Yeşİlgöz staatssecretaris: niks om te vieren

Dilan Yeşilgöz bij WNL op TV. Op het scherm achter haar zie je Geert Wilders.

Dilan Yeşilgöz is de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. De politica komt uit een Koerdisch en alevitisch gezin. Gezien de reacties op social media is voor sommige alevieten en alevitische organisaties enkel haar afkomst voldoende om haar benoeming met juichkreten te begroeten.

Feit is dat Yeşilgöz sinds 25 mei het eerste Nederlandse kabinetslid is met alevitische roots. Maar veel feiten in het politieke leven geven geen enkele aanleiding voor een viering. Dat is nu ook het geval. Want Yeşilgöz is een nadrukkelijk anti-linkse ultra-liberaal die zich keer op keer uitspreekt tegen de anti-racismebeweging. Daarmee blaast ze al jaren ideologisch wind in de zeilen van extreem-rechts en electoraal gezien in die van de VVD. Zouden de feestende alevieten deze kant van Yeşilgöz kennen? Enkele voorbeelden:

  • Yeşilgöz wijt maatschappelijke achterstelling en uitsluiting van gekleurde Nederlanders aan hun individuele keuzes. Sociale systemen en structuren, zoals institutioneel racisme, zouden er niet toe doen. Yeşilgöz is allesbehalve vies van deze doortrapte liberale strategie van blaming the victim. In 2011 schreef ze in een schaamteloos opinie-artikel in Trouw: “Maar op het moment dat het gaat om zorgen over hoge werkeloosheidscijfers, verslaving, schooluitval, ziekte, radicalisering enzovoorts ligt de primaire verantwoordelijkheid bij het individu zelf.” Als migrantengemeenschappen of politieke partijen zich uitspreken tegen racisme en uitsluiting, dan gebeurt dat volgens Yeşilgöz uit opportunisme: “Een negatief beeld in stand houden is, zowel voor een aantal politieke partijen als voor delen van de gemeenschappen zelf, een welbewust gekozen strategie. Zonder slachtoffers valt er immers niemand te redden of geld te innen.”
  • Hoewel Yeşilgöz haar politieke carrière begon aan de linkerzijde – ze is achtereenvolgens lid geweest van SP, GroenLinks en PvdA – profileert ze zich nadrukkelijk als een ideologische tegenstander van links. Links zou simplistisch zijn en de wereld indelen in “slachtoffers en helden”. Veelzeggend is dat Frits Bolkestein een van Yeşilgöz’ politieke helden is. Ja, Bolkestein, de man die gelooft in westerse culturele superioriteit en extreem-rechts in Nederland mede salonfähig heeft gemaakt. Ja, de man die als Shell-baas deals sloot met dictators over de hele wereld.
  • Dekolonisering is voor Yeşilgöz een vies woord. In een debat met Gloria Wekker in Buitenhof (juni 2016) zag ze geen reden om het Nederlandse koloniale verleden te deconstrueren. Wekker deed een genuanceerde oproep daartoe. Yeşilgöz verviel weer in haar mantra’s. Er moest vooral naar het individu gekeken worden en bezinning op de effecten van het koloniale verleden was onnodig. En passant kreeg Sylvana Simons een sneer, want zij zou “slachtofferschap cultiveren”. Yeşilgöz ontkende tijdens het debat ook nog glashard dat de Nederlandse politie systematisch etnisch profileert.

Kortom, de benoeming van Yeşilgöz tot staatssecretaris is geen ontwikkeling om te vieren. Het is eerder wrang dat de alevitische gemeenschap een dergelijke radicale rechtsbuiten heeft voortgebracht. Yeşilgöz’ rechtse en individualistische ideeën zijn tenenkrommend. Haar continue nadruk op het individu is een manier van denken die door de meeste alevieten niet wordt omarmd. Al in de zestiende eeuw verkondigde de alevitische heilige Pir Sultan Abdal dat maatschappelijke problemen voortkomen uit sociale systemen: “In een verrotte orde kan geen stevig tandwiel draaien”, zei hij. Ons gevecht is tegen de orde.

Alevitisch Nieuws

(Dit artikel verscheen eerder op Facebook.)


Naar aanleiding van dit stuk ontstond er een debatje op Twitter, dat we hier even documenteren.

Hulya Elmas: “Zeg @Doorbraakeu de Alevieten zitten nu midden in herdenking van het Bloedbad van #Çorum. Hebben jullie daarover nu een artikel? Dat uit extreem İslam-Turks nationalistische hoek op Alevieten is geschoten. Of willen jullie vooral een Alevitische politica aanpakken?” (tweet)

Doorbraak: “Ja, daar hebben we vrijdag een stuk over geplaatst: “Bloedbad van Çorum: nooit vergeten“. Ga jij nu dan wel plots onze kritiek op de nare rechtse politiek van Yeşilgöz serieus nemen? (tweet)

Elmas: “De Facebookpagina waar de @Doorbraakeu naar verwijst is particulier. Anoniem! Heeft 235 Fb-vrienden. Twitteraccount ook klein @alevitisch en anoniem. Het nieuws dat @DilanYesilgoz staatssecretaris is, is onder Alevieten, Turken en Koerden in EU en TR zeer blij ontvangen.” (tweet)

Elmas: “Die ken ik. Van weer dezelfde particulier Facebook pagina met 235 vrienden. Of is jullie referentie/bron alleen jullie huisaleviet. Bovendien, hebben jullie het artikel gelezen? De aanvallers op alevieten zijn islam en MHP hoek! Hoe zou VVD überhaupt met MHP vergelijkbaar zijn?! (tweet)

Elmas: “Keer op keer worden Alevieten aangevallen, Alevitische politici het functioneren belemmerd. İs er ergens een alevitisch TK-lid of Staatssecretaris dan is NL’s links die voor Turks nationalistisch-İslamitische agenda optredend alevieten tegen elkaar probeert uit te spelen. #bah” (tweet)

Frederike Geerdink: “ehm, @Doorbraakeu voert een aanval op yesilgöz ‘vanuit punt van aleviet afkomst’? dat is echt zó niet wat er gebeurde. wat een kwaadaardige stropop.” (tweet)

Elmas: “Als @Doorbraakeu het Alevitische kant van @DilanYesilgoz wilde weten, hebben jullie haar om interview gevraagd? Of vinden jullie dat je politieke keuze/functie voldoende om iemand de maat te nemen over zijn/haar levensbeschouwing?! Bij moslims zouden jullie je tig keer bedenken!” (tweet)

Elmas: “De alevieten in Europa en Turkije zijn blij dat een Alevitische minister wordt (België), burgemeester wordt (VK), EP-lid wordt, of nu Staatssecretaris (NL) is. Een particulier Facebookpagina waarvan schrijver/beheerder onbekend is geen Alevietenvertegenwoordiger, maar persoonlijk. (tweet)

Elmas: “Links Nederland heeft Koerdisch Alevitische @Serpil__Ates laag op de lijst gezet. Toen zij door Turkse nationalisten werd aangevallen in de steek gelaten. Progressieve @NevinOzutok werd onverkiesbare plek gezet. Maar @Doorbraakeu zeikt dat wel bij @VVD politiek de ruimte is. (tweet)

Doorbraak: “Ze is idd grotendeels in de steek gelaten door parlementair links destijds. Gelukkig waren er wel enkele solidaire buitenparlementaire clubs. @Doorbraakeu heeft haar bv gesteund: “Solidariteit met het bedreigde GroenLinks-kandidaat Kamerlid Serpil Ateş” (tweet)

Alevitisch Nieuws: “I.p.v. wild om je heen slaan zou je ook op onze inhoudelijke argumenten kunnen reageren. Je bent niet chique bezig: verwijzen naar het aantal volgers van onze Facebook pagina, @Doorbraak ‘een links krantje’ noemen, @fgeerdink van een islamitische agenda beschuldigen. (tweet)

Alevitisch Nieuws: ‘Waar het ons om gaat: wij gaan de benoeming van een bewindsvrouw niet vieren enkel omdat ze Koerdisch of alevitisch is. Wij kijken naar de politieke ideeën van @DilanYesilgoz. Die staan in het artikel. Deze zijn uitgesproken rechts en dienen de extreem-rechtse agenda. (tweet)

Alevitisch Nieuws: “Ook doen we, anders dan jij beweert, geen beroep op de VVD om niet met @DilanYesilgoz in zee te gaan. Ze past juist uitstekend bij de VVD. Meer dán zelfs. Maar of jij leest niet goed, of je wil het niet goed lezen. (tweet)

Alevitisch Nieuws: “@Doorbraakeu, waar jij zo op neerkijkt, heeft een lange track record van ondersteuning van de alevitische emancipatiestrijd, en de strijd tegen Turks extreem-rechts en moslimfundamentalisme. Zie hier en hier. (tweet)

Alevitisch Nieuws: “Tot slot: wij beweren nergens dé alevieten te vertegenwoordigen, net zo goed als jij niet in de positie bent om dé alevieten te vertegenwoordigen. We maken onderdeel uit van de alevitische diversiteit met een links perspectief. Mag dat van jou?” (tweet)

Alevitisch Nieuws: ‘Ook nemen wij @DilanYesilgoz nergens de religieuze (of alevitische) maat. Goed lezen is onze oproep, en met inhoudelijk tegenargumenten komen zonder de ganse wereld erbij te halen. Cool down. En het gebruik van de term ‘huisaleviet’ door jou, daar beginnen we maar niet over.” (tweet)

Alevitisch Nieuws: “De kern van de discussie die @HulyaElmas1 niet wil zien. Liever met modder gooien.” (tweet over onderstaande tweet)

Jo Fobelets: “Dat betwist ik niet. Die persoon achter de FB pagina heeft ook recht op haar of zijn mening. Ga jij ontkennen dat pir sultan abdal en meeste alevieten links zijn? Neen. Is Yesilgoz links? Neen. Wel wens ik haar veel succes.” (tweet)