Categorie: Nieuws elders

Nieuws elders

Sta op tegen antisemitisme in de Tweede Kamer

Naar aanleiding van de eis van tien rechtse en neo-liberale partijen aan de cultuursector om op te staan tegen jodenhaat reageren wij als theater. We vragen iedereen om zich snoeihard uit te spreken tegen de Nederlandse overheid die meewerkt aan de genocide op Gaza middels het leveren van wapens. Zolang Israël onschuldige mensen blijft vermoorden, hoort de overheid geen materiële

Verder lezen 1 Reactie

Een nieuwe taal voor écht iedereen?

In het hoofdstuk over toegankelijkheid en validisme haalt Samuel bijvoorbeeld het gedachtegoed van de Britse Francis Galton aan als bron voor de bewering dat er een verband zou bestaan tussen genetica en pedagogiek. Samuel stelt daar: “Al sinds de tweelingenstudie van de Britse statisticus Francis Galton die een van de grondleggers was van de moderne eugenetica (genonderzoek en psychometrie) uit

Verder lezen Reageren?

Holocaust Museum miskent homo-vervolging in bezettingstijd

Het nazi-beleid tegen homoseksuelen was trouwens openlijk van kracht in Nederland. Dat bedenk ik niet zelf. Jan Rogier wees er in 1975 in Vrij Nederland op “dat de rijkscommissaris voor het bezette gebied Seyss Inquart al in juli 1940 de strafbepalingen tegen homoseksuele handelingen had verscherpt en per decreet de algemene strafbaarheid van tegennatuurlijke ontucht had ingevoerd. Bovendien had hij

Verder lezen 1 Reactie

The unbearable lightness of UvA’s neutrality

UvA’s Executive Board recently released an internal news statement (17.01.2024) reducing Israel’s war on Gaza to a “Situation in Israel and Palestinian Territories”, as if it were a traffic incident on a highway. In the first sentence the “situation” is described as a “war”, yet not one waged primarily on civilians, their infrastructure, and livelihoods, but rather a war “between

Verder lezen Reageren?

Proletariër voor Een Dag

David Bogaers (Het Laatste Woord) introduceerde dit lied zo bij ons: “‘Ik trek een blik gemarginaliseerde mensen open, en laat ze de steden bevolken.’ Deze eerste zin klinkt als een startschot. In een wervelend disco-punk lied richt Het Laatste Woord zijn pijlen op de heersende klasse. De grootgrondbezitters. Zij met macht. Naast maatschappijkritiek, toont het lied durf en originaliteit. Er

Verder lezen 1 Reactie

De wereld veranderen leer je niet op school!

Het opbouwen van macht door middel van leren werd op een andere manier een belangrijke strategische methode met de grootschalige toepassing door de Braziliaanse filosoof Paolo Freire. Hij zag analfabetisme als teken van een systeem dat onderdrukking en armoede in stand hield. Het “leren” door middel van volwassenenonderwijs was daarmee een strategie in het verkleinen van de ongelijkheid en in

Verder lezen 1 Reactie

Code Rood: climate justice in Groningen

My personal observations in the Northern-European radical climate justice movement indicate that groups are moving away from presenting themselves as principally nonviolent. What I saw in Groningen corroborates this: even though it was clear that activists would refrain from intentionally harming people, CodeROOD refrained from calling themselves nonviolent. Within the literature, arguments for refraining from strict nonviolence range from preventing

Verder lezen Reageren?