Vegan beweging heeft nog een lange anti-racistische weg te gaan

Gisteren was ik bij het congres “Veganisme – een inclusieve beweging?” in Rotterdam. Ik ben al bijna dertig jaar veganist en nog een paar jaar langer actief in de anti-racisme beweging. Al die tijd heeft er een grote kloof bestaan tussen beide bewegingen, maar gelukkig lijkt daar nu enige verandering in te komen. De vier sprekers gisteren hadden goede verhalen. Maar een aanval vanuit het publiek op een zwarte spreekster, en de manier waarop daar vervolgens mee werd omgegaan, laten zien dat er nog heel veel anti-racistische strijd te voeren is binnen de veganisme beweging.

De zwarte Amerikaanse activist Christopher Sebastian hield twee scherpe politieke toespraken. Hij had het onder andere over het erkennen van de “personhood” van dieren en dat hun communities zijn gemarginaliseerd. Hun leefgebieden zijn gekoloniseerd en gentrified en alleen al daardoor is het openen van de kooien onvoldoende. We moeten ook een wereld creëren waar dieren én mensen in vrijheid kunnen leven. Hij benadrukte dat veganisme geen kwestie is van dieet of gezondheid, ook al roepen sommige beroemde veganisten dat. Uit onderzoek blijkt dat verreweg de meeste mensen veganist zijn geworden vanwege dierenbevrijding en het klimaat, en het is aan ons om te zorgen dat juist mensen uit gemarginaliseerde communities voorop lopen in de beweging, en niet allerlei filmsterren en zo. Ook de lezingen van Geertrui Cazaux over validisme en Lisa Jansen over bodyshaming waren zeer de moeite waard.

Als laatste voor de eetpauze sprak Naomie Pieter, die onder andere actief is in de queer en anti-racisme beweging. Tijdens haar lezing “Corned beef & All Lives Matter” liet ze veel andere mensen aan het woord. Ze vroeg aan het publiek hoe men aankeek tegen anti-racisme, vroeg een zwarte vrouw het podium op te komen om te vertellen over de invloeden van slavernij en kolonialisme op de voedingsgewoonten van Surinaamse Nederlanders, en gaf de racistische leuze All Lives Matter een onverwachte veganistische draai waar carnivore white supremacists wel wakker van zullen liggen. Tot zover alles goed.

‘Incident’

Maar toen ze wilde afsluiten met een kort punt over de Partij voor de Dieren, sloeg de vlam in de pan. Ze liet een dia zien met een quote over het Amsterdamse raadslid Van Lammeren die begin dit jaar tegen Bij1-raadslid Sylvana Simons zei dat ze moest gaan zitten en nederig moest zijn. En voordat Pieter iets kon zeggen, begon iemand van de partij in de zaal te briesen dat ze de kans moesten krijgen om het goed uit te leggen, en meer in die richting. Er ontstond enige ophef in de zaal van mensen die vonden dat Pieter eerst haar verhaal moest kunnen afmaken.

Toen het weer wat stiller was, zei een oudere witte man voorin de zaal tegen Pieter iets als: “Ik weet wel wat jij wilt, jij bent op zoek naar het conflict, hè?”. Waarop zij hem vroeg: “Ken je me dan?”. In de heel korte woordenwisseling daarop suggereerde hij dat hij wel wist hoe ze was. Meteen greep voorzitster Imane Nadif in. Ze ging letterlijk tussen Pieter en de witte man en de rest van het publiek in staan, en zei dat het afgelopen moest zijn.* Dat dit zo echt niet kon. Ze nam Pieter letterlijk in bescherming, en dat terwijl het voor haar als eveneens niet-witte vrouw evenmin een veilige omgeving was. Ze hield haar microfoon even opzij en vroeg Pieter of ze zo nog door wilde, maar die had er om begrijpelijke redenen even genoeg van. Nadif sloot daarna meteen af met de opmerking dat we er na de pauze mogelijk nog wel op in zouden gaan.

Meteen daarop zijn de organisatoren en een aantal anti-racisten, waaronder ook ik, bij Naomie gaan staan om haar een veilig gevoel te geven, voor zover dat natuurlijk nog mogelijk was. We bespraken wat er gebeurd was, hoe het toch altijd weer zo ging. Nadif, Christopher Sebastian en iemand van de organisatie overlegden daarop met Pieter of en hoe ze verder zouden gaan, hoe het ‘incident’ bespreekbaar te maken.

Veiligheid

Een aantal mensen was nog tijdens de woordenwisseling al grommend weg gelopen, en later in de rij voor het eten hoorde ik mensen zeggen dat het tot dan toe zo goed was gegaan, maar dat dit niet de manier was om over racisme te praten. Pieter zou te onvriendelijk hebben gereageerd op de onschuldig bedoelde opmerking van de witte man, en daarmee de sfeer hebben verpest. In werkelijkheid reageerde Pieter uiterst vriendelijk op de super agressieve opmerkingen van de witte man, die al zijn vooroordelen over zwarte mensen op haar leek te projecteren. Hij kende haar niet, maar wist al tevoren wat voor ‘soort’ ze was.

Er waren in de zaal onder de pakweg 125 mensen hooguit vijf of zes zwarte mensen, waaronder de sprekers Pieter en Sebastian, en het was voor haar dus bepaald geen veilige sfeer. Het hele ‘incident’ maakte duidelijk dat zwarte mensen in de vegan beweging van harte welkom zijn, zolang ze de witte middenklasse-vrede maar niet verstoren. Ik kan me heel goed voorstellen dat die impliciete boodschap helder en duidelijk aankwam bij alle aanwezige niet-witte mensen. Een zwarte deelnemer aan het congres vertelde me in de pauze nog dat men hem bij binnenkomst in eerste instantie had verwezen naar een andere ruimte waar de muziek was.

Vergeving

Na de pauze bleek zo’n beetje de helft van het publiek al weg. De paneldiscussie werd gestart alsof er niets was gebeurd. De eerste stelling had geen enkele betrekking op het veelzeggende ‘incident’ van voor de pauze. De tweede stelling ging over het aanspreken van elkaar op “uitsluitend gedrag” en tot mijn verbazing ging men daar abstract en puur procedureel over praten. Pas toen ik vroeg of we het niet over het zeer concrete tastbare ‘incident’ van voor de pauze moesten hebben, kwam er een korte discussie op gang.

(Wat ik op dat moment niet wist, was dat in overleg met Pieter besloten was om niet direct over het ‘incident’ te beginnen, maar eerst even de sfeer te proeven of het enigszins veilig was om erover te beginnen. Het was dus zeker niet zo dat Nadif of de organisatie besloten had om het verder in de doofpot te stoppen.)*

Een kameradin uit de anti-racisme beweging legde in aansluiting op mijn opmerking haarfijn bloot hoe gewelddadig de witte man was geweest en dat het niet kon om daar zo makkelijk overheen te stappen. Daarop kwam er een klein aantal witte mensen met aanvullingen, waaruit bleek dat er gelukkig toch wel enig anti-racistisch bewustzijn in de zaal was. Ook de instemming die ik proefde om me heen, stelde me wat dat betreft enigszins gerust.

Na vijf tot zes van zulke op zich prima opmerkingen vroeg een witte vrouw of de oudere witte man, die zelf inmiddels al vertrokken leek, vergeven zou kunnen worden. Waarop een zwarte vrouw in het publiek aangaf dat dat in principe wel mogelijk was. Dat leidde tot een zichtbaar grote opluchting onder het publiek en een zeer luid en relatief langdurig applaus. We hadden vergiffenis gekregen, we waren geen slechte mensen en konden over tot de orde van de dag. En dat gebeurde vanzelfsprekend ook. Er was zoveel meer over te zeggen geweest, en ik wilde dat eigenlijk wel via een vraag inbrengen, maar ik zat op dat moment helemaal achterin en kon niet goed zien hoe Pieter erbij zat. Of ze nog wel zin had om weer opnieuw midden in de strijd te belanden. Daarom zag ik er maar vanaf, en na een tijdje tandenknarsen ben ik maar vertrokken. Het congres liep sowieso op zijn einde.

Slakkentempo

Ik heb in de loop der tijd enige stukken geschreven over de problemen van veganisme en de dierenbevrijdingsbeweging met anti-racisme (stukken die ik nu zeker anders zou schrijven). Het was goed om te zien dat er gisteren minstens een flinke handvol bekenden uit de anti-racisme beweging aanwezig was. En ook door anderen werden er soms best dingen gezegd die getuigden van flink wat kennis van anti-racistisch gedachtegoed. Natuurlijk waren er de mensen die zeiden niet voor ‘alles’ tijd te hebben (goed antwoord van iemand: “Maar je kan beginnen om geen boodschappen te verspreiden met racisme, zoals over honden eten in Korea, of seksisme, zoals veel materiaal van Peta”) en natuurlijk waren er voornamelijk vegans op af gekomen die interesse hebben in “inclusiviteit”, en natuurlijk waren de minst anti-racistische mensen na de pauze misschien al boos weg, maar toch leek het flink wat beter dan toen we begin jaren negentig contact hadden met vegan- en dierenorganisaties die werkelijk niets “van politiek” wilden weten. Die naar eigen zeggen niet links en niet rechts waren en daardoor de deur wagenwijd open zetten voor alles dat rechts en racistisch was. Er is vooruitgang, maar wel met een slakkentempo.

Eric Krebbers

Noot:

  • Ik heb mijn stuk op een aantal punten aangepast. In mijn eerste versie schreef ik volkomen ten onrechte dat Nadif de witte middenklasse-vrede had willen bewaren door zowel de witte man als Pieter aan te spreken op hun gedrag. Ik dacht dat te zien, vanuit mijn positie schuin achter de witte man, en mijn verwachtingen speelden daarbij een grote rol. Zo van: de witte organisatie wil voorkomen dat witte gevoelens gekwetst raken, de discussie afbreken en doen alsof de waarheid ergens in het midden ligt. Doordat ik door die bril keek, nam ik onvoldoende waar in welke positie Nadif zich als niet-witte vrouw bevond en hoe ze Pieter juist beschermde. En zo kwam mijn ergernis van na de pauze ook doordat ik het gevoel had (veroorzaakt door mijn wantrouwen jegens de erg witte vegan beweging) dat men het gesprek over het ‘incident’ trachtte uit de weg te gaan, terwijl in werkelijkheid Nadif en de organisatie alles op alles gezet hadden om Pieter in bescherming te nemen en haar te laten bepalen wanneer er nog over wat gesproken zou worden. Ik wil Nadif bedanken voor de tijd en moeite die ze erin gestoken heeft om mij dit inzicht te geven en ik wil me hierbij verontschuldigen voor de fouten in mijn eerdere versie. Fouten waarmee ik haar in een volkomen verkeerd daglicht heb gezet. (Eric, dinsdag 15 mei.)