Pieten in Drunen niet meer zwart uit angst voor rellen tijdens intocht

De Pieten zijn bij de komende Sinterklaasintocht in Drunen niet meer zwart. De gemeente is bang voor rellen tijdens de intocht, nadat Kick Out Zwarte Piet (KOZP) had aangekondigd te gaan protesteren. “Vanwege de veiligheid gaan we over op een intocht met Pieten zoals je die in het landelijke Sinterklaasjournaal ziet. KOZP heeft aangegeven dat een demonstratie daarmee van de baan is”, meldt de gemeente Heusden waar Drunen onder valt. Donderdag stelde KOZP bij de intocht op zondag 19 november in Drunen te gaan protesteren, omdat Zwarte Piet hier nog gedoogd werd. “We zullen ons inzetten om ook op die plekken Zwarte Piet uit te bannen”, schreven de demonstranten in een verklaring. De aankondiging van de demonstratie leidde tot veel reacties, stelt de gemeente Heusden nu. Veel eerdere protesten liepen uit de hand met rellen tussen voorstanders en tegenstanders.(*) “Het beeld was dat de openbare orde en de veiligheid voor de kinderen en andere aanwezigen in het geding was. We willen die veiligheid waarborgen en een onbezorgde, onbevangen Sinterklaasintocht mogelijk maken. Daarom hebben we als gemeente en politie met het Sinterklaascomité in Drunen afgesproken dat zij overgaan naar een intocht met Pieten zoals je die in het landelijke Sinterklaasjournaal ziet.” Tot nu toe werd de keuze voor Zwarte Piet of bijvoorbeeld roetveegpiet aan de deelnemende Pieten zelf overgelaten, nu beslist het comité. Van uitgeoefende druk door KOZP wil een comitélid niet spreken. Het gesprek met de actiegroep verliep volgens hem goed en rustig, maar de omstandigheden hebben de overgang naar roetveegpieten wel “versneld”.

Malini Witlox in Pieten in Drunen niet meer zwart uit angst voor rellen tijdens intocht (Omroepbrabant.nl)

Noot:

(*) Er waren zoals bekend nog nooit “rellen tussen voorstanders en tegenstanders” bij een KOZP-protest, alleen aanvallen van racisten op de vreedzame tegenstanders van de racistische karikatuur. Maar als de angst voor rellen voorstanders van Zwarte Piet doet breken met die traditie, dan is dat wat ons betreft ook prima. (Met dank aan Hannah Celsius die ons vroeg een noot toe te voegen.)