Aaron Bangudi: “We weigeren te zwijgen terwijl ongelijkheid bloeit in de schaduw van privilege”

Aaron Bangudi: “Klassenjustitie is een kwaad dat onze maatschappij doordringt.”

Op woensdag 7 juni demonstreerden zo’n 125 mensen bij de Belgische ambassade in Den Haag voor “Justice for Sanda Dia”. Dia is op 20-jarige leeftijd vermoord tijdens een ontgroening door 18 leden van de studentenclub Reuzegom aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2018. Ze zijn afgelopen week veroordeeld tot werkstraffen van ongeveer 1 maand en elk een boete van 400 euro.

Er was veel pers aanwezig, ook uit België. De speeches waren krachtig en vaak ook emotioneel. Aan het einde legden tientallen mensen bloemen vlakbij de ingang van de ambassade, die kort na ons vertrek meteen werden verwijderd door ambassadepersoneel. De Belgische staat vertoont geen enkele vorm van respect voor de nagedachtenis van een wegens racisme omgekomen burger.

Het protest was georganiseerd door Zwart Manifest, KOZP, de Haagse Stadspartij, BIJ1, België Kan Het en Doorbraak. We zullen een aantal van de speeches hier publiceren. De tweede toespraak was van Aaron Bangudi van studentenvereniging Tribez.

Eric Krebbers

Hallo allemaal,

Ik ben Aaron Bangudi. Ik sta hier als een student. Namens studentenvereniging Tribez. We zijn hier vandaag niet alleen om onze stem te laten horen tegen het tragische onrecht dat Sanda Dia is overkomen. Maar ook om verantwoording en verandering te eisen in het rechtssysteem.

Het tragische verhaal van Sanda Dia zal moeten dienen als wake up call. In een wereld waarin eenheid zou moeten zijn, bespringt discriminatie dag en nacht zijn prooi. Sanda, een veelbelovende jonge student wiens leven vroegtijdig is beëindigd door racisme, witte superioriteit en elitairisme.

Dat kan niet. Een jongen die zijn dromen verwoest zag worden, alleen omdat hij een ander kleurtje had. We mogen zijn verhaal niet vergeten. Wij mogen zijn leven niet reduceren tot een statistiek.

Elitairisme, het idee dat sommigen meer waard zijn dan anderen, is een begrip dat onze maatschappij vergiftigt. Het is tijd om die mythe van superioriteit te doorbreken. Om te erkennen dat waarde niet kan worden bepaald door afkomst, rijkdom of macht. Als studenten dragen wij de verantwoordelijkheid om de toekomst vorm te geven. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor komende generaties. Wij zijn stemmen voor verandering.

Vandaag zijn wij hier samen om duidelijk te maken dat we klassenjustitie niet tolereren en dat we menselijke waardigheid niet laten afnemen. Laten we ons niet alleen richten op boosheid en verdriet. Laten we onze energie omzetten in actie. Laten we onze stemmen luid en duidelijk laten horen. Laten we onze eenheid laten weergalmen door de straten.

We protesteren vandaag niet alleen voor Sanda, maar ook voor een toekomst waarin niemands leven vroegtijdig wordt beëindigd door discriminatie en onrechtvaardigheid.

Klassenjustitie is een kwaad dat onze maatschappij doordringt. Het is de stem van de machtigen die luider klinkt in de rechtbanken, terwijl de stem van de kwetsbaren wordt gesmoord. Het is een bevoorrechte elite die zich boven de wet waant, terwijl degenen zonder financiële middelen en invloed machteloos toekijken.

Maar vandaag verklaren we luid en duidelijk: klassenjustitie zal niet onbetwist blijven. We eisen gelijke rechten en kansen voor iedereen, ongeacht hun positie in de samenleving. We weigeren de slachtoffers van discriminatie en klassenjustitie te negeren. We weigeren te zwijgen, terwijl ongelijkheid bloeit in de schaduw van privilege.

Vandaag staan we op om onze steun te betuigen, om te pleiten voor een wereld waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld, ongeacht zijn achtergrond of sociale status. Laat deze dag een keerpunt zijn, een oproep tot actie. Laten we niet zwijgen, maar zijn naam blijven noemen, zijn verhaal blijven vertellen.

Laten we ons verenigen en streven naar een samenleving waar niemand wordt beoordeeld op basis van afkomst, financiële status of sociale connecties. Laten we werken aan een rechtssysteem dat eerlijk en onpartijdig is. Waarin de rechten en waardigheid van elk individu worden gerespecteerd. Laten we vechten, niet alleen voor Sanda Dia, maar voor een toekomst waarin iedereen gelijke kansen krijgt en waarin niemand wordt achtergesteld.

Samen kunnen we een wereld creëren waarin rechtvaardigheid triomfeert en de dromen van Sanda Dia levend blijven. Laten we zijn naam blijven eren en verandering uitwerken. Dank u.

Aaron Bangudi

Meer berichtgeving over het “Justice for Sanda Dia”-protest in Den Haag
Naomi Tuininga: “We worden wijsgemaakt dat deze koloniale instituten de enige weg zijn naar succes”
Aaron Bangudi: “We weigeren te zwijgen terwijl ongelijkheid bloeit in de schaduw van privilege”
Evelyn Agyemang: “Die hiërarchie is heel vaak verbonden aan het koloniaal verleden”
Mitchell Esajas: “We laten ons niet gaslighten door de Belgische elite en die studentenvereniging”
Aki Negate: “Deze elitaire studentenverenigingen zijn doordrenkt in racisme, kolonialisme en een gewelddadige hiërarchie”
Patricia Dinkela: “Nu kom ik erachter dat mijn kind €400 en een weekje werkstraf waard is”
Jerry Afriyie: “Ik wil dat telefoontje niet ontvangen, van je zoon komt nooit meer thuis”
“Justice for Sanda Dia”: steunverklaringen, oproepen en verdwenen bloemen