Zondag zagen we weer eens waarom ACAB een gepaste reactie is

Afgelopen zondag ging de politie zeer gewelddadig tekeer tegen deelnemers aan het woonprotest in Rotterdam. Dat was zeker niet voor het eerst. Zulk geweld tegen demonstraties vindt regelmatig plaats. Dat is een van de redenen waarom ook (internationaal) de roep groeit om agenten te weren uit vakbonden. De politie is immers in dienst van de heersende klasse om onze protesten en bewegingen kapot te maken. Socialist, anti-fascist en campaigner Sander, van Broodbuis en het Woonprotest, postte op Twitter het onderstaande scherpe draadje over waarom hij zegt: All Cops Are Bastards (ACAB).

Er zijn discussies over wel of niet zeggen: ACAB. Wat er zondag gebeurde, lijkt me een perfecte uitleg en verklaring voor die term. Even waarom ACAB wat mij betreft terecht is en genormaliseerd moet worden (ja, ook over je familielid dat agent is).

Eerst besluiten de chef en de burgemeester om het demonstratierecht te schenden door een vreedzame demonstratie stil te leggen en honderd mensen zonder reden aan te houden. Daar laat de politie zijn agressieve dna en minachting voor mensenrechten al op een schandalige manier zien.

Dit gaat dan om een besluit vanuit de hoofdofficier van justitie, de korpschef en de burgemeester. Dat zijn al drie bastards die aan de top van de bastardhiërarchie staan. Daaronder staan dus alle agenten die dit soort orders klakkeloos en kritiekloos uitvoeren. Bastards.

Vervolgens gaat de driehoek over op geweld tegen de andere vreedzame betogers, hierbij worden bijna alle gewelddadige middelen gebruikt. Zelfs levensgevaarlijke honden. Ook politiehondentrainers en logistieke politiemedewerkers faciliteren dus dit bizarre geweld. Bastards.

Tijdens de demonstratie wordt er constant gesurveilleerd, onder andere met apparatuur voor (illegale) gezichtsherkenning. Die wordt ingezet om bij volgende demonstraties mensen preventief op te pakken, of om uren later iemand uit de stad te kidnappen omdat ze een agent uitscholden.

Dat wordt dan weer gefaciliteerd door ict-medewerkers van de politie. Die stellen het instituut in staat om privacyschendende middelen te gebruiken om vreedzame demonstranten te onderdrukken en te intimideren. Amnesty en Bits of Freedom waarschuwen hier al jaren voor.

De staat gebruikt namelijk allerlei bizarre manieren om ervoor te zorgen dat demonstraties opgebroken worden, mis lopen, of als het wel succesvol is: om mensen te intimideren zodat ze niet meer durven te protesteren. Al die politiemedewerkers dragen hier aan bij.

En als er dan iets mis gaat. Als politieagenten duidelijk over de schreef gaan en dat niet te ontkennen of weg te moffelen is, zoals bij de moord op Mitch Henriquez of bij het in elkaar raggen van honderden vreedzame demonstranten, dan sluiten de rijen.

Dan gaat het propaganda-apparaat draaien. Alle (online) agenten en alle woordvoerders dragen dan bij aan het spinnen van het verhaal om het instituut en hun geweldddadige collega’s te beschermen. Slachtoffers worden zelfs zwartgemaakt, gechanteerd en geïntimideerd.

Als voorbeeld: na het politiegeweld zondag was de woordvoering van de politie direct verdedigend. Er werd gelogen dat demonstranten het geweld begonnen, en het werd zo gespind dat het leek alsof er groepen met wapens waren, op basis van 1 (!) boksbeugel onder 100 (!) aanhoudingen.

En er iets tegen doen is onmogelijk. Politieagenten hebben diepe loyaliteit naar het instituut en naar hun collega’s. Er is geen verantwoording en controle. En agenten die zich wél uitspreken worden eruit gewerkt. Dat is hoe het geweld en het racisme kan blijven bestaan.

Iedere agent heeft een vrije keuze om hiermee te breken. Je kunt ook leven zonder onderdeel van een repressief en racistisch instituut te zijn. Als mijn collega’s grondrechten zouden schenden, of iemand zouden vermoorden omdat hij zwart is, dan zou ik direct ontslag nemen.

Zij (en dus ook jouw familielid en wijkagent) kiezen ervoor dat niet te doen, en zij kiezen er ook voor geen keiharde kritiek te uiten op de gewelddadige en racistische systemen. Concreet is iedere agent daarom schuldig aan geweld zoals we dat zondag zagen. Bastards, dus.

En nog een kleine toevoeging: als het er echt op aan komt tussen noodlijdende burgers en het kapitaal, dan zou de politie de allerzwaarste middelen inzetten om burgers en hun strijd te breken. Het is altijd de burger tegen de staat en het kapitaal. ACAB!

Sander