Categorie: Baanloosheid

Bijstandsgerechtigden, kijk uit: Big Brother is watching you!

Diverse gemeenten, waaronder Heerhugowaard, blijken bedrijven in te huren die met fotoherkenningsapparatuur op internet bijstandsgerechtigden proberen op te sporen om hen zo te brandmerken als fraudeurs. De omvang van deze schandalige praktijken is publiekelijk nog onbekend. Wel staat vast dat dit nieuwe Big Brother is watching you-element inmiddels is toegevoegd aan het steeds uitgebreidere wapenarsenaal van de controle- en repressiestaat,

Verder lezen 21 Reacties

Dwarsligger: Hufter en Griezel pesten de werklozen

Een paar maanden nadat griezel Piet Hein Donner de huren in woningnoodgebieden heeft verhoogd met maar liefst zo’n 125 euro per maand, dreigt hufter Henk Kamp de reis- en verhuisplicht voor werklozen verder aan te scherpen. Eensgezind draaien Griezel en Hufter de duimschroeven aan. Werklozen moeten alles doen om werk te vinden. Ze moeten niet alleen de heilige Nederlandse taal

Verder lezen Reageren?

17 december, Den Haag: Doorbraak-workshop over ideologie van de Hard Werkende Nederlander

Het kabinet Bruin I zet werklozen steeds verder onder druk. Ze worden, ook in de media, steevast bejegend als mensen die wel kunnen, maar niet willen werken. Bijstandsuitkeringen worden ieder jaar verlaagd. Via dwangarbeid worden werklozen gedrild om voor minder dan het minimumloon te werken. Wie daaraan niet deelneemt, wordt gekort op de uitkering of er zelfs helemaal uitgegooid. Workshop

Verder lezen 2 Reacties

Leidse PvdA keurt dwangarbeid af en stemt ermee in

“In Leiden gaan we fatsoenlijk met mensen met een uitkering om”, beweerde PvdA-raadslid Robert-Jan van Ette onlangs doodleuk. Een dwaas en misleidend staaltje sociaal-democratisch stadschauvinisme, want niet alleen het Leidse college van B&W – inclusief de SP – gaat akkoord met dwangarbeid voor bijstandsgerechtigden, maar ook oppositiepartij PvdA. Van Ettes bericht schreeuwde om een weerwoord, wat ik op de PvdA-site

Verder lezen Reageren?

Werklozen straks gedwongen sneeuw te ruimen onder mom van “normale burgerplicht”

Met zijn wetsvoorstel om bijstandsgerechtigden tot onbetaalde arbeid te verplichten als tegenprestatie voor hun uitkering gaat VVD-staatssecretaris van Sociale Zaken Paul de Krom lijnrecht in tegen de VN-arbeidsorganisatie ILO, die dwangarbeid verbiedt. Daar heeft zelfs de zo regeringsgezinde Raad van State onlangs op gewezen. De Krom probeert die kritiek te pareren door botweg te beweren dat de voorgestelde dwangarbeid zou

Verder lezen 2 Reacties

Leids Participatiecentrum: opvoeding tot gehoorzame arbeiders in de geest van Le Poole

Het op 7 november geopende Leidse Participatiecentrum bevindt zich treffend genoeg aan de Le Pooleweg, in het gebouw van de sociale werkvoorziening DZB. De Leidse fabrikantenzoon Samuel Le Poole pleitte al in de negentiende eeuw voor het disciplineren van de arbeidersklasse. Vandaag de dag vormen kneden en drillen – naast het onbetaald laten werken – het voornaamste doel van de

Verder lezen 1 Reactie

Column: Moderniseren

Hé, collega, het wordt toch echt eens tijd dat we Nederland een beetje moderniseren, vind je niet? De economie vooral, want daar gaat het toch om. Moderniseren voor de toekomst, echt investeren in het concurrentievermogen van het bedrijfsleven. Wacht even, wat voor leven? Bedrijfsleven, je weet wel, Shell en zo, die moeten toch echt wat flexibeler kunnen opereren hier, dat

Verder lezen 2 Reacties

Noisejob: Werkende werklozen of werkloze werkenden?

Vol trots heeft de gemeente Leiden onlangs een centrum geopend om werklozen onbetaald aan het werk te zetten. Hoe voorbeeldig komt deze gemeente toch op voor zijn bijstandsgerechtigden, door hen geen enkel uitzicht op een baan te geven, maar hen wel te dwingen om te zwoegen voor een inkomen ver onder het wettelijk minimumloon en zonder arbeidsrechten. De gemeente verplicht

Verder lezen 1 Reactie

Verdragen verbieden opleggen van dwangarbeid als disciplineringsmiddel

Het opleggen van dwangarbeid aan uitkeringsgerechtigden is in strijd met het Europese mensenrechtenverdrag en het Verdrag over de afschaffing van gedwongen arbeid. Toch rukt op landelijk en lokaal niveau het verplicht onbetaald werken steeds meer op, als vorm van tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering. Ook de Raad van State zet daar in een advies zijn vraagtekens bij. Maar

Verder lezen 1 Reactie

Cliëntenraad-bijeenkomst blijkt eenrichtingsverkeer van bovenaf

De bijeenkomst afgelopen donderdag van de Leidse Cliëntenraad, een belangenorganisatie voor uitkeringsgerechtigden, had veel weg van een tv-show met bestuurders, of van een training voor gemeente-ambtenaren. De stem en inbreng van uitkeringsgerechtigden kwam in het hele programma niet voor. Het publiek moest braaf luisteren naar de praatjes van de ene dame en de vele heren achter de sprekerstafel, en kreeg

Verder lezen 11 Reacties