Steun de actie voor een menswaardig sociaal minimum op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba!

Het leven op de eilanden in waanzinnig duur!

DeGoedeZaak en Unkobon, de consumentenbond van Bonaire, hebben met een brief Nederlandse gemeenten opgeroepen om zich uit te spreken voor een menswaardig sociaal minimum voor de mensen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Deze drie eilanden en voormalige koloniën zijn inmiddels bijzondere gemeenten van Nederland, maar staan niet op gelijke voet met andere Nederlandse gemeenten als het gaat om het minimumloon. DeGoedeZaak en Unkobon vragen aan iedereen om de oproep te ondersteunen, zodat gemeenten er nog meer toe worden aangezet om solidair te zijn met hun drie collega-gemeenten.

Inmiddels hebben de gemeenten Arnhem, Bloemendaal en Brunssum al gehoor gegeven aan de oproep. De bedoeling is natuurlijk dat er nog veel meer gemeenten gaan volgen. Hieronder vind je de integrale tekst van de brief die DeGoedeZaak en Unkobon hebben gestuurd naar de gemeenten.


Geachte raad, college van B&W,

De Nederlandse bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES) hebben uw hulp nodig. Sinds 2010 zijn deze drie voormalige koloniën bijzondere gemeenten van Nederland, maar nog steeds staan ze niet op gelijke voet met uw gemeente.

Veertig procent van de inwoners leeft in langdurige armoede, terwijl maar vier procent van de mensen werkloos is. Veel mensen hebben twee of drie banen en leven alsnog ruim onder de armoedegrens. De laatste jaren veroorzaakt dat alsmaar meer problemen: mensen zijn in slechte gezondheid, kinderen kampen met hechtingsproblemen omdat ze hun ouders bijna nooit zien, en kerken en voedselbanken kunnen niet in de vraag naar voeding voorzien. Het is echt de hoogste tijd voor een menswaardig sociaal minimum voor de mensen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius.

Vier opeenvolgende kabinetten weigerden tot dusver om een leefbaar sociaal minimum door te voeren. Ondanks waarschuwingen en bevindingen van de Raad van State, de Ombudsman, het College voor de Rechten van de Mens, de Kinderombudsman en speciale commissies. Ondanks aangenomen moties in de Tweede Kamer en de Senaat. Er kwam nooit een fatsoenlijk minimumloon, nooit een menswaardige bijstand en AOW. Het leven op de BES-eilanden is zelfs iets duurder dan het leven in Europees Nederland, maar de sociale zekerheid blijft ondertussen ver achter. Die ongelijkheid moet stoppen.

Niets legitimeert deze voortdurende, ongelijke behandeling. Daarom doen wij nu een oproep aan raadsleden, wethouders en burgemeesters van collega-gemeenten in Europees Nederland: roep het kabinet Rutte IV – maar in het bijzonder de ministers Schouten en staatssecretaris Van Huffelen – per brief op om de bevindingen van de per 1 maart ingestelde Commissie Sociaal Minimum BES deze keer wél en snel door te voeren.

Er wonen in totaal 27.000 mensen op de eilanden. Nog geen één derde Kamerzetel. Zonder uw hulp en solidariteit lukt het niet. U kunt gebruik maken van onze voorbeeldbrief. Zodra u de brief verzonden heeft, kunt u dat ook op deze pagina aangeven. De naam van uw gemeente komt dan onder de voorbeeldbrief te staan.

Wij hopen op uw steun.

DeGoedeZaak en Unkobon leveren bij deze oproep de onderstaande voorbeeldbrief die gemeenten kunnen gebruiken om naar de regering te sturen.


Geachte leden van het kabinet, minister Schouten en staatssecretaris Van Huffelen,

Al twaalf jaar wachten de inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba op de invoering van een menswaardig sociaal minimum. Zoals de bevolking op Texel, Ameland en Schiermonnikoog kan rekenen op de afgesproken ondergrens, zo moet ook de bevolking van de voormalige koloniën en huidige bijzondere gemeenten van Nederland dat kunnen.

De door u ingestelde Commissie Sociaal Minimum BES stuurt uiterlijk in oktober haar bevindingen naar de Tweede Kamer. Wij verzoeken het kabinet, in solidariteit met onze collega-gemeenten, om van die bevindingen vervolgens snel werk te maken.

Wij spreken ons uit namens de gemeente <naam van uw gemeente> voor een menswaardig sociaal minimum voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Je kunt de oproep van DeGoedeZaak en Unkobon hier ondersteunen.

Harry Westerink