De dekoloniale strijd van Ubuntu Connected Front tegen het standbeeld van missionaris Donders in Tilburg

Afgelopen woensdag diende bij de rechtbank in Breda de zaak van twee leden van Ubuntu Connected Front (UCF) Tilburg tegen de gemeente Tilburg. Zij waren in beroep gegaan tegen het besluit van de gemeente om slechts een informatiebord te plaatsen bij het omstreden standbeeld van de missionaris Petrus (“Peerke”) Donders, met een tot slaaf gemaakte man aan zijn zijde, in

Verder lezen Reageren?

China en de wereld – een inleiding voor activisten. Deel 4: Sociale bewegingen in China

Hoewel kapitalisme en onderdrukking de Chinese staat kenmerken, wordt het land mede gevormd door macht van onderop. Ondanks steeds meer investeringen van de regering in technologische surveillance en een toename van politieke arrestaties, strijden mensen in China hardnekkig tegen uitbuiting, discriminatie en onderdrukking en voor hun recht op een gezond en waardig leven. In dit deel bekijken we de strijd

Verder lezen Reageren?

China en de wereld – een inleiding voor activisten. Deel 3: Het economische systeem van China

In dit hoofdstuk bekijken we verschillende visies op de ontwikkeling van het Chinese economische systeem in drie perioden van de recente geschiedenis: de socialistische periode van de jaren vijftig tot halverwege de jaren zeventig, de overgangsperiode van eind zeventiger jaren tot ongeveer 1990, en de kapitalistische periode vanaf de jaren negentig. Daarna beschrijven we de verschillende kenmerken van het huidige

Verder lezen Reageren?

“Onze toekomst is publiek!” – Santiago Verklaring voor Openbare Diensten

We bevinden ons op een kritiek punt in de geschiedenis. In een tijd waarin de wereld wordt geconfronteerd met een reeks crises, van milieucrisis tot een toename van honger en ongelijkheid, van toenemende gewapende conflicten, pandemieën en extremisme tot torenhoge inflatie, groeit tegelijkertijd een collectief antwoord. Er is een grote beweging aan het ontstaan en er dienen zich concrete oplossingen

Verder lezen Reageren?

Over abolitionisme, het afschaffen van de politie en de gevangenis

In deze inleiding geeft (Belgische) Laura De Vos een eerste overzicht van een aantal van de ideeën van het abolitionisme, een beweging die vooral in de VS sterker wordt. Het is een longread, maar vanzelfsprekend nog verre van een compleet overzicht. Zo valt er nog zoveel meer te zeggen over de strijd in en tegen gevangenissen. In zekere zin vormt

Verder lezen 3 Reacties

Casual UvA: hoe organiseer je een nakijkstaking met 200 docenten

Afgelopen voorjaar hield de organisatie Casual UvA (Universiteit van Amsterdam) een indrukwekkende nakijkstaking waaraan meer dan 200 universitair docenten met een tijdelijk contract meededen. De docenten weigerden de cijfers van hun studenten in te voeren in het administratieve systeem om zo druk uit te oefenen op het management van de universiteit. Het grootste probleem voor Casual UvA waren de opeenvolgende

Verder lezen Reageren?

Wordt het een hete Franse lente? Over de verbreding van een sociaal conflict – notities uit Parijs

Vandaag is er opnieuw een grote stakingsdag in Frankrijk, en overal in het land gaan er naar verwachting miljoenen mensen de straat op om te demonstreren tegen Macrons voorgenomen herziening van het pensioenstelsel. Maar er is meer aan de hand: door een wending in het politieke besluitvormingsproces lijkt het conflict zich nu te verbreden. Niet alleen het sociale stelsel, maar

Verder lezen Reageren?

Nooit lichtzinnig over politiegeweld denken

De Groene Amsterdammer publiceerde een zéér lezenswaardig en uitgebreid artikel over hoe het demonstratierecht in Nederland steeds verder wordt beperkt. Het stuk is gebaseerd op grondig onderzoek in samenwerking met Investico. Naar aanleiding van dit stuk heb ik twee gedachten/kanttekeningen. Ten eerste, in dit stuk wordt de nadruk sterk gelegd op de coronapandemie (en de protesten die tijdens de pandemie

Verder lezen 2 Reacties

Afhankelijk verblijfsrecht tast zelfvertrouwen, veiligheid en autonomie van huwelijksmigranten aan

Enige tijd geleden verscheen het onderzoek “Heb geduld” (pdf), dat gaat over de betekenis van het afhankelijk verblijfsrecht in het dagelijks leven van huwelijksmigranten en hun partners. Het onderzoek is opgezet door het Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht, een samenwerkingsverband van maatschappelijke en hulpverleningsorganisaties dat tot doel heeft de problemen van het afhankelijk verblijfsrecht – terug – op de agenda te

Verder lezen Reageren?

Massale bijval voor Labours plannen voor de-privatisering (2016-2019)

In dit artikel bekijken we een reeks plannen die de Britse Labourpartij onder het progressieve leiderschap van Jeremy Corbyn tussen 2016 en 2019 heeft ontwikkeld om diensten en infrastructuur die in de voorgaande veertig jaar waren geprivatiseerd weer in publieke handen te krijgen. Deze periode omvat twee algemene verkiezingen: bij de verkiezingen van 2017 won Labour, tegen alle verwachtingen in,

Verder lezen 8 Reacties