Nieuw walgelijk IND-videospel: ontmasker de vluchteling als leugenaar!

Vorige week dook een door-en-door racistisch stripverhaal op waarmee de staat jonge vluchtelingen probeert te enthousiasmeren voor hun deportatie. Deze week presenteerde de website Oneworld trots een interactief videospel waarbij je “in de schoenen van een IND-medewerker” kunt stappen. De bedoeling is om vluchtelingen te verhoren en te proberen te ontmaskeren als leugenaars. “Een uitdagende taak”, aldus Oneworld. Er zijn drie voorbeeldvluchtelingen, een zwarte vrouw en twee Arabische mannen, die je geacht wordt te wantrouwen. Die drie onderzoeksobjecten beantwoorden jouw vragen en jij kunt hen verder doorzagen en uiteindelijk beslissen of ze mogen blijven of gedeporteerd worden. Doordat het spel je “in de schoenen” van de macht dwingt, staat vanzelfsprekend alleen de vluchteling ter discussie en niet het repressieve migratiebeheersingsbeleid of de ambtenaar die dat uitvoert. De vluchtelingen worden tot object gemaakt, hun beleving en verdere lot worden feitelijk tot non-issues gemaakt. Het spel is op “echte verhalen” gebaseerd. Zoals bijvoorbeeld IND-er Monique Bon ze meemaakt. Ze vindt het “een leuke baan” en is “ervan overtuigd dat er mensen zijn met een nepverhaal die toch een status krijgen. Maar ik denk niet zo heel veel”. Dat er ook vluchtelingen zijn die ten onrechte worden afgewezen, komt in haar denken niet voor. Immers: alleen de vluchtelingen staan ter discussie. Overigens is elke afwijzing voor een (permanente) verblijfsvergunning – en de overgrote meerderheid wordt afgewezen – volgens ons onterecht. Sowieso worden de meeste vluchtelingen al tegengehouden – op zee, op vliegvelden – voor ze überhaupt asiel kunnen aanvragen, of worden ze ’teruggestuurd’ naar ‘veilige landen’ waar ze doorheen reisden. Het is volkomen inhumaan dat de IND de strijd van vluchtelingen om te overleven (regelmatig vinden mensen de dood tijdens of na hun deportatie) tot een spelletje weet te maken. Het is schandalig dat de IND met dit spel suggereert dat niet de vluchtelingen een probleem hebben, maar juist hun tegenstanders, de IND-medewerkers. Want die worstelen met de vraag: is die ‘asielzoeker’ nu een leugenaar of niet? En het is volkomen ziek om ons in de gelegenheid te stellen om lekker vanuit onze luie stoel bang gemaakte zwarte en bruine mensen via een videospelletje aan te sturen en uit te horen. Weiger mee te denken met het repressie-apparaat!

Eric Krebbers over Zou jij Syriër Rifat (21) asiel geven? (Oneworld), Een kijkje in het hart van de asielprocedure en het spel zelf (Trouw)