Minister Wiersma was ook vroeger, bij de LSVb en FNV, al compleet fout

De VVD-er Dennis Wiersma, die ‘ondergeschikten’ jarenlang terroriseerde, mag aanblijven als minister van Onderwijs. De afgelopen jaren viel de ene na de andere medewerker van Wiersma uit als gevolg van diens gedrag. Toen de eerste meldingen naar buiten kwamen, bezwoer Wiersma dat het slechts om incidenten ging en dat het in eerdere functies niet voorkwam. Inmiddels heeft NRC aangetoond dat Wiersma ook als Kamerlid tekeer ging tegen medewerkers. Daar was hij binnen de fractie ook op aangesproken. De premier en de VVD-fractie houden hem de hand boven het hoofd en geven hem “een laatste kans”. Je zou zeggen dat een kwaadaardig figuur als Wiersma uitgerekend op het ministerie van Onderwijs niet aan zou kunnen blijven. Maar Rutte zelf kon ook aanblijven nadat bleek dat hij stelselmatig loog en dat het vernietigen van bewijsmateriaal – het wissen van sms-jes – onderdeel van zijn dagelijkse routine is. Wiersma’s persoonlijke moraal lijkt erg op die van Rutte: oneerlijkheid en rattengedrag zijn een rode lijn in zijn gehele carrière. Als bestuurslid van de studentenvakbond LSVb hielp hij om voorzitter Gerard Oosterwijk – die actie wilde voeren tegen de afschaffing van de studiefinanciering – uit het bestuur te zetten. Vervolgens werd hij voorzitter van FNV Jong gemaakt. In die hoedanigheid hielp hij FNV-voorzitter Agnes Jongerius om de verhoging van de AOW-leeftijd door onze strot te drukken, terwijl hij zelf helemaal niemand vertegenwoordigde. Dat leidde tot een crisis in de vakbeweging, omdat een meerderheid van de leden juist in verzet wilde komen tegen dat beleid. Dat Wiersma op zo’n jonge leeftijd een ministerspost kreeg toegeschoven, moet in dit licht worden bezien. Wiersma heeft zijn carrière te danken aan het feit dat hij tot in zijn tenen neo-liberaal is: een rat zonder enige moraal. Dat hij mag aanblijven als minister is wat dat betreft symbolisch. Hij past uitstekend in het team.

Redactie in Dennis Wiersma was altijd al een rat (Socialisme)