Lupi Coffee is slechts een van de vele

Logo

De strijd tegen de uitbuiting van werkers door Hossein Akef gaat door.

Hij verloor de rechtszaak waarmee hij probeerde ons en zijn voormalige werkers het zwijgen op te leggen, maar toch heeft de Lupi Man besloten om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Hij kan zich voorbereiden op een nieuw verlies.

We zetten de acties tegen het bedrijf voort en zullen doorgaan totdat Akef aan deze eisen voldoet:

  • wettige contracten met betaling en arbeidsvoorwaarden volgens de horeca-cao;
  • terugbetaling van verschuldigde lonen aan voormalige en huidige werkers, inclusief onbetaalde arbeidsuren, en de betaling van het verschil tussen het minimumloon en het horeca-minimumloon;
  • een einde aan de intimidatie van huidige en voormalige werkers. Dat geldt zowel voor zijn vertegenwoordigers als voor zijn huidige managementteam, die medeplichtig zijn aan het misbruik van werkers.

Na een reeks ongelukkige pr-momenten besloot Akef onlangs om goed nieuws over Lupi Coffee te delen. Of dat dacht hij tenminste…

Wat een leuk evenement had moeten zijn om over op te scheppen, liep toch weer uit op een mislukking. Akef ontving van D66-wethouder Saskia Bruines en MKB Den Haag een prijs die eveneens werd uitgereikt aan meer dan 200 andere “ondernemers”. Helaas voor de koffieman hadden wij het meteen in de gaten. Lokale media en politieke partijen werden ingelicht en al snel liep Akefs overwinningsrondje uit op een trieste aftocht.

Maar waarom was het dan zo’n groot probleem dat Akef deze kleine prijs kreeg, die aan zoveel andere “ondernemers” werd gegeven?

  • De prijs herinnert ons eraan dat er nog steeds geen juridische gevolgen zijn voor Akef en zijn bedrijfsmethoden. De arbeidsinspectie heeft er niets aan gedaan.
  • De SP in Leiden en Den Haag en de Haagse Stadspartij stelden vragen in gemeenteraden over de intimidatie die Akef inzet tegen zijn voormalige werkers en over de manier waarop hij zijn bedrijf runt. De gemeentebesturen gaven geen zinnige antwoorden, en beweerden zelfs dat de doxxing van een voormalige werker niet in Leiden had plaatsgevonden! Dat is vooral teleurstellend omdat de Leidse politie de voormalige werker afwees toen ze aangifte wilde doen van het gevaarlijke verspreiden van haar persoonlijke informatie. We verwachten een antwoord op de vraag waarom lokale autoriteiten besluiten weg te kijken wanneer Akef werkers intimideert
  • Het MKB en wethouder Saskia Bruines die Akef deze prijs gaven, zijn in een gênante mediastorm terechtgekomen. Ze beweren dat ze niet op de hoogte waren van het schandaal rond Akef, en betreuren ten zeerste hem de prijs te hebben overhandigd. Ze hebben zelfs de aankondiging van de prijzen verwijderd van hun sociale media in een poging de aandacht af te leiden van hun fout. Het hele gebeuren laat zien hoe bedrijfseigenaren routinematig worden beloond voor hun “ondernemerschap”, ongeacht hoe ze hun werkers behandelen. Een simpele Google-zoekopdracht had onthuld wat de betrokken ambtenaren al hadden moeten weten over hun eigen stad!

Lupi is slechts een voorbeeld van de algemene houding tegenover horecawerkers, vooral tegenover degenen die hun mond open doen. Horecawerkers worden vaak behandeld als ongeschoold en geen eerlijk loon waard. Slechte arbeidsomstandigheden worden gezien als “gewoon onderdeel van het pakket” en belachelijk heersende bazen worden ook gezien als de norm. Het gebrek aan interesse in deze zaak van meerdere officiële instanties is beschamend en laat zien hoe zij denken over werkers die vaak migranten en studenten zijn, en kwetsbaar voor uitbuiting.

Er worden steeds nieuwe zaken gemeld

Sinds deze campagne in juli vorig jaar begon, hebben meer barista’s zich aangesloten. De eerste rechtszaak heeft Lupi er niet van weten te overtuigen dat men zich aan de wet moet houden. Buren van Akef’s cafés, familie en vrienden van voormalige werkers en lokale politici hebben steun en nieuwe informatie aangeboden. Een andere voormalige werker heeft zich aangesloten bij de strijd tegen zijn bedrijf met de gebruikelijke waslijst aan klachten en meer bewijs van hoe hij en zijn managers werkers intimideren.

De reputatie van Akef begint hem in te halen en dat kost iedereen die zich met hem wil associëren geld. Het wordt tijd dat deze ‘werkgever’ zijn verantwoordelijkheid neemt en het wordt tijd dat de lokale overheid en de arbeidsinspectie een tandje bijschakelen! De regering in Den Haag probeert om zijn handen in onschuld te wassen, maar ze bewijzen alleen maar hoe weinig ze geven om eerlijke banen voor horecawerkers. Ze huldigen “ondernemers” die hun steden inkomsten brengen, maar niet de werkers over wiens ruggen dat geld wordt binnengehaald.

Wat ons kracht geeft in dit verhaal, is het doorzettingsvermogen en de praktische solidariteit van de werkers die opstaan tegen bazen als Akef. Ondanks het gebrek aan steun of interesse van degenen die verantwoordelijk zijn voor het “behartigen van de belangen van de werkers” in de horecasector. Deze werkers vertegenwoordigen zichzelf en steunen elkaar. En dat is het belangrijkste. Niet alleen voor deze specifieke barista’s, maar voor ons allemaal, degenen die bedrijven in stand houden die ons mogen behandelen als goedkope wegwerpproducten.

Onze kracht ligt in onze netwerken. In het vertrouwen dat we samen opbouwen tijdens lange, onderbetaalde diensten. We weten dat we machtig zijn als we elkaar steunen, want we hebben gezien hoe nerveus bazen als Akef worden. De commotie die deze ene campagne heeft veroorzaakt, is daar het bewijs van! Dus laten we die “ondernemers” eraan herinneren dat wij degenen zijn die hun imperiums hebben opgebouwd. En als ze niet overtuigd zijn, laten we die imperiums dan neerhalen.

Horeca-tirannen, we houden jullie in de gaten.

Horeca United

(Dit oorspronkelijk Engelstalige artikel verscheen op 25 januari onder de titel “Lupi is only an Example” op de website van Horeca United.)