Tien jaar geleden hetzelfde verhaal: racisme op de arbeidsmarkt

In 2004 werd de Wet stimulering evenredige arbeidsparticipatie minderheden (Samen) afgeschaft. Daarop begon onder beleidsmakers een discussie over “de arbeidsparticipatie” van “allochtonen”, en over “discriminatie” op de arbeidsmarkt. De hoge werkloosheid onder “allochtonen” moet naar beneden. Dat zou ook “de integratie” ten goede komen. De wet Samen en zijn voorganger de Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen (WBEAA) stammen uit de tijd dat het ideaal van de “multiculturele samenleving” nog populair was onder beleidsmakers. Het werd niet als probleem gezien dat mensen van uiteenlopende “culturen” in Nederland leefden. Het ging er slechts om dat ze allemaal “participeerden” in de maatschappij en beschikbaar waren als loonarbeiders. Door het racisme van de bazen worden veel “allochtonen” echter uitgesloten en daardoor kunnen ze niet productief gemaakt worden voor het kapitalisme. Dat dacht men tegen te kunnen gaan door bedrijven via de wet Samen te verplichten om het aantal “allochtonen” in hun dienst te registreren. Na afloop van de tweede driejarige termijn in januari 2004, werd de wet Samen niet meer verlengd. De snelle opkomst van het rechts-populisme en het conservatisme had de Paarse “multiculturele” ideologie verdrongen. De wet Samen zou stigmatiserend zijn voor “allochtonen” die wel “goed presteren”, zo werd beweerd. En verder zou de verplichte registratie weinig effectief geweest zijn en bedrijven slechts op kosten hebben gejaagd. In plaats van de wet Samen worden er nu meer algemene maatregelen genomen om alle werklozen beter gereed te maken voor wanneer de arbeidsmarkt hen kan gebruiken.

Jan Tas in Racisme op de arbeidsmarkt (Gebladerte)