Vrijheid, wat is dat? In elk geval geen recht!

Het is gedaan. De Hoge Raad heeft gesproken. Het vonnis van het gerechtshof van Amsterdam blijft staan: twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar vanwege mijn mening over het Neederlanse en Europese migratiebeleid, vanwege schrijven over repressie en staatsgeweld, vanwege mijn aanklachten tegen de opsluit- en uitsluit industrie, de corrupte en schijnheilige politici, de ambtenaren die “alleen maar hun werk doen”, vanwege het duidelijk maken van de noodzaak van effectief verzet. Het is duidelijk: wie zijn of haar mond open doet, wie daden bij woorden bereid is te voegen, kan rekenen op vervolging. Het betekent dat de staat verzet vreest en ervoor beducht is dat de waarheid wordt blootgelegd, namelijk de waarheid dat “vreemdelingenbeleid” apartheid is en dat racisme en vreemdelingenhaat in wetten zijn ingebed, institutioneel zijn en gewoon worden gevonden. Wie dat wil inzien, kan niet anders dan concluderen dat verzet geboden is, in welke vorm dan ook. En dus is de waarheid een bedreiging voor “de democratie”. Met het opleggen van deze voorwaardelijke straf met proeftijd heeft het OM een middel in handen gekregen om druk op me uit te oefenen om mezelf te censureren. Maar dat ben ik, aangezien staat en kapitaal nog altijd profiteren van oorlog en uitbuiting, allerminst van plan. Zolang mensen gedwongen worden hun thuis te verlaten om vervolgens nergens welkom te zijn en te worden opgejaagd, mishandeld, opgesloten en in hun bestaan bedreigd, zelfs te worden vermoord, blijft de noodzaak om op te roepen tot verzet en in actie te komen onverminderd aanwezig.

Joke Kaviaar in Vrijheid, wat is dat? In elk geval geen recht! (Jokekaviaar.nl)