Wetsvoorstel: altijd celstraf voor verzet tegen politie, ook als die ‘onrechtmatig’ optreedt #BlackLivesMatter

De minister stelt voor altijd celstraf op te leggen als een medewerker met een publieke taak te maken krijgt met enige vorm van mishandeling. Te verwachten is dat de rechter in veel gevallen zal volstaan met een uiterst korte celstraf gekoppeld aan een taakstraf. Een puur symbolische maatregel die voor de gepleegde agressie weinig effect zal hebben. Als een zwarte burger te maken krijgt met onrechtmatig optreden van een politieagent en zich daar fysiek tegen verweert, dan moet hij daarvoor celstraf krijgen. Dat is de implicatie van het wetsvoorstel dat minister Dekker recent naar de Tweede Kamer zond. Mishandeling van een medewerker die een publieke taak uitvoert, moet altijd met gevangenisstraf worden bestraft, ook als die niet rechtmatig optreedt. Ook geldt dat als het geweld geen enkel letsel veroorzaakt. In geen geval mag dan alleen een taakstraf meer worden opgelegd. Een geldboete kan dan eveneens niet meer aan de orde zijn, zo zegt de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel.

Bert Berghuis in Altijd celstraf bij mishandeling publieke dienstverleners (Secondant.nl)