12 november, Amsterdam: dekoloniaal anti-racistisch blok bij de klimaatmars

Op zondag 12 november is er weer een landelijke klimaatmars in Amsterdam. Bij de vorige klimaatmars in Rotterdam liepen we voorop met een zeer luid en krachtig dekoloniaal anti-racisme blok. Deze keer doen we weer mee! We brengen zoveel mogelijk dekoloniale, inheemse en anti-racistische organisaties bij elkaar om een plek voor klimaatrechtvaardigheid in de klimaatstrijd op te eisen. Doorbraak is mede-organisator van het blok en roept iedereen op om mee te doen!

Vorig jaar legde Chihiro Geuzebroek (een van de organisatoren) in dit artikel uit waarom zo’n blok keihard nodig is, en dat artikel heeft niets aan urgentie ingeboet, integendeel. Tijdens de mars kaartten we aan dat er nog van alles mis is met bepaalde racistische groene NGO’s, dat veel klimaatpolitiek koloniaal is, hoe ook groene media een witgewassen verhaal vertellen, en hoe de rijkste mensen in onze kolossaal ongelijke samenleving, zowel in Nederland en wereldwijd, voor het leeuwendeel van de uitstoot en vervuiling verantwoordelijk zijn.

Hier de uitgebreide oproeptekst in het Nederlands (en hier het Engels). Here’s this text in English.

Wil je het blok als organisatie ondersteunen? Stuur dan een mail aan doorbraak@doorbraak.eu (of contacteer ons via een van onze sociale media)! Je krijgt dan materiaal opgestuurd om het blok te promoten, jullie organisatie komt bij het Facebook-event te staan en we zullen naar buiten communiceren dat jullie meedoen. Ook als je als individu een bijdrage wil leveren, kun je ons een bericht sturen!

Zondag 12 november
Van 12:00 tot 12:30 uur
(Op de stoep voor) Brakke Grond
Nes 43, Amsterdam
Voorverzamelen dekoloniaal anti-racistisch blok
Facebook

Klimaatmars
Vanaf 13:00 uur
Dam Amsterdam

Joris Hanse