragen, voelt iedereen – van jong tot oud en uit alle lagen van de bevolking – zich al snel thuis bij Laco!” Door de aanwezigheid van Zwarte Piet-versierselen in uw zwemaccomodaties voel ik mij echter helemaal niet thuis bij Laco. Zwarte Piet is immers enorm respectloos naar mensen van Afrikaanse herkomst.

Veel organisaties en instituten hebben inmiddels bevestigd dat Zwarte Piet racisme is. In 2015 heeft het Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) van de Verenigde Naties een dringend beroep gedaan op de Nederlandse overheid om het Zwarte Piet-racisme uit te bannen. “Zelfs een diepgewortelde traditie rechtvaardigt geen discriminatie en stereotypering”, aldus het CERD. “De overheid moet actief bevorderen dat die kenmerken van Zwarte Piet worden verwijderd die negatieve stereotypen weergeven en door veel mensen van Afrikaanse origine worden beschouwd als een overblijfsel van de slavernij.”

Nationaal en internationaal neemt de kritiek op de Zwarte Piet-figuur steeds meer toe. Naast het VN-comité hebben ook de Amsterdamse rechtbank, het College voor de Rechten van de Mens en de Kinderombudsman verklaard dat Zwarte Piet racistische aspecten heeft. Meer dan 100 BN-ers (Bekende Nederlanders) en vele anderen hebben zich uitgesproken tegen Zwarte Piet. In diverse steden hebben basisscholen de Zwarte Piet-figuur afgeschaft of gaan ze die figuur afschaffen. Vele ondernemingen en organisaties, zoals bijvoorbeeld de HEMA, werken alleen nog met roetveegpieten.

Ik vraag u om alle Zwarte Piet-beeltenissen en -versierselen uit uw zwemaccomodaties weg te halen.

Graag ontvang ik een reactie van u op mijn verzoek.

Met vriendelijke groet,