Categorie: Baanloosheid

17 november, Amsterdam: protest tegen wegbezuinigen van ID- en WIW-banen

Tijdens de Amsterdamse Participatiemarkt op 17 november houdt het comité “Mijn werk is een baan waard”, een zelforganisatie van mensen met een ID- of WIW-baan, een protestmanifestatie tegen de bezuinigingen door de gemeente Amsterdam op gesubsidieerde arbeid. Aan de ene kant wil de gemeente met de markt mensen stimuleren om vrijwilligerswerk te doen. Aan de andere kant dreigt de gemeente

Verder lezen Reageren?

17 november, Leiden: discussie over afbraak van de sociale zekerheid

De Leidse Cliëntenraad, een belangenorganisatie voor mensen met een bijstandsuitkering, organiseert in samenwerking met de WSW-raad Leiden en Leiderdorp een bijeenkomst over de afbraak van de sociale zekerheid, met sprekers van de Abavakabo FNV, de Landelijke Cliëntenraad en het Landelijk Platform GGZ. Discussiebijeenkomst Donderdag 17 november Van 13:30 tot 16:30 uur Tuinzaal van De Burcht Burgsteeg 14, Leiden Bijstandsgerechtigden en

Verder lezen 3 Reacties

Gemeente Leiden steelt van bijstandsgerechtigden om tekorten te dekken

Leidse bijstandsgerechtigden, pas op je centen. Want de gemeente Leiden is begonnen met een strooptocht onder de minimumlijders van de stad. Vorige week viel bij honderden kamerbewoners een brief op de deurmat waarin de gemeente doodleuk aankondigt dat hun bijstandsuitkering in 2012 met bijna 10 procent wordt verlaagd. De gemeente dwingt de bijstandsgerechtigden om een deel van hun schamele inkomen

Verder lezen 25 Reacties

Haarlemse WSW-ers in actie tegen afbraakbeleid van Bruin I

Op donderdagavond 13 oktober voerden zo’n 25 WSW-ers, die werkzaam zijn bij Paswerk, actie voor het behoud van hun baan, en tegen de bezuinigingen van het kabinet Bruin I op de WSW-budgetten. Door die bezuinigingen dreigen ongeveer 70 duizend WSW-ers hun baan te verliezen. Een enkele reis richting de geraniums, aangezien de werkgevers van de BV Nederland niet staan te

Verder lezen Reageren?

Lokale strijd tegen afbraak van gesubsidieerde arbeid laait op

Aan de ene kant mensen met een gesubsidieerde baan afdanken en veroordelen tot een bijstandsuitkering. Aan de andere kant bijstandsgerechtigden met dwangmaatregelen zo goedkoop mogelijk aan het werk krijgen. Dat afbraakbeleid van het kabinet Bruin I roept in diverse steden flink wat weerstand op. Bruin I zet het mes in de reïntegratiebudgetten van de gemeenten door er alleen al in

Verder lezen Reageren?

Nieuwe arbeidsinspectiedienst gaat ook werklozen in de gaten houden

Met de komst van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in 2012 krijgt het kabinet Bruin I een gevaarlijk wapen in handen om de repressie tegen arbeiders zonder verblijfsrecht en tegen uitkeringsgerechtigden te verhogen. De nieuwe inspectiedienst is een samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Inspectie Werk en Inkomen. In een jaarplan heeft de

Verder lezen 2 Reacties

Laat ze niet vallen, en kom in verzet!

Met de leus “Laat kwetsbaar Nederland niet vallen” ageert de FNV tegen de kabinetsplannen met de bijstand, de WSW en de Wajong. Op de website laatzenietvallen.nl trekt de bond flink van leer. “Onder het misleidende motto ‘Werken naar vermogen’ saneert het kabinet keihard. Zeventigduizend banen voor mensen met een arbeidsbeperking verdwijnen, de Wajong wordt uitgekleed en alle uitkeringen worden dramatisch

Verder lezen 2 Reacties

6 november, Amsterdam: discussiedag over werklozenstrijd

Logo van de Bijstandsbond.

Op 6 november organiseert de Amsterdamse Bijstandsbond een manifestatie over zelfredzaamheid, verweer en zelforganisatie. Een dag met ontmoetingen en discussies over de bezuinigingen op nationaal en lokaal niveau, en over mogelijkheden voor strijd daartegen door uitkeringsgerechtigden en andere laagbetaalden. Manifestatie Zondag 6 november, 12:30 uur Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125, Amsterdam Met de manifestatie wil de Bijstandsbond concrete handvaten bieden om

Verder lezen Reageren?

Beatrix steunt in alternatieve Troonrede gesubsidieerde arbeiders

Afgelopen dinsdag las koningin Beatrix bij theater De Badkuyp in Amsterdam een inhoudelijk verrassende Troonrede voor. De integrale tekst ervan, die onderdeel uitmaakt van de Amsterdamse strijd voor het behoud van gesubsidieerde arbeid. “Landgenoten! Waaronder ik tot mijn spijt tevens enkele leden der Staten-Generaal en des vaderlands journaille moet scharen, die ook dit jaar weer hun beurt voorbij hebben gepraat,

Verder lezen Reageren?

Vlagtwedde behandelt bijstandsgerechtigden als dwangarbeiders

Wie wil weten wat bijstandsgerechtigden met de afbraakplannen van het rijkeluiskabinet Bruin I te wachten staat, die moet zich eens verdiepen in de repressie van de gemeente Vlagtwedde tegen werklozen. Vlagtwedde is een Oost-Groningse proeftuin waar bijstandsgerechtigden worden opgejaagd, gedrild en klaargestoomd om ver onder het wettelijk minimumloon dwangarbeid te verrichten. Dit “mirakel van Vlagtwedde”, waar niet werken niet eten

Verder lezen 12 Reacties