Protesteer tegen het dreigende dakloos maken van gevluchte derdelanders uit Oekraïne! (briefactie)

Spandoek bij het protest op 7 maart.

Derdelanders uit Oekraïne zijn gevlucht voor dezelfde oorlog als mensen met de Oekraïense nationaliteit. Maar die derdelanders verloren vorige maand hun verblijfsrecht en moesten afgelopen dinsdag de opvang verlaten. Diezelfde dinsdag besloot de Raad van State in zes rechtszaken dat de derdelanders voorlopig in de opvang mogen blijven. Die uitspraak is richtinggevend voor alle derdelanders, want er wordt gewacht op een beslissing van het Europese Hof van Justitie en in de tussentijd behouden derdelanders hun rechten.

Maar daarop liet VVD-staatssecretaris Eric van der Burg weten dat hij vindt dat gemeenten de derdelanders toch uit de opvang mogen zetten. “Dit is een frontale aanval op de rechtsstaat en op de mensenrechten van derdelanders, die acuut dakloos dreigen te worden”, aldus Migreat. De actiegroep roept iedereen op om te protesteren tegen het dreigende dakloos maken van derdelanders door te mailen naar de burgemeester (en raadsleden) van de gemeente waar je woont. In veel gemeenten verblijven derdelanders in de opvang voor Oekraïners. Het gaat om een groep van in totaal zo’n 2.500 mensen.

Protesteer ook tegen de dreigende dakloosheid van derdelanders en stuur de onderstaande voorbeeldmail (of een eigen variant daarop) naar de gemeente waar jij zelf woont.

Harry Westerink


Voorbeeldmail:

Plaats, datum

Betreft: Bied derdelanders uit Oekraïne opvang!

Geachte burgemeester,

Op 2 april 2024 verliep het recht op opvang voor derdelanders uit Oekraïne. Op de avond van 2 april besloot de Raad van State echter dat zes derdelanders mogen blijven, en dat deze uitspraak richtinggevend is voor alle derdelanders. Maar staatssecretaris Van der Burg slaat de uitspraak van de rechter in de wind, en stelt dat gemeenten door mogen gaan met het op straat zetten van derdelanders.

Dit is een frontale aanval op de rechtsstaat. Er is al lang onduidelijkheid over hun verblijfsrecht, en er zijn tegenstrijdige uitspraken. Maar inmiddels ligt er een zaak bij het Europese Hof van Justitie – de hoogste rechter in dit geval – en zowel de Nederlandse rechters als de staatssecretaris zullen die uitspraak af moeten wachten. Zolang onduidelijk is of de beëindiging van het recht op tijdelijke bescherming van derdelanders legitiem is, moet er opvang worden geboden. De Raad van State erkent dat al in de uitspraak van 2 april, en we rekenen erop dat ook u de wet en rechterlijke uitspraken respecteert.

Wonen is een mensenrecht. Het is vastgelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 12 van de Nederlandse Grondwet. Het spreekt voor zich dat mensenrechten gelden voor alle mensen, dus ook voor derdelanders.

Het op straat zetten van mensen is ook een frontale aanval op de menselijke waardigheid. De derdelanders verloren alles toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. De Nederlandse regering probeert op alle mogelijke manieren om opnieuw alles van hen af te pakken. De dreigende dakloosheid brengt hun levensbehoeften direct in gevaar. De derdelanders protesteren al maanden tegen de discriminatie die zij ervaren, onder het motto “same war, same rights!”.

Ik vraag u om de uitspraak van de Raad van State van 2 april te volgen, de rechtsstaat en de menselijke waardigheid te beschermen, en derdelanders niet uit de opvang te zetten.

Met vriendelijke groet,