Migranten en werklozen tegen elkaar uitgespeeld

De discussie rond Oost-Europese migranten in Nederland laait steeds weer op. Ook recent weer, toen het ging om de vraag of Roemenen en Bulgaren Nederlandse aardbeien en asperges mogen aanraken. Door de Haagse politiek worden de migranten gebruikt om groepen tegen elkaar uit te spelen. Tegelijkertijd komen de tegenstrijdigheden van het neo-liberale denken steeds weer duidelijk naar voren. Wie de

Verder lezen Reageren?

ILO-verdrag erkent huishoudelijk werkers als volwaardige arbeiders

Gisteren hebben vertegenwoordigers van overheden, arbeiders en bazen tijdens de jaarlijkse conferentie van de International Labour Organization (ILO) de Conventie over huishoudelijk werkers aangenomen. Dat verdrag bepaalt dat de naar schatting 50 tot 100 miljoen domestic workers ter wereld dezelfde basisrechten en arbeidsvoorwaarden hebben als andere arbeiders. Vakbondsactivisten en huishoudelijk werkers spreken van “een overwinning” en “een historische doorbraak”. Internationaal

Verder lezen Reageren?

De veiligheid van Bruin I is de onze niet

Nederland is volgens opinie- en beleidsmakers “te soft” met haar gedoogbeleid, lage straffen, ongebreidelde immigratie en oneindige tolerantie van moslims en straattuig. “Repressie en handhaven, dat is de kern”, vindt minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. “Hooligans worden aangepakt, reljeugd krijgt een wijkverbod en straffen gaan omhoog. Gewoon een kwestie van doen.” Maar gaat veiligheid alleen over criminaliteit? Wanneer

Verder lezen Reageren?

Prijsduikers in schoonmaaksector te kakken gezet met duikbrillen

Gisteren, op de Internationale Dag van de Schoonmaker, hebben zo’n 100 schoonmakers de Gouden Duikbril uitgereikt aan ING en schoonmaakbedrijf GOM. Deze Oscar van de gierigaards is bedoeld voor de grootste prijsduikers van Nederland. ING bezuinigde de afgelopen jaren zo’n 25 procent op zijn schoonmakers, wat heeft geleid tot hoge werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden. Volgens FNV Bondgenoten-bestuurder Ron Meyer laat

Verder lezen Reageren?

Controlestaat op z’n retour?

In april 2011 maakte minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken bekend de opslag van digitale vingerafdrukken in de gemeentelijke databases voorlopig stop te zetten. De miljoenen vingerafdrukken die daarin al verzameld zijn, zullen worden vernietigd. Tegelijkertijd wil de regering wel dat meer burgers verplicht dna-materiaal afstaan. Een eind aan de controlemaatschappij is dus nog lang niet in zicht, integendeel.

Verder lezen 1 Reactie

Wij gingen onze eigen weg

Ze hadden het niet makkelijk, de revolutionaire socialisten tussen 1930 en 1950, van wie Henk Sneevliet de bekendste is geworden. Ze bepaalden hun eigen politieke richting: uitgetreden uit de communistische CPN en uit de sociaal-democratische SDAP vormden ze de Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij (RSAP). “Wij gingen onze eigen weg” is de treffende titel van het boek van Ron Blom en

Verder lezen Reageren?

Arabische revoluties?

De talrijke demonstraties, stakingen en opstanden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, en intussen ook elders, zijn inmiddels voorzien van allerhande overkoepelende etiketten. “Arabische Lente” hoor je ondertussen veel. Maar ook het begrip “Arabische revolutie” duikt her en der op. Met vooral dat laatste woordenpaar worden minstens twee, soms drie dingen uitgedrukt. Er wordt mee verwezen naar eerdere gebeurtenissen, uit de

Verder lezen 1 Reactie

Overheid liegt over medewerking van ambassades bij deportatie van vluchtelingen

Via een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) heeft de vluchtelingensteungroep INLIA bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) documenten weten los te peuteren waaruit blijkt dat de overheid er gedetailleerd van op de hoogte is welke ambassades en consulaten obstakels vormen bij het deporteren van afgewezen vluchtelingen. De overheid heeft hierover steeds gelogen door botweg

Verder lezen 2 Reacties

Doorbraak-speech in Wageningen: “Stop de bezuinigingsideologie”

Op maandag 6 juni sprak Doorbraak op een hoorzitting over de bezuinigingen in Wageningen. Het betoog oogstte veel bijval. Het werd zeer gewaardeerd, door het publiek en ook door enkele linkse raadsleden, dat er een duidelijk verhaal was tegen de bezuinigingsideologie. Maar liefst 17 organisaties spraken in. Ze toonden aan hoe nuttig ze bezig zijn en hoe de voorgestelde bezuinigingen

Verder lezen Reageren?

Massaal verzet van Hindostaanse contractarbeiders tegen Nederlands kolonialisme

In geen enkel ander land waar Hindostaanse arbeidsmigranten voor een hongerloon moesten ploeteren, waren zoveel opstanden tegen de schandalige praktijk van de contractarbeid als in Suriname. Aldus Radjinder Bhagwanbali in zijn boeiende onderzoek “Tetary – de koppige”, het vervolg op zijn boek “De nieuwe awatar van slavernij”. In het verzet tegen uitbuiting en onderdrukking speelden Janey Tetary en andere Hindostaanse

Verder lezen Reageren?