Steun de stakers van de Bijenkorf en teken de petitie!

Onlangs zijn winkelmedewerkers van de Bijenkorf in staking gegaan. “Het is enorm moedig dat ze naar buiten stappen en zich uitspreken”, aldus een steunpetitie die onlangs is gelanceerd. “Zij hebben een leefbaar loon nodig, en dat krijgen ze nu niet. Medewerkers willen er nu minimaal 10 procent loon bij.” De lonen van veel Bijenkorf-medewerkers, die zich hebben georganiseerd in BeeUnited/FNV, liggen net boven het huidige veel te lage minimumloon. Steun de staking en teken de petitie.

De oproeptekst voor de petitie: “Medewerkers van de Bijenkorf houden de winkels draaiend. Zonder de medewerkers wordt er niets verkocht! We merken dat de directie van de Bijenkorf onder druk van de steenrijke aandeelhouders in Thailand en Oostenrijk de lonen veel te laag houdt. Medewerkers willen dat de directie naar hen luistert, in plaats van alleen maar naar de aandeelhouders. Zij spreken zich uit, voeren acties en leggen het werk neer. Het is voor het eerst sinds de jaren 70 dat er gestaakt wordt bij de Bijenkorf.

De lonen liggen nu veelal rond de 11 à 12 euro bruto per uur. Als de Bijenkorf winkelmedewerkers wil behouden voor de toekomst, dan moeten de lonen echt omhoog. Het vak van winkelmedewerker moet beter gewaardeerd worden! Steeds meer mensen geven aan dat zij net of net niet kunnen rondkomen. ‘Ik wil heel graag voor de Bijenkorf werken. Ik houd van de winkel en heb een hechte club collega’s. Maar er moet wel een leefbaar loon tegenover staan’, zeggen veel medewerkers.

Veel winkelmedewerkers die voor en achter de schermen van de Bijenkorf werken, zijn lid van BeeUnited/FNV. De vakbond is voor een minimumloon van 14 euro. De vakbond eist dat de lonen op korte termijn minstens met 10 procent stijgen én dat we afspraken maken over het laten meestijgen van de lonen met de inflatie + 100 euro per maand erbij.

Zet de actie van de medewerkers in de spotlights! #SteunDeStakers #Bijenkorf”

Je kunt de petitie hier tekenen

Harry Westerink