Bijstandsbond keert zich tegen dwangarbeid

De onvermoeibare Piet van der Lende is al jaren actief bij de Amsterdamse Bijstandsbond. Ik had een gesprek met hem op het moment dat bekend was geworden dat in december 2010 uitkeringsgerechtigden een dag hadden gestaakt tegen het “leerwerktraject Groen en Onderhoud” in het Amsterdamse Bos. Ze waren het zat om nog langer door hun bazen te worden gekleineerd en

Verder lezen 20 Reacties

Redden “gastarbeiders” de aardbeien en het Oranjefeest?

De aardbeien staan te verrotten omdat minister Henk Kamp van Sociale Zaken weigert om werkvergunningen te geven voor Bulgaarse en Roemeense seizoensarbeiders. Hij wil Nederlandse werklozen een lesje leren, en hen voortaan met de zware en vuile arbeid opzadelen die tot nu toe vooral wordt verricht door arbeidsmigranten met en zonder verblijfsrecht. Met een klassieke verdeel- en heerspolitiek speelt de

Verder lezen Reageren?

Stormram van kabinet tegen laatste restjes sociale zekerheid

Werk schrappen voor mensen met een arbeidsbeperking, dan komen ze vanzelf aan een reguliere baan. Uitkeringen verlagen, dan krijgen uitkeringsgerechtigden meteen meer kans om uit de armoede te geraken. De rijken rijker maken en de armen armer, dat is beter voor de samenleving. De nieuwe Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) en het recente bestuursakkoord tussen rijksoverheid, provincies en gemeenten is

Verder lezen Reageren?

PVV-Europarlementariërs steunen vooral banken en bedrijfsleven

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2009 sleepte de PVV vier van de 25 Nederlandse zetels binnen. In een toespraak tot zijn achterban noemde Wilders de uitslag “fantastisch” en “ge-wel-dig”. Maar kan die achterban, of in ieder geval een gedeelte ervan, hetzelfde zeggen nu de PVV alweer zo’n dik anderhalf jaar in de bankjes in Brussel en

Verder lezen 1 Reactie

Blaaskaak: Kinderhersens volpompen

“Yasmine komt uit Somalië en heeft heimwee.” Potdikkie zeg, dat is me nog eens een heftige uitspraak. Deze zin komt uit het multicultureel dictee dat door 1.300 kinderen in Den Haag werd gemaakt. De PVV Den Haag neemt de kwestie dan ook niet licht op. Fractievoorzitter Machiel de Graaf: “Terwijl wereldleiders als Merkel, Sarkozy en Cameron in navolging van de

Verder lezen Reageren?

Uitbreiding preventief fouilleren: verdere aantasting van grondrechten

Nieuwe wetgeving gaat het voor burgemeesters mogelijk maken om per direct veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen waarin iedereen op bevel van een officier van Justitie of hulpofficier door de politie gefouilleerd mag worden. Verder mag de politie volgens de voorliggende wetgeving ook iedereen fouilleren die naar het politiebureau vervoerd wordt. Mensen die gearresteerd zijn, of in bewaring in een politiecel zitten,

Verder lezen 2 Reacties

Haal het geld bij Nuon-topman Huib Morelisse!

Velen aan de onderkant en in de middengroepen van de samenleving worden geconfronteerd met lastenverzwaringen, dalende koopkracht en een bezuinigingsdrift die harde klappen uitdeelt. Maar het salaris van Nuon-topman Huib Morelisse is onlangs zonder blikken of blozen met 70 procent verhoogd naar 750 duizend euro, zonder toestemming van de aandeelhouders van het energiebedrijf. Bij dat soort topbestuurders zit het geld

Verder lezen 1 Reactie

Medewerkers zorginstelling Cordaan in actie

Dinsdag verzamelden zich ongeveer 100 mensen met borden en spandoeken voor het Centraal Station van Amsterdam om actie te voeren tegen de mensonterende omstandigheden bij de zorginstelling Cordaan. Cordaan is een grote zorginstelling op het gebied van ouderenzorg in en rond Amsterdam. Er werden ook folders uitgedeeld door het Steuncomité Sociale Strijd (SSS), waarin ook Doorbraak participeert. Na korte toespraken

Verder lezen Reageren?

Uitzetcommissie wil verzet van vluchtelingen bestraffen

In zijn jaarverslag over 2010 gooit de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) een flinke schep bovenop de toch al spijkerharde uitzetpraktijk van de overheid. Als een trouwe waakhond van de deportatiemachine roept de commissie het kabinet op om het uitzetten nog repressiever, effectiever en intensiever aan te pakken. In 2010 zijn 2.404 van de 6.600 geplande uitzettingen uiteindelijk mislukt, meldt

Verder lezen Reageren?

Huurders bedonderd door Donner

Het asociale huurbeleid van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken blijkt nog erger uit te pakken dan verwacht. Het kabinet heeft op 15 april besloten om alle huren in Nederland met minimaal 120 euro per maand te laten stijgen. Dat gaat veel verder dan het regeerakkoord, waarin nog werd gemeld dat die stijging alleen zou gelden in woningnoodgebieden. De

Verder lezen 3 Reacties