Categorie: Baanloosheid

22 maart, Den Haag: staking en manifestatie tegen de afbraak sociale werkvoorziening

Het is zover: de afgelopen maand werd de gevreesde Wet Werken naar Vermogen door staatssecretaris Paul de Krom ingediend bij de Tweede Kamer. Een bom onder de sociale zekerheid, die zo ongeveer de hele onderkant van de samenleving gaat raken. De FNV lanceerde daarom al eerder de campagne “Laat kwetsbaar Nederland niet vallen”. De campagne richt zich nu op de

Verder lezen Reageren?

31 maart, Leiden, 1 april, Amsterdam: Franse werklozen-activisten vertellen over hun strijd

In het weekeinde van 31 maart/1 april komen twee activisten van Résistance au Travail Obligatoire (RTO) uit Parijs vertellen over hun strijd. RTO is een actiegroep/solidariteitsnetwerk dat van onderop actie voert tegen werkloosheid, precariteit en dwangarbeid. De bijeenkomsten vinden plaats op: Zaterdag 31 maart, van 20:00 tot 22:00 uur (Deur open om 19:30 uur) Middelstegracht 38, Leiden Zondag 1 april,

Verder lezen Reageren?

Bruin I: bijstandsfraudeurs keihard aanpakken en schaamteloze zelfverrijkers aan de top vorstelijk belonen

Namens het kabinet Bruin I verklaart staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken de oorlog aan bijstandsfraudeurs. Hij wil “misbruik” opsporen door gemeenten toegang te geven tot alle bankrekeningen van iedereen in de bijstand, en hen bovendien toe te staan om meer gegevens aan elkaar te koppelen. Bruin I knijpt de bijstandsgerechtigden af, maar laat de banken en managers in

Verder lezen 3 Reacties

Dwangarbeid in Europa

Sinds enkele jaren treffen de regeringen van de Europese landen maatregelen om, zo wordt gezegd, werklozen te helpen weer een baan te vinden. Zo moeten werklozen onbetaalde of sterk onderbetaalde arbeid verrichten, om in “het werkritme” te blijven, de discipline niet te verleren, en werk te doen dat maatschappelijk nuttig is en anders niet wordt gedaan. Soms moeten werklozen vele

Verder lezen 4 Reacties

Schule der Arbeitslosen

In de roman “Schule der Arbeitslosen” schetst auteur Joachim Zelter een toekomstscenario van een sollicitatiekamp voor werklozen die elke seconde van hun leven moeten opgeven om die ene baan te vinden die toch niet bestaat. Een toekomstscenario, maar uiteraard geïnspireerd door de huidige, alledaagse realiteit. Werklozen die om 3 uur ’s nachts door hun reïntegratietrainer wakker worden gemaakt om een

Verder lezen 4 Reacties

Bestaansonzekerheid tot norm verheven

De kans dat we bij een sollicitatie een arbeidscontract voor onbepaalde tijd krijgen aangeboden, is nihil. Tijdelijke contracten worden nog maar zelden omgezet in een vast contract. In plaats van verlenging van onze contracten, kiezen bazen steeds vaker voor weer nieuwe arbeidskrachten. Ze hebben ook helemaal geen zin meer in ongeschoolden, 55-plussers en mensen met een arbeidsbeperking. Aldus cijfers van

Verder lezen 1 Reactie

Sociale huurwoningen worden asociaal duur

De huur van vrijkomende sociale huurwoningen gaat als gevolg van het afbraakbeleid van het kabinet Bruin I fors omhoog. Woningbouwcorporaties zullen hun huren de komende jaren gemiddeld met ruim 13 procent verhogen. Bijna een derde van de corporaties in woningnoodgebieden laat de huren nog eens extra stijgen. Aldus recent onderzoek van de Woonbond, de landelijke belangenorganisatie voor huurders. Volgens de

Verder lezen Reageren?

Een brood stelen of zwart werken, mag dat?

Op het spreekuur van de Amsterdamse Bijstandsbond druppelen steeds vaker mensen binnen die de wanhoop nabij zijn. Per 1 januari is de toets op het huishoudinkomen ingevoerd voor mensen die bijstand aanvragen. Voor mensen die al een uitkering hebben, gaat de toets per 1 juli in. Kort gezegd komt de nieuwe maatregel erop neer dat alle bloedverwanten in de eerste

Verder lezen 3 Reacties

Privacy te koop

In de afgelopen maand heb ik twee artikelen geschreven over de teloorgang van de privacy in de moderne informatiemaatschappij, die door de handhavers en bestuurders van de neo-liberale strafstaat dankbaar gebruikt wordt om op basis van verschillende informatiebronnen de controle over de bevolking op te voeren. Het ene artikel gaat over het gebruik van gezichtsscans bij de opsporing van bijstandsgerechtigden

Verder lezen 2 Reacties

De neo-liberale grote broer

In een eerder artikel besteedde ik al aandacht aan de neo-liberale strafstaat: een complex van disciplineringsmaatregelen die de burgers ertoe moet brengen op de arbeidsmarkt braaf mee te draaien in de concurrentiecarrousel om de flexibele arbeid. En die mensen die werk hebben ertoe moet brengen braaf mee te werken aan de opvoering van de arbeidsproductiviteit door de invoering van opjaagsystemen.

Verder lezen Reageren?